Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
Pl. Szczepański 5/Ip. – pok. 112a
31-011 Kraków
Tel/fax
(12) 431-26-99;
Centrala
(12) 421-60-54,
(12) 423-13-16 w. 19
AktualnościStrukturaKontaktPrawoLinkiGaleria

AKTUALNOŚCI

poniedziałek, 28 września 2015r.

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z nadzwyczajnych obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o kontynuacji prowadzenia sporów zbiorowych z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami oraz o organizacji w Dniu Edukacji Narodowej 14 października br. manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Rada apeluje do członków NSZZ „Solidarność” i wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych o liczny udział w tej manifestacji.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na edukację, 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień pracowników oświaty, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

W dalszym ciągu rząd RP nie chce rozmawiać na temat postulatów NSZZ „Solidarność” a w rządowych planach budżetowych na 2016 r. nie ma zagwarantowanych środków na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od marca br. prowadzi akcję protestacyjną i wyraża zadowolenie z przyłączenia się do niej innych centrali związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

załączniki:apel , komunikat, uchwałapiątek, 11 września  2015 r.


WZNOWIENIE AKCJI PROTESTACYJNEJ PRZEZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wobec braku pozytywnej reakcji rządu PO-PSL na złożone postulaty, kontynuuje akcję protestacyjną. Rada w przyjętym stanowisku krytycznie oceniła lipcową inicjatywę minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej - propozycje powołania pięciu zespołów tematycznych traktujemy jako element przedwyborczej gry politycznej.

W dalszym ciągu nie ma odpowiedzi premier RP na postulaty zawarte w petycji do rządu RP z dnia 28 kwietnia 2015 roku. W związku z tym Rada KSOiW kontynuuje akcję protestacyjną. Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” przypomina, że domaga się:

·         9 % waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty,

·         zaprzestania likwidacji szkół, zwolnień nauczycieli,

·         poprawy warunków pracy

·         przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

Symbolem trwającej akcji protestacyjnej jest oflagowanie budynków szkół i placówek oświatowych. Prezydium KSOiW akcję oflagowania zawiesiło jedynie na czas wakacji.

 

STANOWISKO

 

Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie zaproszenia do udziału w pracach zespołów tematycznych zaproponowanych przez MEN.

 

 

W nawiązaniu do rozmowy, która odbyła się w MEN podczas spotkania w dniu 16 lipca br., Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” potwierdza gotowość do rozmów na temat postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego, które zostały zawarte w petycji złożonej w Kancelarii Premiera RP w czasie manifestacji w dniu 28 kwietnia 2015 roku. Konsekwentne uchylanie się strony rządowej od podjęcia merytorycznych Rozmów w sprawach ważnych dla środowiska oświatowego uważamy za wyraz złej woli i lekceważenia strony społecznej.

Propozycje powołania pięciu zespołów tematycznych traktujemy jako element przedwyborczej gry politycznej. Przypominamy, że wielokrotnie wskazywaliśmy potrzebę zmian w prawie oświatowym w celu wyrugowania szerzących się patologicznych zjawisk. Nasze propozycje zostały odrzucone (spotkanie z dnia 7 stycznia 2014r.). Jako powód minister Kluzik-Rostkowska podała zbyt krótki czas do końca kadencji parlamentarnej. Dzisiaj, gdy do wyborów pozostało zaledwie kilka tygodni, rozwiązanie zasygnalizowanych problemów przez obecną koalicję rządzącą jest tym bardziej nierealne. W opinii Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” aktualnie, gdy prowadzone są prace nad ustawą budżetową, jedynym realnym i niezwykle potrzebnym tematem rozmów związków zawodowych z rządem RP jest zwiększenie nakładów na oświatę w budżecie na rok 2016, co umożliwi między innymi zrealizowanie podwyżek płac dla nauczycieli i pracowników samorządowych szkół i placówek oświatowych.

 

Do tych rozmów jesteśmy gotowi przystąpić bez zbędnej zwłoki!

 

poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r

ŻYCZENIA

 

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Rodzice i Uczniowie


U progu nowego roku szkolnego 2015/2016, życzymy aby Państwa zaangażowanie i profesjonalizm
w nauczaniu oraz wychowaniu były źródłem satysfakcji  i spełnienia zawodowego,
życzymy uznania i wdzięczności społecznej.
Niech będzie to rok nowych wyzwań, prowadzących młodych ludzi do otwartości, poszanowania innych
i umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie.
Wszystkim uczniom życzymy, aby nie zabrakło Wam energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu własnych charakterów.
Bądźcie w tym niestrudzeni, gdyż zwiększa to szansę na sukces w dorosłym życiu.
Rodzicom życzymy spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci.


Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświatowej

Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"


OBCHODY XXXV LECIA POWSTANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU MAŁOPOLSKIEGO.

 

Wszystkich członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” serdecznie zapraszamy na uroczystości jubileuszowe oraz  imprezy towarzyszące obchodom powstania Związku w Małopolsce  pt.  „Dzień Solidarności i Wolności”.

 

Program uroczystości i imprez towarzyszących:

 

Dzień Solidarności i Wolności w Małopolsce

XXXV rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Wieliczka , 5 września 2015 r.

 

Klasztor oo. Franciszkanów  - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej      Księżnej Wieliczki, ul. br. Alojzego Kosiby 31 w Wieliczce


10:00  Msza św. W intencji NSZZ „Solidarność” Małopolska,

11:00  Przemarsz z udziałem orkiestry Kopalni Soli „Wieliczka’, pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości do miejsca obrad walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego.

 

      Hotel „Lenart”, ul. G. Narutowicza 1 w Wieliczce

 

12:00  Uroczyste Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”:

                     Wręczenie tytułów „ Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”  Regionu  Małopolskiego,

                     Gala „ Nagrody Małopolskiej Solidarności im. Barbary Niemiec”,

                     Oprawa muzyczna ; zespół „Dosis.

 

     Małopolska Arena Lekkoatletyczna – Solne Miasto Sp. z o.o. , ul. G. Narutowicza w Wieliczce

 

12: 00  Piknik rodzinny, gry i zabawy dla dzieci, kącik plastyczny, zabawy taneczne, konkursy dla dzieci i dorosłych, zjeżdżalnie i trampoliny, lot balonem, grill,

12:00 – 14:30  Turniej piłki o puchar przewodniczącego ZR małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciecha Grzeszka z udziałem drużyn reprezentujących „Solidarność” w „Glinku” Gorlic, ZG „Janina” Libiąż, Arcelor Mittal Poland i Kopalni Soli „Wieliczka”,

12:00 - 17:00   Spacery w Tężni Solankowej  - konieczność rezerwacji,

15:00   Mecz piłki nożnej: Małopolska „Solidarność’ – Samorząd Wieliczki,

17:00   Występ zespołu „Baciary” 

18:30   Występ zespołu „Dosis”,

20:00   Zakończenie imprezy.

 


czwartek, 2 czerwca 2015 r.


Akt Poświęcenia Sztandaru

Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

 

Tu na Jasnej Górze,

W tym wyjątkowym miejscu , tak bliskim naszym  sercom, oraz w tak szczególnych dla osób z Sekcji Oświaty Regionu  Małopolskiego NSZZ „Solidarność” okolicznościach,

gdy poświęcony został sztandar Naszej Sekcji,

pragniemy ten akt poświecenia złożyć w hołdzie pamięci osobom, które tworzyły Małopolską Solidarność Oświatową i przez wiele  lat działały na rzecz jej rozwoju, pomagając tym, którzy tej pomocy potrzebowali.

Wspominając  Przewodniczących Małopolskiej Sekcji Oświaty, Ś.P. Wandę Żychowską i Ś.P. Wojciecha Kotarbę, zapewniamy, iż staramy się godnie kontynuować rozpoczęte przez nich dzieło.

W imieniu Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Przewodnicząca

Agata Łyko


wywiad , zdjęcia
piątek, 26 czerwca 2015 r


Życzenia

 

Po całym roku ciężkiej pracy nadeszło lato, a wraz z nim upragniony, długo wyczekiwany urlop. Urlop to dla wszystkich zapracowanych jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie.

Życzymy Wam wspaniałych wakacji, udanego wypoczynku ogrzanego słońcem, cudownych wrażeń, okazji do uśmiechu i  wielu chwil wartych wspomnień.

 

 

Od 1 września będzie obowiązywać nowe rozporządzenie regulujące zasady oceniania uczniów. Dyrektor nie zwolni ze wszystkich lekcji wf.

 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) w większości powtarza dotychczasowe regulacje w tej sprawie. Zmiany dotyczą przede wszystkim ocen zachowania oraz not z wychowania fizycznego.

Resort edukacji chce ograniczyć liczbę osób, które nie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na łatwe uzyskanie zwolnienia ze wszystkich zajęć wf w całym roku szkolnym. Po noweli dyrektor nie zwolni ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, których - jak stwierdza opinia lekarska - uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. Zwolnienie będzie udzielane na czas określony w opinii. Rozporządzenie wprowadzi również zasadę, że przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. Ma to sprawić, że młodzież rzadziej będzie opuszczać lekcje wf.

 

Ustalenie nowej oceny zachowania też ograniczone terminem

 

Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują, ile czasu komisja, rozpatrująca zasadność zastrzeżeń, ma na ustalenie nowej oceny zachowania. Od 1 września ustalenie rocznej oceny zachowania będzie musiało nastąpić w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Dodane zostaną także regulacje nakazujące odstąpienie od wystawienia oceny z zachowania uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny poza placówką.

 

sobota, 20 czerwca 2015r


Nie będzie likwidacji wszystkich samorządowych szkół w gminie Iwanowice (Małopolska).

Kilka miesięcy trwała batalia o to, by samorząd gminy Iwanowice porzucił sprzeczny z prawem pomysł pozbycia się wszystkich samorządowych szkół na swoim terenie.
 Pomimo, iż każda ze szkól liczyła więcej niż 70 uczniów a ustawa nakłada na samorząd obowiązek prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjalnych, postawiono je w stan likwidacji, by potem powierzyć ich prowadzenie osobom fizycznym i stowarzyszeniu.
Taki zabieg miał przynieść gminie oszczędności finansowe i był to główny powód podjętych  przez wójta gminy Iwanowice działań likwidacyjnych.
 Po kilku miesiącach rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty z siedzibą w Krakowie, walki na płaszczyźnie prawnej, interwencji u Małopolskiego Kuratora Oświaty, Wojewody oraz Parlamentarzystów, rada gminy Iwanowice wycofała się z tego pomysłu.
W lutym stanowisko w tej sprawie skierowała do minister edukacji Joanny Kluzik - Rostkowskiej Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
 Z pięciu szkół, które władze gminy Iwanowice zamierzały zlikwidować i przekazać do prowadzenia, ostatecznie przekazane będą trzy: Szkoła Podstawowa im św. Jana Bosko w Celinach, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej. Pozostałe dwie - szkoła podstawowa i gimnazjum pozostaną samorządowe i utworzą Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach.


NIK o BHP w szkołach publicznych województwa lubuskiego


Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół na terenie województwa lubuskiego nie organizowała uczniom zajęć z zachowaniem wszystkich reguł higieny pracy umysłowej. Powszechne było nierównomierne obciążanie uczniów trudnymi przedmiotami: łączenie ich w kilkugodzinne bloki, albo planowanie tych zajęć na ostatnich godzinach lekcyjnych. NIK zwraca też uwagę, że pięciominutowe przerwy są zbyt krótkie, przepełnione sale – niekomfortowe, a płatne szafki uczniowskie – nieetyczne. Podobną kontrolę Izba planuje przeprowadzić w całej Polsce.

 raport o stanie bhp w szkołach


wtorek, 2 czerwca 2015 r


Obrady Krajowej Sekcji Oświaty I Wychowania NSZZ „Solidarność” -  Zakopane, 28-29 maja 2015 r.

 

            Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania obradowała w dniach 28-29 maja br w Zakopanem. Organizatorem Spotkania była Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego wraz z przewodnicząca Agatą Łyko.

            Obrady zdominowała tematyka dotycząca bieżących spraw oświatowych oraz podsumowanie kwietniowej akcji protestacyjnej.


więcej na stronie;sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania


treść komunikatu; komunikat z 29.06.2015 r


więcej na stronie : Kronika Krakowa

                          


piątek,15 maja 2015 r

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli - Jasna Góra 2015

 

Tu się wszystko zaczęło - 78. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli- Jasna Góra 2015 -

1 lipca (środa)

15:00 – XIV Ogólnopolskie Sympozjum Ewangelizacyjne Nauczycieli i Wychowawców Katolickich (aula o. Kordeckiego)

powitanie i wprowadzenie: bp Edward Dajczak, delegat Episkopatu Polski ds. DN

wykład I: ks. dr Jarosław Kwiecień, WSD Koszalin – Ochrzczony, czyli kto?

wykład II: Lech Dokowicz, reżyser i dokumentalista – Mam wiarę nie tylko dla siebie

panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych nauczycieli

21:00 – Apel Jasnogórski (kaplica Cudownego Obrazu)

przewodniczenie: bp Edward Dajczak

po Apelu Jasnogórskim (wieczernik)

wieczór światła

prowadzenie: DDN Drohiczyn

23:00 – Eucharystia (kaplica Cudownego Obrazu)

przewodniczenie: bp Tadeusz Pikus, Drohiczyn

oprawa liturgiczna: DDN Gdańsk

2 lipca (czwartek)

9:30 – Modlitwa i refleksja (szczyt)

różaniec: DN Koszalin

relacja z sympozjum, list do polskich nauczycieli: dr Stanisław Sławiński

10:45 – Wykład programowy (szczyt)

o. dr Piotr Włodyga OSB, Stary Kraków: Trzeba nam się na nowo narodzić (J 3,1-8)

11:30 – Koncert (szczyt)

12:00 – Suma pontyfikalna (szczyt)

przewodniczenie: bp Edward Dajczak

oprawa liturgiczna i animacja muzyczna: DDN Przemyśl

15:00 – Droga Krzyżowa (wały)

prowadzenie: bp Edward Dajczak

16:00 – Nabożeństwo rozesłania (kaplica Cudownego Obrazu)

 

WYSOKI POZIOM POLSKIEJ EDUKACJI  W MIĘDZYNARODOWYM RANKINGU


Polska zajęła wysokie, 10. miejsce w międzynarodowym rankingu "The Learning Curve", oceniającym poziom edukacji w niemal 40 krajach na całym świecie i opracowanym przez renomowany brytyjski zespół badawczy The Economist Intelligence Unit. Najnowsze wydanie raportu "The Learning Curve 2014" zostało opublikowane 8 maja 2014 r. przez firmę Pearson – światowego lidera w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań edukacyjnych.

 

 

 

 

czwartek, 30 kwietnia 2015 r.


AKCJA PROTESTACYJNA W OBRONIE INTERESÓW PRACOWNICZYCH


10 tys. związkowców z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania manifestowało wczoraj swoje niezadowolenie z polityki oświatowej Rządu RP. Najpierw przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, potem, po przemarszu ulicami Warszawy, przed Sejmem RP. Manifestujący domagali się m.in.:

· 9% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r.,

· waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,

· zaprzestania prywatyzacji szkół i placówek oświatowych,

· przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę,

· rzeczowej i merytorycznej debaty o systemie polskiej edukacji.

Pod Kancelarią Premiera, gdzie obradował Rząd, przemawiał m.in. Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, szefowie regionów NSZZ „S”   a także przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, którzy protestują przed KPRM w miasteczku namiotowym. Manifestacje przed KPRM i Sejmem prowadzili członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Ryszardem Proksą na czele. Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca KSOiW zwróciła się do Pani Premier, że tylko od niej i jej postawy wobec postulatów „S” oświatowej zależy, czy do strajku w oświacie dojdzie.

Ok. godz. 13.00 delegacja KSOiW NSZZ „S” udała się do budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów by wręczyć petycję Pani premier Ewie Kopacz. Pani premier jednak nie wyszła ani do protestujących ani nawet nie zaprosiła delegacji protestujących związkowców do gabinetu. Petycję KSOiW odebrała w korytarzu wejściowym urzędniczka Gabinetu Pani Premier. Za to minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska chętnie wyszła do protestujących na trybunę. Jej słowa do protestujących były przerywane okrzykami i gwizdami, bo nie powiedziała nic nowego, oprócz tego co od kilku tygodni powtarzała w mediach, tzn. o nakładach na edukację, poruszaniu się w ramach dotychczasowych kwot przeznaczanych na oświatę i koniecznych - jej zdaniem - zmianach w Karcie Nauczyciela, które umożliwią wzrost płac nauczycieli.

Po przemarszu pod Sejm RP druga część manifestacji rozpoczęła się  od przedstawienia pt. „Godna praca, godna płaca, czyli Siłaczka-Biedaczka”. W tym czasie delegacja KSOiW z przewodniczącym Ryszardem Proksą na czele udała się do Sejmu, by wręczyć kopie petycji do Premiera RP przewodniczącym klubów parlamentarnych. Jedynie przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak przyjął delegację osobiście, deklarując poparcie w dążeniach NSZZ „Solidarność” do poprawy sytuacji w oświacie. Ale i w Sejmie nie obyło się bez incydentów. Na biurze przepustek poinformowano członków delegacji KSOiW, że nie wolno wejść do Sejmu RP w koszulkach z logo NSZZ „S”. Czyżby NSZZ „S” była organizacją zakazaną lub nielegalną?

Manifestacja zakończyła się pod Sejmem ok. godz. 15.00 odśpiewaniem hymnu NSZZ „Solidarność”.

Organizatorzy- Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – serdecznie dziękuje za udział wszystkim uczestnikom manifestacji, którzy tak licznie zgromadzili się pod KPRM i Sejmem RP, pomimo dnia roboczego.

Rzecznik Prasowy KSOiW NSZZ „S” – Wojciech Jaranowski


Więcej  informacji na stronie Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Zdjęcia z protestu w naszej galerii:

 


poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r.

 

KARTA NAUCZYCIELA TO WAŻNY AKT PRAWNY DLA NASZEGO ŚRODOWISKA

 

W nawiązaniu do wystąpienia minister edukacji Joanny Kluzik–Rostkowskiej, w radiowej "Jedynce"( 20.04.2015r),  w którym szefowa resortu edukacji mówiła , że w zastąpieniu Karty Nauczyciela innym, "nowoczesnym dokumentem" nic złego nie widzi nauczycielska "Solidarność". Edukacja bazuje na prawie, które uchwalono w PRL. Pragniemy przypomnieć, że pierwowzór KN powstały już w 1926 r, czyli za czasów II RP, a w obecnym kształcie Karta Nauczycielfunkcjonuje od 1982 r . Powstała na fali niezadowolenia i strajków środowiska nauczycielskiego , niegodzącego się z PRL-owską  rzeczywistością na początku lat osiemdziesiątych. Zdecydowany udział w jej tworzeniu odegrała „Solidarność” oświatowa i jej przewodniczący Stefan Kubowicz. Karta Nauczyciela w obecnym kształcie jest opisem pragmatyki zawodowej, a także gwarantem statusu zawodu nauczycieli i stabilności naszego zatrudnienia . Nie ma zgody  środowiska „S” na jej likwidację, dlatego też 28 kwietnia 2015 roku w Warszawie będziemy manifestować w obronie  interesów pracowniczych i miejsc pracy.


 Załącznik : komunikat ze spotkania w MEN w dniu  11 marca 2015r

 

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE LICEA TO SZKOŁY PUBLICZNE.

 

Z dany zawartych na portalu edukacyjnym dotyczącym mierzenia jakości pracy szkół, najbardziej efektywne licea ogólnokształcące wg wskaźnika EWD , to szkoły publiczne .

W zestawieniu stu liceów ogólnokształcących , które najbardziej rozwinęły wiedzę uczniów, 70% stanowią szkoły samorządowe.

 

Więcej na stronie: www.ewd.edu.pl

 

LIST RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DO MINISTRA EDUKACJI.

 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Regionu Małopolskiego z satysfakcją przyjęła list prof. Teresy Lipowicz- Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji – Joanny Kluzik-Rostkowskiej, w którym podjęto ważne tematy, postulowane przez nasz związek. Zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziło m.in. przekazywanie przez samorządy szkół i innych placówek oświatowych w ręce stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych, a także nierówne traktowanie  nauczycieli pracujących w placówkach samorządowych i niepublicznych.

 

Więcej informacji na stronie : www.rpo.gov.pl

List Rzecznika Praw Obywatelskich

                   

 

 

piątek, 10 kwietnia 2015 r.


Leszek Długosz


                                     Piąta wiosna                                                  

 

                        Od tamtej wiosny piąta już

                                                                   wiosna

                        Tu przychodzi

                        - Wciąż z niezwykłą

                                                        buchalterią ...

                        relacje światła, ciepła, chlorofilu

                        W sumie to jakoś się ułoży

                        Przyloty ptaków, rzeki spławność

                        Ilość bazi i przylaszczek

                       Jakoś to zawsze się zbilansuje

                        - O reszcie milczymy

                        - Od tamtej wiosny jest

                                                           oniemiałość

                      Jest w nas

                       I pośród nas w tym kraju

                       Cios, co ugodził

                       - Oścień, co utkwił

                       - Milczenie, strach

                       - Fałsz, który dławi

                       Lepszy tu unik, głowa w piasek

                       Lepsze to - nie mój problem

                       Bezpieczniej - woda w usta

                        - Polacy, nic się nie stało!

                       za miskę strawy?

                       Za zdradę, za łotrostwo wciąż

                                                                    bezkarne

                        Wszystko tu jasne

                        Lepszy tu knebel z chocholej

                                                                          słomy

                        - Co to za naród z wypranym

                                                                    mózgiem

                        - Aż tak się boi?

                        Ech, współbratymcy, z wami mi

                                                                         dzielić

                        Powietrze, mowę

                        I kłaść się potem w jedne groby?

                        O wiosno, chluśnij, uderz w czoła

                        Zielenią śmiałą,

                                                        niepowstrzymaną

                        Bo jeśli sami milczą,

                        Niech choć usłyszą zatwardzali

                        Z pradawnych

                        I z tych niedawnych mogił:

                        Myśmy się tego po was nie

                                                                 spodziewali...

                        O Wiosno Piąta,

                        Z nadzieją taką przychodĽ

                        Z taką wiarą

Znalezione obrazy dla zapytania białe i czerwone różeKOMUNIKAT O AKCJI PROTESTACYJNEJ


Przyszedł czas, kiedy musimy w pierwszej kolejności zatroszczyć się o swoje miejsca pracy. Trzeba pamiętać, że skala procesów likwidacji i prywatyzacji w oświacie z roku na rok się zwiększa a „kreatywność” niektórych samorządów sięga daleko poza granice obowiązującego prawa.

Jako Solidarność byliśmy częstymi gośćmi w Warszawie, by przed MEN, Sejmem czy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów głośno mówić o naszych oświatowych i nauczycielskich problemach. Ostatni nasz protest w Warszawie miał miejsce 9 grudnia 2014 roku, a już 28 kwietnia będziemy tam znowu z naszymi postulatami.

Każde nasze wyjście z protestem na ulice jest potwierdzeniem tego, że dialog społeczny w naszym kraju jest w bardzo złym stanie. Jako NSZZ „Solidarność” stoimy na stanowisku, że wszystko powinno się zaczynać od rozmów i na porozumieniu zawartym przy negocjacyjnym stole kończyć. Tak rozumiemy ideę partnerstwa, porozumienia  i dialogu.

Aby dać wyraz naszemu niezadowoleniu z powodu ignorowania wysuwanych prze KSOiW postulatów, od dnia 15 kwietnia do odwołania wywieszamy flagi związkowe na szkołach i placówkach oświatowych oraz 28 kwietnia protestujemy w Warszawie.

                                                                                             

Agata Łyko

Przewodnicząca  Sekcji Oświat
Regionu Małopolskiego
NSZZ "Solidarność"

                              

                                                                                                                            poniedziałek, 30 marca 2015 r. 


Znalezione obrazy dla zapytania baranek paschalny obrazy

     Wielkanoc     
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się Ľródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość ...


Znalezione obrazy dla zapytania pisanki
                                                                                                       
Agata Łyko

Przewodnicząca  Sekcji Oświat
Regionu Małopolskiego
NSZZ "Solidarność" 

                                                         

 
 

czwartek, 19 marca 2015 r


KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z nadzwyczajnych obrad Rady KSOiW 18 marca 2015 r. w Warszawie


Rada KSOiW podjęła decyzje o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”. Do 15 kwietnia br. struktury związkowe „Solidarności” oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. w Warszae odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” domaga się 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

Fiasko rozmów z MEN ws. postulatów NSZZ „Solidarność” powoduje, że Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaostrzyła formy protestu.

Rada Sekcji Krajowej zobowiązała organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” w szkołach i placówkach oświatowych do wejścia w spór zbiorowy z pracodawcami do 15 kwietnia br. W świetle obowiązujących przepisów NSZZ „Solidarność” nie może wejść w spór zbiorowy bezpośrednio z Rządem. Aby można przeprowadzić legalny strajk w szkole (placówce) konieczne jest przeprowadzenie procedury sporu zbiorowego określonego w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Muszą zostać zachowane kolejne etapy sporu, tj. zgłoszenie żądań przez Związek, odpowiedĽ pracodawcy, mediacje i ewentualne referendum strajkowe oraz strajk. Organizacje związkowe działające w szkołach, oprócz ogólnych postulatów Sekcji Krajowej, mogą zgłaszać do pracodawcy także inne żądania dotyczące np. podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi szkół, warunków pracy itp.

Rada Sekcji Krajowej zaapelowała do struktur związkowych w regionach, aby w ramach prowadzonych sporów zbiorowych, podjęły akcję informacyjno-protestacyjną polegającą m.in. na oflagowaniu szkół, organizacji konferencji prasowych, pikiet pod biurami poselskimi, blokadami przejść itp.

Rada KSOiW podjęła uchwałę o organizacji manifestacji pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 28 kwietnia br. i zaapelowała do członków NSZZ „Solidarność” o aktywny udział we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych przez Związek.

Ponadto Rada Sekcji Krajowej dyskutowała o kandydatach na Prezydenta RP w aspekcie ich programów edukacyjnych.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski


KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Augustowie w dniach 19-20 lutego 2015 r.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko, w którym sprzeciwia się likwidacji i prywatyzacji szkół i placówek oświatowych. Krajowa Sekcja kontynuuje działania protestacyjne dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz przeciwko wszelkim próbom likwidacji Karty Nauczyciela.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania omówiła udział struktur oświatowych w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Postulaty sformułowane przez trzy centrale związkowe są ważne dla wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu. Jednocześnie w dalszym ciągu ważne są postulaty kierowane przez oświatową „Solidarność” w trakcie ubiegłorocznych akcji protestacyjnych. W tej kwestii Rada KSOiW oczekuje niezwłocznego podjęcia rozmów przez MEN.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się, podejmowanym przez niektóre samorządy, próbom całkowitej likwidacji i prywatyzacji szkół, niezależnie od liczby uczniów w placówkach. Zdaniem KSOiW NSZZ „Solidarność” konieczne jest pilne stworzenie precyzyjnych regulacji prawnych rozwiązujących systemowo zaistniały problem. „Nie ma zgody na model finansowania oświaty, w którym publiczne środki finansowe trafiają do sieci stowarzyszeń lub innych podmiotów nastawionych na czerpanie zysków kosztem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników szkół” – czytamy w przyjętym stanowisku.

Skarbnik KSOiW przedstawił i omówił wykonanie budżetu Krajowej Sekcji za 2014 roku oraz plan budżetowy na 2015 rok. Po dyskusji Rada KSOiW przyjęła w tym zakresie stosowne uchwały.

Po wielomiesięcznych konsultacjach i dyskusjach, w celu usprawnienia prac, Rada KSOiW przyjęła w formie uchwały Regulamin Pracy Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz uchwałę o głosowaniu elektronicznym.

Członkowie Prezydium KSOiW omówili, zainicjowane przez „Solidarność”, robocze spotkania z MEN i CKE dotyczące problemów i przyszłości szkolnictwa zawodowego.

Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w przyjętym stanowisku wnioskuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, polegającej na przesunięciu terminu rekrutacji dla wskazanych typów placówek na 2 lub 3 tydzień września, przy jednoczesnym prowadzeniu zajęć pokazowych.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko w sprawie zagrożeń dla edukacji płynących z Transatlantyckich Porozumień Handlowych na poziomie europejskim. Wyrażamy obawę wobec zastosowania zasad rynkowych w stosunku do usług publicznych, takich jak edukacja, czego efektem może być zintensyfikowanie procesu komercjalizacji i prywatyzacji oświaty w Polsce.

Rada podsumowała analizę obszernego materiału dotyczącego przypadków łamania prawa przez dyrektorów i samorządy, szczególnie w zakresie tzw. godzin karcianych.

W piśmie do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej kolejny raz wnosi o usunięcie tego bubla prawnego z Karty Nauczyciela.

Prezydium KSOiW zachęciło członków Rady do udziału w organizowanych przez MEN konferencjach poświęconych wypracowaniu koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych tzw. edukacji włączającej. Zaapelowało także o szeroki udział zainteresowanych osób w trwających w tym zakresie konsultacjach i kierowanie swoich uwag i spostrzeżeń także do Prezydium KSOiW – koordynatorem powyższych działań jest Ewa Roszyk.

Przedstawiciele regionalnych struktur poinformowali i zaprosili na organizowane konferencje: na temat szkół zawodowych - 9 marca w Lublinie i 9 kwietnia w Gdyni; na temat warunków i czasu pracy nauczycieli - 27 marca w Pile; w maju we Wrocławiu na temat doradztwa metodycznego i zawodowego.

Przyznanie Złotych Odznak KSOiW NSZZ „Solidarność” dla zasłużonych członków „Solidarności oświatowej” z Regionu Świętokrzyskiego oraz sprawy bieżące zakończyły posiedzenie Rady KSOiW.

Członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

Zbigniew Świerczek

Komunika z obrad Prezydium 

Komunikat 

Stanowisko CETA

Stanowisko w sprawie likwidacji i prywatyzacji

Stanowisko w sprawie rekrutacjponiedziałek,16 lutego 2015r.


KOMUNIKAT SEKCJI OŚWIATY REGIONU MAŁOPOLSKIEGO


Wobec braku dialogu społecznego, likwidacji miejsc pracy i lekceważenia obywateli przez rząd, Małopolska "Solidarność" organizuje protest przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w dniu 19 lutego (czwartek) o godzinie 11,00. W imieniu Sekcji Oświaty  Regionu Małopolskiego, zapraszamy wszystkich, którzy nie zgadzają się z działaniem obecnego rządu i prowadzoną polityką oświatową. 

Liczymy na Państwa niezawodne przybycie.


Z pozdrowieniem związkowym.


Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświaty

Regionu Małopolskiego


INFORMACJA PO SPOTKANIU Z ZASTĘPCˇ PREZYDENTA KRAKOWA DS. EDUKACJI I SPORTU


W dniu 13 lutego 2015 r.  odbyło się pierwsze spotkanie z Panią dr Katarzyną Cięciak - nowym zastępcą prezydenta ds. edukacji z przedstawicielami strony związkowej NSZZ „Solidarność„ Pracowników Oświaty. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło ważnych,  bieżących spraw krakowskiej oświaty.

„Solidarność” poruszyła m.in. problematykę szkolnictwa zawodowego, zwrócono uwagę na niskie finansowanie przez gminę tego typu szkolnictwa, mimo że jego odbudowanie stanowi  priorytet w polityce oświatowej na ten rok. Podkreślono również wzrastającą ilość zadań, które pojawiły się wraz z nową formułą egzaminów zawodowych oraz rosnącą lawinowo biurokracją związaną z ich obsługą. Konieczność zarządzania i obsługi różnych systemów informatycznych w placówkach zwiększa obowiązki nauczycieli  i tak obciążonych ponad miarę pracą dydaktyczna i wychowawczą. W odpowiedzi na te problemy strona związkowa NSZZ „Solidarność” przekazała również sugestie nauczycieli i dyrektorów, dotyczące uwzględnienia w wytycznych do arkusza organizacyjnego pracy szkół, zwiększenia etatyzacji w związku z zarządzaniem systemami informatycznymi oraz wprowadzaniem ogromnej ilości danych do systemu OKE. 

Kolejnym tematem, który podniosła strona związkowa NSZZ „Solidarność”  była kwestia sposobu naliczenia puli środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w oparciu o wskaĽniki skali staninowej lub EWD w danej placówce. Po raz kolejny „Solidarność” zwróciła uwagę na niekorzystny dla nauczycieli  charakter proponowanych zapisów, który uwzględnia jedynie postęp w wynikach dydaktycznych, a marginalizuje pracę wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli.

 Ponadto, na spotkaniu poruszono również temat wysokości środków przekazywanych corocznie na Fundusz Zdrowia  Nauczycieli oraz sposób jego podziału, a także kwestie uzgodnienia regulaminów Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Termin kolejnego, roboczego spotkania ustalono na 6 marca 2015 r.  czwartek,12 lutego 2015 r

 

 

                                                                                                                              

Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Warszawie 10 lutego 2015 r.

 

                                

             Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków Związku o aktywne włączenie się do akcji protestacyjnych organizowanych 19 lutego br. przez Zarządy Regionów NSZZ „S”. Trwają konsultacje publiczne na temat opracowania nowej koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych. Samorządy znowu przymierzają się do masowej likwidacji szkół.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” zaapelowało do wszystkich członków Związku ze szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych o czynny i aktywny udział w różnych formach akcji protestacyjnych organizowanych przez poszczególne Zarządy Regionów.  

„Spełnienie postulatów sformułowanych przez trzy centrale związkowe jest ważne dla wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu. Przypominamy jednocześnie, że w dalszym ciągu  stanowczo żądamy spełnienia przez rząd RP postulatów KSOiW NSZZ „Solidarność”, zawartych m.in. w petycji z dnia 9 grudnia 2014 roku. W przeciwnym razie zmuszeni będziemy do zaostrzenia form protestu w branży oświatowej” – czytamy w apelu Prezydium KSOiW. Podczas akcji ulotkowych można rozdawać także ulotki z postulatami oświatowymi.  Do zagospodarowania jest przygotowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” druga strona ogólnej ulotki protestacyjnej. Struktury oświatowe mogą liczyć na zwrot kosztów z Zarządów Regionów za ewentualny wydruk drugiej strony ulotki.

            Prezydium KSOiW apeluje do nauczycieli o udział w konsultacjach publicznych prowadzonych przez MEN od lutego do kwietnia 2015 r. w sprawie założeń kompleksowych zmian przepisów dotyczących edukacji uczniów niepełnosprawnych. Konsultacje prowadzone będą w formie badań społecznych, warsztatów i konferencji. Szczegóły na stronie internetowej KSOiW NSZZ „S”. 

            Rozpoczyna się kolejna fala masowych likwidacji szkół. Prezydium KSOiW będzie monitorowało ten proces i w miarę możliwości wspierało protestujących przed zamykaniem szkół.  Prezydium KSOiW zwróciło się do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej z wnioskiem o spotkanie nt. łamania prawa oświatowego przez samorządy i dyrektorów szkół. NSZZ „S” posiada bogaty materiał z wielu jednostek samorządu terytorialnego i szkół w tej sprawie.

            Ponadto Prezydium omówiło sprawę szkoleń związkowych, program najbliższej Rady KSOiW w Augustowie oraz wytypowało dwóch przedstawicieli NSZZ „S” do składu Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

            Struktury regionalne „S” oświatowej organizują ważne konferencje: 9 marca br. w Lublinie odbędzie się konferencja nt. perspektyw dla szkolnictwa zawodowego, natomiast 27 marca br. w Pile organizowana jest konferencja nt. czasu i warunków pracy nauczycieli.

 

   Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

                Wojciech Jaranowski

 

 

Apel Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

 w sprawie udziału w akcji protestacyjnej

 

 

             Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków Związku ze szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych o czynny i aktywny udział w różnych formach akcji protestacyjnych organizowanych przez poszczególne Zarządy Regionów NSZZ „Solidarność”. Spełnienie postulatów sformułowanych przez trzy centrale związkowe jest ważne dla wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu.

Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu stanowczo żądamy spełnienia przez rząd RP  postulatów KSOiW NSZZ „Solidarność”, zawartych m.in.: w petycji z dnia 9 grudnia 2014 roku. W przeciwnym razie zmuszeni będziemy do zaostrzenia form protestu w branży oświatowej.

 

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

 


                                                                

poniedziałek, 2 lutego 2015r.

DO  NASZEJ  WALKI  DOŁˇCZYŁY  INNE  ZWIˇZKI  ZAWODOWE  DZIAŁAJˇCE W OŚWIACIE.

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od chwili zamrożenia płac nauczycieli , czyli od 2013 roku domaga się wzrostu wynagrodzeń. Nieustannie podnosi ten temat podczas rozmów z Panią Minister Kluzik-Rostkowską i innymi przedstawicielami Rządu RP. Ostatnio, 9 grudnia 2014r., „S” oświatowa zorganizowała przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pikietę domagając się wzrostu płac. Wydaje się, że nasze działania powoli przynoszą efekty . Niektórzy politycy koalicji rządzącej zaczynają mówić o wzroście płac nauczycieli. Do pełnego sukcesu zapewne jeszcze daleko. Potrzebna jest determinacja i solidarna postawa całego środowiska. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że do naszej walki dołączyły inne związki zawodowe działające w oświacie i zaczęły także domagać się  podwyżek.


Rzecznik prasowy KSOiW  "Solidarność"

Wojciech Jaranowski


więcej na stronie: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

                                                                                                 

OBIECANKI CACANKI ......  , A PO WYBORACH JAK ZWYKLE!

 

W podkrakowskiej Gminie Iwanowice, wójt Robert Lisowski wraz z Radą Gminy, podjęli uchwały intencyjne o zamiarze likwidacji 5 szkół. To zjawisko nie spotykane na skalę naszego województwa. W gminie na 11 placówek 6 już zostało przejętych przez podmioty prywatne i planowane są kolejne przekształcenia. Wójt tłumaczy to koniecznością dokonania oszczędności, gdyż do subwencji oświatowej dokłada z budżetu rocznie ok.,1,2 mln i to zarówno do szkół gminnych, jak i prowadzonych przez podmioty niepubliczne. W ten sposób Gmina Iwanowice pozbędzie się obowiązku prowadzenia wszystkich placówek oświatowych, znajdujących się w jej obwodzie. Przekazując szkoły innym podmiotom, wójt liczy na znaczne oszczędności, nie zwracając uwagi na krytyczne głosy płynące od rodziców i nauczycieli, czy konsekwencje społeczne, jakie pojawią w związku z przekształceniami placówek. Robert Lisowski twierdzi, że nowa sytuacja nie przyniesie żadnych niekorzystnych zmian dla uczniów i rodziców, spadną jedynie zarobki nauczycieli - średnio o 30 %, ale za to zwiększy się pula pieniędzy na inwestycje i bazę dydaktyczną szkół, a przede wszystkim w tych szkołach nie będzie obowiązywać przestarzała, nieodpowiadająca współczesnej, świetlanej rzeczywistości KARTA NAUCZYCIELA z rozbuchanymi nauczycielskimi przywilejami.

Pouczającym przykładem tego typu zmiana jest Gmina Hanna, (woj. lubelskie), w której to wszystkie szkoły zostały przekazane stowarzyszeniom i fundacjom. Na przekształceniu tylko jednej szkoły, gmina zaoszczędziła ok. 0,5 mln zł. Cięcia kosztów dotyczyły: obsługi księgowej , prawnej, BHP , a przede wszystkim zarobków nauczycieli, których wysokość waha się w granicach od najniższej płacy krajowej , czyli ok. 1750zł  do 2700zł ( kwoty brutto). Nauczyciele w tych placówkach zatrudnieni są na warunkach wg kodeksu pracy i w związku z tym zobowiązani są do ośmiogodzinnego przebywania w szkole, prócz godzin dydaktycznych wykonują też prace porządkowe, np. grabienie liści na posesji szkolnej. Jak tradycja ludowa nakazuje, wkrótce po oszczędnościowych przekształceniach radni podnieśli uposażenie wójt  gminy Hanna do 9,5 tys. brutto miesięcznie.

I tu nasuwają się  następujące kwestie: subwencja oświatowa naliczana jest bez względu na rodzaj podmiotu prowadzącego szkołę (mimo kontrowersji prawnych), w placówkach niepublicznych nie obowiązuję KN, a nauczyciele za niższą pensję mają zwiększony zakres czynności, czy w tej sytuacji drżący o pracę , stający na baczność przed gminnym urzędnikiem, będą z zapałem wykonywać swoje obowiązki ? Czy w szkołach, w których nie obowiązuje KN, znacząco wzrosły wskaĽniki dydaktyczne?

 


NOWE UCHWAŁY DOTYCZˇCE  REKRUTACJI  DO KRAKOWSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ.


Na posiedzeniu nowo powołanej Komisji Edukacji UMK w dniu 28 stycznia 2015r pozytywnie zaopiniowany został pakiet uchwał dotyczący m.in.  rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli. Temat rekrutacji wywołał dyskusję wśród radnych.  Nowa uchwała zakłada bowiem możliwość aplikowania przez uczniów do dowolnej liczby szkół, a nie jak było do tej pory tylko do trzech. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, zdaniem strony związkowej NSZZ „S” projekt ten rodzi uzasadnione obawy, że będzie to  początek cichego wygaszania wielu placówek, a także spowoduje chaos, trudności w planowaniu arkusza organizacyjnego i spraw kadrowych. Przewodnicząca Komisji Edukacji Pani Barbra Nowak, trafnie zauważyła, że nie można dokonywać radykalnych zmian w regulaminie rekrutacji, bez wcześniejszego rozeznania w jakich warunkach odbywa się praca w szkołach, bowiem otrzymuje sygnały, że w wielu placówkach nauka odbywa się na zmiany, w klasach liczących nawet 40 uczniów. Radna M. Jantos uważa jednak , iż możliwość wyboru więcej niż trzech szkół, przyczyni się do podniesienia jakości edukacji, gdyż szkoły mniej popularne po prostu nie znajdą kandydatów. Zmiany dotyczą również rekrutacji do przedszkoli, a szczególnie kryteriów przyjęć. Premiowane będą dzieci, których rodzice płaca  podatki w Krakowie.  Projekty uchwał większością głosów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Edukacji,  a następnie pozytywnie przegłosowane na Sesji Rady Miasta.ROZMOWY NA TEMAT SPOSOBU NALICZANIA WYSOKOŚCI PULI ŚRODKÓW NA DODATKI  MOTYWACYJNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRAKOWIE


W dalszym ciągu trwają rozmowy oświatowej „S” z wiceprezydentem ds. oświaty T. Matuszem, na temat sposobu naliczania puli środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. W piśmie z 9 stycznia 2015r skierowanym do dyrektorów placówek oświatowych, wiceprezydent Tadeusz Matusz  proponuje aby wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne naliczana była w zależności od placówki  w oparciu o EWD – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne lub w oparciu skalę staninową dla szkół podstawowych i muzycznych. Jedynie w przedszkolach i tylko do września mają obowiązywać stare zasady wyliczenia środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne, czyli będą się kształtować na poziome 6% wynagrodzeń zasadniczych. Są jednak propozycje aby, w tych placówkach, uzależnić wysokość dodatków motywacyjnych, od zdobytych przez nauczycieli kwalifikacji do nauczenia języka angielskiego. Zgodnie z nowymi zasadami w  szkołach podstawowych pula środków ma wynosić od 4%-6,3%. w zależności od poziomu szkoły w skali staninowej, w gimnazjach i liceach ogólnokształcących od 2,5%- 7,5% w zależności od wskaĽnika EWD, natomiast dla szkół zawodowych i techników, proponowane jest 3% i dodatkowo pula może wzrosną do 2,5% w zależności od wysokości EWD.  Solidarność stoi na stanowisku, że nie można różnicować w ten sposób puli środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w poszczególnych placówkach, gdyż nie ma ku temu podstaw prawnych.  Ponadto szkoły wypełniają  również inne, nie mniej ważne zadania - opiekuńcze i wychowawcze, które w tak skonstruowanym systemie naliczania środków finansowych nie są uwzględnione. Nie ma zgody Związku na różnicowanie w ten sposób  puli środków na dodatki motywacyjne dla poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.czwartek,22 stycznia 2015r.

 

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

ws. nieodpłatnej realizacji doraĽnych zastępstw przez pedagogów szkolnych,

nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec licznych przypadków łamania prawa w stosunku do pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic realizujących nieodpłatnie doraĽne zastępstwa.

Za niedopuszczalne uznajemy sytuacje, w których pedagog, bibliotekarz lub nauczyciel świetlicy nie może realizować zadań wynikających z jego obowiązków, ponieważ w tym czasie prowadzi nieodpłatnie zajęcia w ramach godzin doraĽnych zastępstw. Powoduje to dezorganizację pracy oraz konieczność jej wykonania poza godzinami wynikającymi z pensum.

Napływające z teren całej Polski liczne sygnały o uchylaniu się dyrektorów szkół od obowiązku wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny doraĽnych zastępstw stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 1 pkt 1 KP). Zaniepokojenie budzi fakt, iż w wielu szkołach realizacja bezpłatnych, doraĽnych zastępstw jest procederem, który trwa od lat.

W takiej sytuacji możemy mówić o uporczywym niewypłacaniu wynagrodzenia, które prawnie jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. zgodnie z art. 218 § 1 KK.

Przypominamy, że art. 35 ust. 2 ustawy KN wyraĽnie stanowi, iż doraĽne zastępstwa są to godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej obowiązującego nauczyciela wymiaru pensum, za które zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy KN należy się odpowiednie wynagrodzenie.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” zwraca także uwagę na powszechność zjawiska polegającego na podpisywaniu realizacji zastępstw przez inną osobę niż osoba realizująca.

Tego typu przypadki są przykładem fałszowania dokumentacji szkolnej oraz w ocenie prawnej podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Mogą także być odbierane jako działania mobbingujące w stosunku do nauczyciela.

Powyższe zjawiska stanowią przykłady rażącego łamania prawa oświatowego, prawa pracy i prawa karnego. Są również przykładem oszczędnościowej polityki samorządów wykorzystujących pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic jako darmowej siły roboczej.

                                                                                                                                                                                              Ryszard Proksa

                                                                                      Przewodniczący KSOiW NSZZ „S”

 

 

 

 

 

czwartek, 18 grudnia 2014r.

 

 

          „A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami…”

                                        

Pamiętaj!

Będą ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu –

i nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu...
WeĽ do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić -
i życz szczęścia całemu światu;
niech się wszystkie serca rozweselą!...
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży".
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.

 

W imieniu Prezydium

Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Agata Łyko

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 24 listopada 2014r.

 

                                                                 

 

                                                                     KOMUNIKAT

                     z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

                                                   w Gdańsku w dniach 20-21 listopada 2014r

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, wobec braku reakcji Rządu RP na postulat 9% podwyżki wynagrodzeń w 2015 roku, kontynuuje akcję informacyjno- protestacyjną, organizując 9 grudnia 2014 roku przed Urzędem Rady Ministrów nadzwyczajne posiedzenie Rady, powiększone o przedstawicieli środowisk oświatowych.

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania przygotowując się do wzmocnienia akcji protestacyjnej podjęła uchwałę, której celem jest przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę akcji szkoleniowej w zakresie procedur strajkowych w szkołach i placówkach oświatowych. Wiedza ta może zostać wykorzystana w sytuacji, gdy Rząd RP będzie nadal uporczywie ignorował postulaty „Solidarności oświatowej”.

Po głębokiej analizie napływających z całego kraju przypadkach łamania prawa Rada KSOiW przyjęła, skierowane do odpowiednich organów państwowych, stanowisko ws. nieodpłatnej realizacji doraĽnych zastępstw przez pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic szkolnych. To jeden z wielu rażących przykładów łamania prawa oświatowego, prawa pracy i prawa karnego przez dyrektorów i władze samorządowe. Rada KSOiW powołała specjalny zespół do analizy zebranego materiału informacyjnego w sprawie łamania prawa, który po opracowaniu zostanie przedstawiony Pani Minister Edukacji celem podjęcia działań interwencyjnych.

Rozumiejąc doniosłą rolę rodziców - nauczycieli w procesie opieki i wychowania dzieci Rada KSOiW wystąpi z projektem nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, która umożliwi rodzicom kontynuowanie nauczycielskiego awansu zawodowego.

Rada SKOiW omówiła problemy finansowania szkół dla uzdolnionej młodzieży, szkolenia związkowe na 2015 rok oraz zapoznała się z informacją o akcji „ Rodzice chcą mieć wybór”.

Przyznanie złotych odznak KSOiW i wystosowanie apelu do wszystkich struktur związkowych o tworzenie i wykorzystywanie „bazy małych mediów” zakończyło obrady. Uchwała i stanowisko wysłane zostały pocztą e- mail.

                                                                                                                             

                                                                                                                              Członek Prezydium KSOiW

                                                                                                                                         Zbigniew Świerczek

więcej informacji na stronie: www.solidarnosc.org.pl/oswiata

 

 

 

 

czwartek,13 listopada 2014r.

 

 

                                                               Kondolencje

 

                                                                                                             "Ci , których kochamy nie umierają nigdy,

                                                                                                                                                  bo miłość to nieśmiertelność."

                                                                                                                                                                   Emily Dickinson

                                                                                  Naszej Koleżance

                                                                             Marcie Szubardze 

                                                                      wyrazy głębokiego współczucia

                                                                                  z powodu śmierci

                                                                                       SIOSTRY

                                                                                           składają

 

 

                                                                                                                                       Koleżanki  i  Koledzy z Sekcji  Oświaty

                                                                                                                          Regionu Małopolskiego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

 

  

 

 Ukazał się nowy numer Serwisu Informacyjnego 12/2014.

 

W nowym wydaniu Serwisu zamieszczono obszerne materiały dotyczące wyborów samorządowych.Do władz lokalnych kandydują również nasze koleżanki i koledzy, informcje na ich temat zamieszczono w bieżącym numerze.

 

 

http://www.solidarnosc.krakow.pl/sites/default/serwis/2014/serwis12_2014.pdf

 

W perspektywie. Setki milionów euro na szkolnictwo zawodowe obiecuje MEN.

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska powiedziała w Gorzowie Wlkp., że w nowej perspektywie finansowej jej resort będzie miał na rozwój szkolnictwa zawodowego 120 mln euro, a w budżetach marszałków województw będzie 700 mln euro.

 

więcej na stronie: www.samorzad.pap.pl

 

List SOLIDARNOŚCI do Premier Ewy Kopacz.

 

NSZZ „Solidarność” sceptycznie przyjął Pani deklarację o 100 dniach współpracy, co nie oznacza, że na konstruktywną współpracę nasz Związek nie jest otwarty. Przykładem może być zapowiadane przez ministra pracy spotkanie w sprawie zatrudniania pracowników tymczasowych, które odczytujemy jako reakcję na nasze wystąpienie w tej sprawie do Pani Premier.

 

więcej na stronie: www.solidarnosc.org.pl

 

KOMUNIKAT Z OBRAD PREZYDIUM  KSOiW.

W ostatnich dniach odbyły się obrady Prezydium KSOiW,  na których poruszono istotne dla naszego środowiska zagadnienia.

W dalszym ciągu będzie prowadzona akcja informacyjno-protestacyjna  w sprawie braku podwyżek dla sfery budżetowej, w tym nauczycieli, z możliwością jej zaostrzenia. Równocześnie prowadzone będą otwarte zebrania związkowe w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Prowadzona w szkołach akcja zbierania informacji na temat łamania prawa oświatowego przez JST zostaje przedłużona do 16 listopada 2014r. Wstępna analiza wyników wykazała poważną skalę tego rodzaju nadużyć. Jednym z wielu ważnych problemów jest m.in.: wykorzystywanie nauczycieli pedagogów i bibliotekarzy do realizacji dużej ilości zastępstw doraĽnych bez wynagrodzenia.

Podczas obrad przedstawiono również materiały z konferencji „GODNA PRACA- GODNA PŁACA” , która odbyła się w Lublinie, 28 paĽdziernika br.

więcej na stronie: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

wtorek,14 paĽdziernika 2014r.

 

                                                                                                 "Kto uprzednio nabytą wiedzę pielęgnuje tak

                                                                                               By mu służyła do ciągłego przyswajania nowej,

                                                                                                       Ten może być nauczycielem innych."

                                                                                                                                                     Konfucjusz

 

 

                                                            Koleżanki i Koledzy,

                            Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych,

 

                                                                         Z okazji

 

                                                  Dnia Edukacji Narodowej

 

                                            życzę wszystkim dużo satysfakcji z trudnej,

                                                 ale pięknej pracy z dziećmi i młodzieżą.

                      Wsparcia i troski ze strony władz państwowych i samorządowych,

                                           stabilnego prawa i jak najmniej biurokracji.

                        Życzę również , aby praca nauczyciela była właściwie oceniana

                           przez społeczeństwo, które doceni Państwa codzienny trud,

                                 okazując dużo zrozumienia, wdzięczności i życzliwości.

           

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          Przewodnicząca

                                                                                                                                           Sekcji Ośwaty

                                                                                                                                    Regionu Małoplskiego

                                                                                                                                  NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

                                                                                                                                             Agata  Łyko

 

wtorek, 9 września 2014r

KONKURS  FOTOGRAFICZNY  DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY Z  MAŁOPOLSKI

W imieniu organizatorów , pracowników Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, zapraszamy dzieci i młodzież z małopolskich szkół do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "LEGIONY W KOMÓRCE". Ideą konkursu jest wykonanie najciekawszych zdjęć z miejsc związanych z Legionami Polskimi. Na fotografiach mogą zostać utrwalone legionowe ślady, które zachowały się do naszych czasów i te, które obecne są w przestrzeni kulturowej, społecznej danej miejscowości i jej okolicy, np. uroczystości rocznicowe, działania grup rekonstrukcyjnych, kół młodych historyków itp. Tematy prac mogą być zabawne, niekoniecznie „uduchowione”. W życiu śmiech przeplata się ze łzami, a legioniści byli zwykłymi ludĽmi, których wojna, bardzo często, oderwała od codziennego życia i jego wygód. Byli to bowiem w latach pokoju, oprócz zawodowych żołnierzy, nierzadko, wybitni naukowcy, wykładowcy akademiccy, lekarze i prawnicy, nauczyciele i inżynierowie. Byli też ludzie prości, którzy swoje miejscowe zwyczaje i obrzędy, słowem – kulturę, przenosili na front. W naszych zbiorach dużo jest zdjęć, przedstawiających żołnierzy podczas spędzania czasu wolnego np. na muzykowaniu, łowieniu ryb, biesiadowaniu lub przy zwykłych czynnościach codziennych, jak golenie czy mycie,– uchwyconych w bardzo zabawny sposób.

Dokładne informacje o konkursie na stronie : http://www.mhf.krakow.pl/


poniedziałek,8 września 2014r

Raport NIK o likwidacji lub przekształcaniu szkół.

Główne konsekwencje z likwidacji lub przejęcia szkoły samorządowej przez stowarzyszenie lub inny podmiot , ponoszą głownie nauczyciele.

Problem jest jednak złożony i wywołuje lokalne konflikty, w których każda ze stron ma swoje racje: gminy bronią pieniędzy, pedagodzy - Karty Nauczyciela, a lokalne społeczności - miejsc kulturotwórczych.

Od 2008 r. do 2012 r. gminy ogółem zlikwidowały 856 podstawówek i 88 gimnazjów. Zdaniem Izby, decydując się na likwidację szkół gminy kierowały się przede wszystkim względami ekonomicznymi, a w mniejszym stopniu troską o poprawę warunków kształcenia. Kryzys ekonomiczny i związany z niżem demograficznym spadek liczby uczniów sprawia, że gminy, chcąc zaoszczędzić, likwidują prowadzone przez siebie szkoły.

Pieniądze

W wyniku likwidacji lub przekształcenia jednej szkoły wszystkie skontrolowane gminy zaoszczędziły: średnio 286 tys. zł. rocznie. NIK zwraca uwagę, że to dane tylko z pierwszego roku po likwidacji szkół, kiedy kwota oszczędności została pomniejszona o odprawy dla zwalnianych nauczycieli, którym łącznie wypłacono nieco ponad 7 mln złotych. W kolejnych latach samorządowe oszczędności będą więc rosnąć, nawet pomimo konieczności opłacania uczniom transportu.

Nauczyciele

W badanym okresie z likwidowanych szkół zwolniono 1179 pedagogów. Blisko 40 proc. zwolnionych nauczycieli podjęło pracę w szkołach gminnych przejmujących uczniów. Dalszych 19 proc. znalazło zatrudnienie w szkołach tworzonych w miejsce likwidowanych placówek.

Korzyści finansowe gmin z likwidacji szkół osiągane są więc także m.in. kosztem pogorszenia pozycji ekonomicznej części nauczycieli. Dla grupy, która znalazła zatrudnienie w szkołach przejmujących uczniów nic się nie zmieniło. Jednak ci nauczyciele, którzy pozostali w szkołach nowo utworzonych stracili przywileje dotyczące warunków zatrudnienia i płacy wynikające z Karty Nauczyciela. NIK podkreśla, iż w ten sposób pojawia się w oświacie nowy mechanizm: zróżnicowanie statusu nauczycieli pracujących w tej samej gminie. Jak wynika z ustaleń kontroli we wszystkich nowo utworzonych placówkach nauczyciele pracowali średnio 23 godziny tygodniowo, czyli o 5 godzin więcej niż w szkołach prowadzonych przez gminy, a ich wynagrodzenie wynosiło średnio 60 proc. (30-96 proc.) wcześniejszych zarobków.

Debata

NIK podkreśla, że ze względu na wagę problemu, jego wpływ na życie lokalnych społeczności i pojedynczych rodzin oraz wielość - często rozbieżnych - interesów, niezwykle istotnym jest, aby w każdym wypadku procedurę likwidacji czy też przekształcania szkół poprzedzała dogłębna analiza wsparta debatą

Najnowsze dane demograficzne wskazują, iż wkrótce najpilniejszą potrzebą może się okazać konieczność wprowadzenia nie tyle nowej, usystematyzowanej, co bardziej elastycznej struktury edukacyjnej, umożliwiającej łatwiejsze dostosowanie się do zmiennych warunków demograficznych. WyraĽnie bowiem widać, że system w obecnym kształcie nie nadąża za zmianami demograficznymi. Dodatkowo z danych GUS wynika, że od 2009 r. ponownie następuje stopniowy wzrost liczby dzieci w wieku 3-5 lat, a w 2010 r. także wzrost liczby sześciolatków. Oznacza to, że wkrótce szkołach podstawowych prawdopodobnie ponownie obniży się presja demograficzna na likwidację i przekształcenia szkół.

NIK zbadała skutki likwidacji szkół w kontekście warunków kształcenia. Jednak dostrzegając wagę problemu Izba zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej o rozważenie przeprowadzenia badania jakości kształcenia w szkołach, które przejęły uczniów ze szkół likwidowanych.

Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli zaleca, aby:

 • samorządy, które rozważają likwidację szkoły, organizowały - z odpowiednim wyprzedzeniem - debatę społeczną tak, by lokalne społeczności mogły się przygotować do ewentualnego prowadzenia nowej szkoły pod kątem prawnym, organizacyjnym i finansowym;
 • kuratorzy monitorowali, czy gminy - wygaszając działalność szkoły bez jej likwidacji - nie uchylają się od realizacji zadania własnego, oraz by w takich przypadkach podejmowali stosowne interwencje, sprawując baczny nadzór nad procesem wygaszania szkół.

więcej na stronie: www.nik.gov.pl

 

Kraków

Podwyżki dla pracowników administracji i obsługi od paĽdziernika!

W dniu 2 września 2014r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych (NSZZ „Soldarność” i ZNP) z wiceprezydentem Miasta Krakowa, Tadeuszem Matuszem oraz dyrektorem Wydziału Edukacji Anną Korfel-Jasińską.

Z ramienia NSZZ „Solidarność” w spotkaniu wzięli udział Agata Łyko, Katarzyna Ryblewska Marewicz, Andrzej Miłowski, Katarzyna Niewiadomska Węgrzyniak, Joanna Woch.

Głównym celem spotkania było zakończenie negocjacji w sprawie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach samorządowych. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, wzrost wynagrodzeń nastąpi od paĽdziernika 2014 roku i  wyniesie dwieście złotych brutto w przeliczeniu na etat kalkulacyjny.

J. Woch


Życzenia 

 poniedziałek,1 września 2014r

   

                                                                                               "Dobra szkoła nie produkuje geniuszy,

                                                                                                 tylko zdrowe społeczeństwo."

 

                                                                                                                                 Piotr Szreniawski

Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo.

 

     Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2014/2015, życzymy Państwu dużo radości, 

    a także spełnienia zawodowego z pracy nad  wychowaniem i kształceniem młodego pokolenia Polaków.

                  Mamy nadzieję, że kolejne dni, tygodnie i miesiące będą Ľródłem wielu satysfakcji

               oraz przyniosą  Wam uznanie w oczach rodziców, władz oświatowych i samorządowych.

 

                                         Życzymy spokojnego i udanego nowego roku szkolnego.

 

 

                                                                                                                       Przewodnicząca Agata Łyko 

                                                                                                                        oraz członkowie Prezydium

                                                                                                              Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

                                                                                                                             NSZZ SOLIDARNOŚĆ

                                                                               

      

Nie wszystkie małopolskie podstawówki są przygotowane na przyjęcie sześciolatków

30 sierpnia 2014

Niegotowe szkoły. Nie wszystkie małopolskie podstawówki są przygotowane na przyjęcie sześciolatków
Spora część szkół podstawowych
nie jest jeszcze przystosowana
do potrzeb sześciolatków
Fot/ Fotolia
1 września do szkoły po raz pierwszy pójdą dzieci sześcioletnie. Tymczasem z raportu małopolskiego kuratorium oświaty wynika, że spora część szkół podstawowych nie jest jeszcze przystosowana do ich potrzeb – informuje „Dziennik Polski”.

Tylko w 60 proc. z nich funkcjonuje świetlica. W połowie tych placówek czynna jest bardzo krótko: od 1 do 5 godzin dziennie. Szkoły mają także problem z przygotowywaniem obiadów. Tylko w 66 proc. podstawówek działa stołówka, a w połowie z nich dzieci mogą zjeść obiad jednodaniowy.

W innych placówkach mają zapewniony catering albo przechodzą na posiłki do innej szkoły. Tylko 65 proc. szkół w Małopolsce ma plac zabaw dla dzieci z klas I-III, a w 13 proc. szkół brakuje boiska. W 6 proc. placówek klasy dla najmłodszych liczą więcej niż 25 osób.

Ministerstwa Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej uruchomiło interaktywną mapę ze szkołami podstawowymi w całej Polsce. Można na niej sprawdzić, jak rodzice i dyrektor szkoły oceniają przygotowanie każdej z nich na przyjęcie pierwszoklasistów. (PAP)
Serwis Samorządowy PAP


Przewodniczący KSOiW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Ryszard Proksa,  wydał oświadczenie w związku z wypowiedzią Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, zamieszczoną w Gazecie Prawnej z dn.26.08.2014r. i dotyczącą "racjonalnej polityki opłacania pedagogów".

28 sierpnia 2014

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z olbrzymim zdziwieniem i oburzeniem przyjęło wypowiedĽ ministra edukacji narodowej, Joanny Kluzik- Rostkowskiej, zamieszczoną w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26.08.2014 roku.

Obarczanie dokumentu regulującego zasady zatrudniania i wynagradzania, określającego prawa i obowiązki nauczycieli (Karty Nauczyciela), jako utrudniającego „racjonalną politykę opłacania pedagogów”, postrzegamy jako niezrozumiałą i zmierzającą do nieokreślonego celu - manipulację.

A wszystko to dzieję się w sytuacji, gdy środowisku oświatowemu od kilku lat obecna koalicja rządowa przedstawia propozycje, zmierzające do realnego obniżenia wynagrodzenia nauczycieli oraz wydłużenia czasu pracy. Zakończone niedawno badanie czasu pracy nauczycieli, które przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych, pokazało, że średni tygodniowy czas pracy nauczycieli wynosi 46 godzin i 40 minut. Co na to Ministerstwo? Na razie milczy. Czy zatem w pojęciu rządu Donalda Tuska „racjonalna polityka opłacania pedagogów” oraz motywacyjny charakter wynagradzania nauczycieli polegać powinien na zmniejszaniu nauczycielskich uposażeń?

Propozycje te mają miejsce nawet przy nieosiąganiu przez wielu nauczycieli wielkości wynagrodzenia określonego poprzez ustawę, co wymusza (również tą samą ustawą) wyrównywanie płac do poziomu przez nią wymaganego. Tymczasem minister edukacji narodowej skandalicznie nazywa ten zabieg „czternastką” (czternastą pensją), wprowadzając w błąd wielu rodziców i uczniów, co nie wpływa korzystnie na wizerunek zawodu nauczyciela. A wszystko to u progu nowego roku szkolnego.

Tymczasem wysoki przedstawiciel rządu jak zwykle semantycznie zawyża zasługi dotyczące skali podwyżki nauczycielskich płac od 2008 roku do poziomu 40 procent. Wyjaśnijmy: uwzględniając wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli (bo to najwłaściwsza metoda porównawcza w sytuacji, gdy nauczyciele dyplomowani „sfinansowali” w 2009 r. skalę podwyżek płac nauczycieli stażystów i kontraktowych), poziom wynagrodzenia nauczycieli wzrósł o 31 procent, a więc mniej więcej tyle, ile wzrosło w tym czasie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i ponad połowę mniej od minimalnego wynagrodzenia za pracę. O podobny wskaĽnik wzrosło również uposażenie ministra edukacji narodowej. Tyle że działalność tego ostatniego w odnośnym okresie postrzegamy jako niezwykle szkodzącą polskiej oświacie, co wielokrotnie dawały temu wyraz środowiska oświatowe z pedagogami włącznie. Czyżby zatem wszyscy byli zatrudnieni na zasadach utrudniających racjonalną politykę zatrudniania?

Krzywdzący jest pogląd minister edukacji, mówiący o wynagradzaniu nauczycieli „nie za efekty pracy, ale za przychodzenie do niej”. A przecież wystarczy minimum ludzkiej uczciwości, by dostrzec i uznać wysokie wyniki polskich uczniów w międzynarodowych badaniach efektów kształcenia (np. PISA), które w ostatnim czasie plasują Polskę w czołówce badanych krajów.

Zdecydowanie negatywnie odbieramy wypowiedĽ ministra edukacji narodowej, tym bardziej że jest ona krzywdząca dla kilkusettysięcznej liczby nauczycieli, którzy dokładają przecież wszelkich starań w kwestii wychowania młodego pokolenia. Takie manipulowanie faktami nikomu nie służy. Jednocześnie informujemy, że jako struktura związkowa zrzeszająca pracowników oświaty dołożymy wszelkich starań, by ta krzywdząca wypowiedĽ nie pozostała bez echa.

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW

NSZZ „Solidarność”


Rząd nie zmieni Karty nauczyciela

Rząd nie zmieni Karty nauczyciela fot. sxc.hu

Pedagodzy nie muszą się martwić o swoje ustawowe przywileje. Rząd nie chce rozpoczynać z góry przegranej wojny z nauczycielami i narażać się tej grupie zawodowej, więc nie zmieni Karty nauczyciela - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Prace nad zmianami w Karcie nauczyciela trwały od ponad czterech lat. Na finiszy rząd wyrzucił jednka projekt do kosza. Wszystko z obawy przed protestami nauczycieli tuż przed wyborami samorządowymi.
 
Decyzja jest jeszcze nieoficjalna, ale już wywołała ciepłe przyjęcie wśród związkowców. 
 
– Zaprzestanie prac nad tą nowelizacją to słuszna decyzja, choć wymuszona sytuacją w koalicji i państwie. Szefowa MEN i tak dokonuje zmian w karcie przy okazji innych nowelizacji prawa oświatowego. Przecież wprowadzono możliwość zatrudniania w szkołach nauczycieli na stanowiskach asystentów, do których nie stosuje się karty, tylko kodeks pracy – wytyka cytowany przez "DGP" Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
 


34. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków "Solidarności" na obchody 34. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które rozpoczną się dnia 31 sierpnia br. o godz. 17:00 mszą św. w Bazylice Mariackiej. Następnie uczestnicy przejdą pod Krzyż Katyński na pl. o. Adama Studzińskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

Zapraszamy na koncert Solidarności i Wolności

Serdecznie zapraszamy wszystkich melomanów i przede wszystkim sympatyków "Solidarności" na koncert uświetniający obchody Dnia Solidarności i Wolności, kóry odbędzie się w krakowskiej Filharmonii.

29 sierpnia br. na scenie Filharmonii Krakowskiej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, bowiem zostaną zaprezentowane pieśni związane z "Solidarnością". Będą to zarówno słynne i powszechnie znane utwory, jak i te, znane węższemu gronu odbiorców. W programie znajdą się utwory m.in. Jacka Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka, Przemysława Gintrowskiego czy Macieja Pietrzyka.

Aranżację symfoniczną utworów przygotował Marek Pawełek. Na scenie, pod dyrekcją Janusza Wierzgacza wystąpią Chór i Orkiestra Stowarzyszenia "Passionart" oraz chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II "Psalmodia".

Podczas koncertu zostaną wręczone kolejne medale "Dziękujemy za Wolność".

Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Sieć Solidarności, Region Małopolski NSZZ „Solidarność” , Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenie "Passionart".
Partnerami przedsięwzięcia są Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UP JP II oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Patronat medialny sprawuje Telewizja Polska Oddziałw w Krakowie oraz Radio Kraków.

Koncert rozpocznie się 29 sierpnia br. o godzinie 19:00 w Sali Koncertowej Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego przy ul. Zwierzynieckiej 1 w Krakowie.

Bezpłatne zaproszenia można odbierać u organizatorów koncertu (Stowarzyszenie Sieć Solidarności ul. Cieszyńska 2) oraz w Filharmonii Krakowskiej od wtorku, 26 sierpnia br.).

majlech

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

21 sierpnia 2014  Rada Sekcji


Rada KSOiW NSZZ „Solidarności” zażądała od Ministra Edukacji Narodowej spotkania w sprawie projektu obszernej nowelizacji Ustawy o systemie oświaty i podwyżki płac nauczycieli. „S” oświatowa stanowczo protestuje przeciwko zamrożeniu płac w oświacie na okres kilku kolejnych lat i domaga się 9 proc. podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015r. Związkowcy w specjalnej uchwale stwierdzają, że w przypadku braku pozytywnej reakcji ze strony Rządu do 15 września br. NSZZ „Solidarność” podejmie działania protestacyjne. Na początku września br. do szkół trafi ankieta sondażowa o ewentualnych formach protestu. Trwa ogólnopolski konkurs o bł. ks. Jerzym Popiełuszko.

Ze względu na bardzo szeroki zakres proponowanych zmian w Ustawie o systemie oświaty oraz fakt, że mają dotyczyć one także Karty Nauczyciela, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zażądała trybu negocjacyjnego w tej sprawie.

Wkrótce początek nowego roku szkolnego

Niedopracowany i drogi elementarz dla uczniów pierwszych klas, brak materiałów dydaktycznych dla nauczycieli pierwszaków oraz nauka na dwie zmiany - to tylko niektóre z problemów, z którymi w nowym roku szkolnym będą musieli zmierzyć się uczniowie, pedagodzy i rodzice.

Mimo protestów wielu środowisk Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wycofało się z wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. 1 września w szkolnych ławkach obok siedmiolatków zasiądą dzieci sześcioletnie, urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. W całym kraju liczba pierwszoklasistów wzrośnie o 70 proc. Jednak wbrew zapewnieniom przedstawicieli resortu edukacji nie wszystkie szkoły zostały dostosowane do potrzeb najmłodszych uczniów. Z raportu opublikowanego w trakcie wakacji przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że wciąż wiele do życzenia pozostawiają świetlice i toalety. - Problemy z ergonomią wyposażenia występują w ponad 30 proc. stołówek i 26 proc. toalet szkolnych - poinformowała NIK. Zdaniem inspektorów ok. 15 proc. szkół nie zapewnia dzieciom opieki świetlicowej.
 
Na drugą zmianę
 
Prawdziwym wyzwaniem dla nauczycieli, rodziców i uczniów może okazać się powrót do nauki na dwie zmiany. - W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców liczba zorganizowanych klas z pierwszakami będzie w wielu szkołach większa od liczby sal lekcyjnych przygotowanych na przyjęcie najmłodszych uczniów - czytamy w raporcie. Zdaniem NIK problem ten wystąpi w ponad 24 proc. szkół znajdujących się na terenie miast na prawach powiatu oraz w 26 proc. placówek należących do gmin miejskich. W najlepszej sytuacji będą uczniowie małych wiejskich szkół. Nauka na dwie zmiany będzie się odbywała tylko w 7 proc. takich placówek.
 

Wystąpienie RPO do MEN w sprawie przekazywania szkół publicznych

 

Gminy nie powinny bez wyraĽnego powodu decydować się na przekazywanie szkół podmiotom niepublicznym. Następstwem takiego działania może być ograniczenie uczniom dostępu do bezpłatnej nauki. To jest stanowisko prof. Ireny Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich, która wystąpiła do ministra edukacji narodowej o podjęcie pilnych zmian systemowych w tej kwestii.


Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przekazywania szkół publicznych do prowadzenia przez podmioty prywatne.

Ze skarg napływających do Rzecznika wynika, że przepisy pozwalające na przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły podmiotom prywatnym coraz częściej stosowane są nie tylko w wyjątkowych sytuacjach, w których lokalna społeczność decyduje się na przejęcie od gminy prowadzenia niewielkiej szkoły, ale stają się podstawowym założeniem polityki oświatowej jednostek samorządu terytorialnego. Wynikająca z Konstytucji zasada współistnienia sektora publicznego i prywatnego w oświacie zapewnia możliwość skorzystania z placówek niepublicznych, ale gwarantuje także powszechną dostępność szkół publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, sieć szkół publicznych powinna być na tyle gęsta, by odległość miejsca zamieszkania dziecka od placówki, w której będzie realizować obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i obowiązek szkolny nie przekraczała, w zależności od klasy, trzech lub czterech kilometrów. Zastąpienie szkół publicznych niepublicznymi ogranicza powszechny dostęp do szkół, co ma znaczenie zwłaszcza dla uczniów z terenów wiejskich. Szkoły niepubliczne nie mogą zastąpić publicznych placówek oświatowych w zapewnieniu realizacji konstytucyjnego prawa do nauki. Niezależnie od związanych z tym kosztów, podstawą systemu oświaty musi pozostać odpowiednio gęsta sieć placówek publicznych. Taki model wynika z Konstytucji i nie może być zmieniony ustawą ani tym bardziej aktami prawa miejscowego. Przekazywanie podmiotom prywatnym prowadzenia szkół może łączyć się z wątpliwościami co do realizacji konstytucyjnych praw i wolności nawet, jeśli szkoła po przekazaniu kontynuuje działalność jako szkoła publiczna. Mechanizmy zawarte w Karcie Nauczyciela, w tym przede wszystkim gwarancje płacy i warunków pracy, miały zachęcać do wyboru zawodu nauczyciela w szkole publicznej najbardziej uzdolnionych absolwentów szkół wyższych oraz motywować doświadczonych pedagogów do podnoszenia kwalifikacji i do pozostania w zawodzie. W systemie oświaty funkcjonują placówki oferujące nauczycielom bardzo różne standardy pracy i płacy. Nauczyciele, którzy będą mieli możliwość wyboru miejsca pracy, będą wybierać placówki samorządowe. Rozwiązanie przedstawionego problemu nie jest łatwe. Jednak w ocenie Rzecznika obecna sytuacja wymaga pilnej interwencji prawodawczej. Obecnie obowiązujące przepisy regulujące kwestie przekazywania szkół podmiotom prywatnym zostały stworzone z myślą o wyjątkowych sytuacjach, a nie z założeniem, że to na podmiotach prywatnych spoczywać będzie ciężar zapewnienia konstytucyjnej gwarancji prawa do nauki. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Materiał ze strony: www.brpo.gov.pl/Informacja z posiedzeń komisji sejmowych.


Pedagodzy, psycholodzy i logopedzi dalej w rękach samorządów w zakresie czasu pracy!

Awans zawodowy nauczycieli nadal bez pożądanych zmian!

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji Wspólnej Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej głosami koalicji rządzącej obydwa projekty ustaw o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, na które czekali nauczyciele, zostały odrzucone w pierwszym czytaniu. Żadne realne i merytoryczne uwagi, poparte rzeczywistymi faktami prezentowanymi przez zainteresowanych nauczycieli, nie zostały wzięte pod uwagę. Strona rządowa, którą reprezentował wiceminister Edukacji Narodowej negatywnie zaopiniowała obydwa projekty, stosując niewiarygodnie absurdalną argumentację i całkowicie ignorując głosy zarówno strony społecznej – związków zawodowych, jak i wielu posłów.Wojciech Grzeszek ponownie szefem Małopolskiej „Solidarności”

Wojciech Grzeszek ponownie szefem Małopolskiej „Solidarności”! Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnośc” Regionu Małopolskiego dokonało również wyboru Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Podczas dwudniowych obrad nie zabrakło również dyskusji nad strategią i programem związku, problemami pracowników w Polsce i propozycji działań „Solidarności” w nadchodzącej kadencji.

Kongres Sekretariatu Nauki i OświatyW dniu dzisiejszym (06.06.2014r.) w Kielcach obradowali delegaci Sekretariatu Nauki i Oświaty.  Przewodniczącym Sekretariatu wybrany został Ryszard Proksa.

XXVII Walne Zebranie Delegatów- Ostrowiec Świętokrzyski

Ryszard Proksa ponownie przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nowo wybrane władze „S” oświatowej wzywają minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską do dwustronnych rozmów na temat sytuacji w oświacie. W razie braku reakcji MEN możliwe jest wznowienie akcji protestacyjnej „S” oświatowej. Walne Zebranie Delegatów solidaryzuje się, ze społeczeństwem ukraińskim w trudnych dla niego chwilach. Delegaci WZD domagają się wyłączenia edukacji publicznej z negocjowanego przez Unię Europejską i USA Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, które w zakresie edukacji może umożliwiać jej prywatyzację.

Delegaci XXVII WZD Sekcji Krajowej dokonali wyboru władz na następną kadencję 2014-2018. Przewodniczącym SKOiW NSZZ „Solidarność” został ponownie wybranyRyszard Proksa. Wybrano także 50 osobową Radę Sekcji Krajowej, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Delegaci WZD wezwali minister Joannę Kluzik – Rostkowską do podjęcia dwustronnych rozmów z nowo wybranymi władzami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

- Uporczywe unikanie dialogu przez obecne kierownictwo MEN ze stroną związkową na temat przyszłości polskiej szkoły, brak rzetelnej konsultacji projektów ustaw, wprowadzanie arbitralnych decyzji - budzi nasz sprzeciw – napisali delegaci WZD w specjalnym apelu. W razie braku reakcji ze strony MEN, Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wznowi akcję protestacyjną, zawieszoną po nominacji obecnej Minister Edukacji Narodowej.

WZD przyjęło szereg dokumentów odnoszących się do aktualnej sytuacji w oświacie, m.in.:

- wyraziło sprzeciw wobec ataków różnych środowisk, w tym rządowych i samorządowych na Kartę Nauczyciela. WZD domaga się jednocześnie aby ustawa ta obejmowała wszystkich nauczycieli, w tym zatrudnionych w placówkach niepublicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i tzw. asystentów nauczycieli,

- domaga się wyższych nakładów na edukację i zwiększenia płac w oświacie, w tym dla pracowników administracji i obsługi szkół, którzy są pracownikami samorządowymi,

- powołując się na wyniki badań czasu pracy nauczycieli przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych (czas pracy nauczycieli wynosi ponad 46 godzin tygodniowo) WZD żąda usunięcia z Karty Nauczyciela zapisów o realizacji bezpłatnych dodatkowych 2 godzin zajęć edukacyjnych z uczniami, tzw. „godzin karcianych”,

- wyraziło sprzeciw wobec planów MEN praktycznej likwidacji możliwości kształcenia w zawodach: technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca na poziomie szkoły policealnej, co doprowadzi do dalszego eliminowania średniego personelu medycznego,

- zwróciło uwagę na szerzące się w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych przypadki łamania praw pracowniczych i związkowych (umowy śmieciowe,wyższy niż kodeksowy czas pracy, wynagrodzenie zaledwie na poziomie minimalnym, uniemożliwianie pracownikom zrzeszania się w związkach zawodowych, zastraszanie ich, a nawet wyrzucanie z pracy za podejmowanie działalności związkowej ),

- domaga się wykreślenia z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych zapisu o zakazie pracy w zawodzie nauczyciela osobom otrzymującym świadczenia kompensacyjne (osoby takie nie mogą pracować nawet w komisjach egzaminacyjnych). Utrzymanie zapisu o zakazie pracy jest krzywdzące dla naszej grupy zawodowej i dyskryminujące ją wobec innych grup zawodowych. Jednocześnie WZD zwraca uwagę na nierówne traktowanie nauczycieli zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego i konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.wyższy niż kodeksowy czas pracy, wynagrodzenie zaledwie na poziomie minimalnym, uniemożliwianie pracownikom zrzeszania się w związkach zawodowych, zastraszanie ich, a nawet wyrzucanie z pracy za podejmowanie działalności związkowej ),

Delegaci WZD wezwali Rząd RP do bezzwłocznego podjęcia na forum Komisji Europejskiej stosownych działań w kierunku całkowitego wyłączenia edukacji publicznej z negocjacji umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Porozumienie to jest przede wszystkim próbą promowania deregulacji rynkowych. Jako takie stanowi poważne zagrożenie dla edukacji publicznej i może mieć wpływ na blokowanie kształcenia publicznego oraz nasilenie presji na prywatyzację i komercjalizację oświaty.

WZD SKOiW solidaryzując się ze społeczeństwem ukraińskim, oddając hołd osobom, które oddały życie w walce o lepszą przyszłość tego kraju wyraziło nadzieję, że determinacja społeczeństwa ukraińskiego pozwoli zachować integralność terytorialną Ukrainy, będzie zaczątkiem budowy nowego państwa szanującego prawa człowieka, wartości demokratyczne, znajdującego dla siebie godne miejsce pośród państw zjednoczonej Europy.
KOMUNIKAT


Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


z obrad Prezydium SKOiW w dniu 11 grudnia 2013 r.


 


Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o wstrzymaniu akcji protestacyjnej prowadzonej przeciwko projektowanym zmianom w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty. „S” oświatowa po raz ostatni daje szansę Rządowi RP podjęcia dialogu w sprawie projektu zmian w Karcie Nauczyciela.


Dotychczasowe działania protestacyjne prowadzone przez NSZZ „Solidarność” przyniosły pozytywne efekty w postaci wykreślenia z projektu zmian w ustawie o systemie oświaty zapisów rozszerzających możliwości prywatyzacyjne szkół i placówek oświatowych oraz znaczne spowolnienie procesu zmian w Karcie Nauczyciela.


 Akcja protestacyjna  zostanie wznowiona, jeśli do Sejmu RP trafi nieuzgodniony ze związkami zawodowymi projekt ustawy o zmianie Karty Nauczyciela nie do zaakceptowania przez NSZZ „Solidarność”. Sekcja Krajowa stojąc, na stanowisku, że warunki pracy dla nauczycieli są  równoznaczne z warunkami uczenia się dla ucznia, nadal oczekuje  wycofania niekorzystnych propozycji zmian w Karcie Nauczyciela.


Prezydium Sekcji Krajowej ponowiło postulat skierowany do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej o dwustronne spotkanie w celu omówienia najistotniejszych spraw nurtujących polską oświatę, w tym traktowanie Karty Nauczyciela jako ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla nauczycieli, podlegającego uzgodnieniom ze związkami zawodowymi.


Prezydium SKOiW NSZZ „S” dziękuje wszystkim strukturom NSZZ „Solidarność” za dotychczas prowadzone działania w ramach akcji protestacyjnej  przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.


 

Rzecznik Prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski


Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

 

W dniu 27 listopada odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej Podkomisji do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1917).
Na wniosek posłów Podkomisja wycofała z projektu uoso zapis dotyczący przekazywania szkół do prowadzenia związkom międzygminnym i związkom powiatów. Sekcję Krajową Oświaty I Wychowania NSZZ "Solidarność" reprezentowała wiceprzewodnicząca Teresa Misiuk.
 

 

Odnośnik do filmu rejestrującego obrady Podkomisji

 

 

 

Warszawa, 20.11.2013 r.

 

Komunikat

Prezydium SKOiW NSZZ „Solidarność”

po spotkaniu z Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

 

 

Na wniosek Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


20 listopada br.  odbyło się spotkanie z Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Naukii Młodzieży. Rozmowa dotyczyła rządowego projektu zmian w ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela.

Ryszard Proksa, przewodniczący SKOiW, przedstawił stanowisko Związku w sprawie nieprawidłowości podczas przygotowywania projektów zmieniających ustawę o systemie oświaty i ustawę - Karta Nauczyciela. Zdaniem Związku Karta Nauczyciela to ponadzakładowy układ zbiorowy pracy i jako taki, powinien podlegać uzgodnieniom z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, a nie tylko opiniowaniu, jak to miało miejsce w przypadku projektu założeń do zmian w KN.

Przedstawiciele Sekcji Krajowej podkreślili także, że  środowisko oświatowej „Solidarności”, wobec braku rzeczywistego dialogu, niedotrzymania warunków Porozumienia Ministra Edukacji Narodowej z SKOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 10 lipca 1990 r.
(w sprawie zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania organów administracji rządowej z instancjami SKOiW) oraz kontynuowania niekorzystnych zmian w prawie oświatowym jest zdeterminowane do zaostrzenia dotychczasowych form protestu.

Obecni na spotkaniu członkowie Prezydium Komisji ENiM  zapowiedzieli wystąpienie do MEN  w sprawie oceny prawidłowości dialogu w czasie projektowania zmian w prawie oświatowym.

Niezależnie od tego Prezydium Sekcji Krajowej wystąpi do Pani Joanny Kluzik – Rostkowskiej,  nowego  Ministra Edukacji Narodowej, o podjęcie rozmów zgodnych z zasadami dialogu społecznego.

W spotkaniu udział wzięli posłowie:  Piotr Bauć, Artur Bramora, Sławomir Kłosowski, Zbigniew Włodkowski. Ze strony NSZZ „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Proksa, Teresa Misiuk, Halina Kurpińska, Henryk Ślusarski, Jolanta Kornel, Roman Laskowski, Lech Ordon.

 

                                                                       Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

                                                                            Wojciech Jaranowski

 

 

Komunikat - plik do pobrania

 

 

 

Nauczycielska Solidarność chce strajku w obronie Karty Nauczyciela

Oświatowa Solidarność grozi strajkiem nauczycieli. Związek w ten sposób chce bronić obecnych zapisów Karty Nauczyciela. Ostatnią szansą na powstrzymanie protestu będzie spotkanie z posłami 20 listopada.

Szef sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa powiedział, że do tej pory nie odbyły się żadne spotkania między Solidarnością a ministerstwem w sprawie Karty Nauczyciela. Tymczasem rząd przyjął już projekt zmian. Zdaniem Proksy minister edukacji Krystyna Szumilas "mija się z prawdą" mówiąc, że odbyły się negocjacje ze związkiem. Solidarność przesłała jedynie swoje opinie na temat projektu zmian, ale nie zostały one uwzględnione. "Pani minister złamała prawo. Jest to podstawa do tego, żeby wszcząć procedurę strajkową" - twierdzi Proksa.

Solidarność zapowiada standardową procedurę: najpierw strajk ostrzegawczy, a potem referendum na temat długości właściwego protestu. Zastępca przewodniczącego Teresa Misiuk dodaje, że czas manifestacji ulicznych się skończył. "Nie ma już sensu wychodzenie na ulice" - powiedziała. Tłumaczyła, że po dwóch protestach ulicznych nadszedł czas przekonywania posłów, bo rząd już zakończył prace nad projektem zmiany Karty Nauczyciela.

Związkowcy Solidarności nie chcą mówić o zmianie ministra edukacji. Według Teresy Misiuk edukacja i tak jest zakładnikiem polityki, a powinna panować w tej sprawie ponadpartyjna zgoda. "Pytanie brzmi, czy sama zamiana na stanowisku ministra edukacji narodowej zmieni politykę rządu w dziedzinie edukacji. My nie jesteśmy zainteresowani wyłącznie zmianą osoby ministra" - dodała Misiuk.

Związkowcy oświatowej Solidarności zaprzeczają, że planowany na koniec listopada strajk będzie wspólnym protestem ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP chce od 18 listopada oflagować szkoły, 23 listopada przeprowadzić ogólnopolską manifestację w Warszawie, a dwa dni póĽniej zbierze się prezydium Zarządu Związku, które podejmie decyzje w sprawie dalszych działań protestacyjnych.

¬ródło: serwis Gazeta Prawna

Gazeta Prawna - link

 

Stanowiska Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 14 listopada 2013 rok

Stanowisko nr 1

Rada SKOiW NSZZ „Solidarność” z aprobatą przyjmuje informacje o włączeniu się ZNP w obronę Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty. Wobec szkodliwych działań Rządu RP, psujących jakość polskiej szkoły i obniżających rangę zawodu nauczyciela potrzebna jest solidarna postawa całego środowiska oświatowego.

Wyrażamy nadzieję, że realizacja zapowiedzianego działania wzmocni postulaty skierowane do Rządu  przez SKOiW  NSZZ „Solidarność” podczas akcji protestacyjnych w dniu 18 czerwca i 12 września br.

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 2

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oczekuje, że rozmowy z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży  Sejmu RP, zaplanowane na 20 listopada 2013 roku zapoczątkują proces negocjacji w celu uzgodnienia ewentualnej korekty Karty Nauczyciela, przewidzianych dla układów zbiorowych pracy.

Rada oświadcza, że w przypadku braku woli porozumienia ze strony parlamentarzystów, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaostrzy formy protestu we wszystkich placówkach oświatowych, do strajku generalnego włącznie.

Pliki do pobrania:

 

Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 2

Biuletyn

 

 

 

 

Tarnów - publiczne czytanie "Pana Tadeusza" - plac przed Teatrem i. L. Solskiego

    W dn.12listopada 2013r. Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność " w Tarnowie zorganizowała akcję głośnego czytania "Pana Tadeusza". Przed gmachem tarnowskiego teatru zebrała się młodzież z kilkunastu szkół gimnazjalnych i średnich z Tarnowa i okolic.
    Po krótkim wystąpieniu przewodniczącej Haliny Musiał, informującej o celu tej akcji, znakiem krzyża św. rozpoczął Jego Ekscelencja ks. biskup Wiesław Lechowicz czytanie Inwokacji. Następnie fragmenty dzieła Mickiewicza czytali: wiceprezydent Tarnowa - Krystyna Latała, posłowie Józef Rojek i Michał Wojtkiewicz, starosta tarnowski Roman Łucarz, dyrektorzy Wydziałów Edukacji Bogumiła Porębska i Kazimierz Koprowski, radni miejscy.
    Po wystąpieniach gości kolejne fragmenty epopei narodowej czytali przewodniczący największych Komisji Zakładowych i dawni legendarni działacze Związku: m.in.Henryk ŁabędĽ, Romuald Jewuła, Roman Bulanda, Antoni Lis.
Całość spotkania prowadził Piotr Dziża. Wydarzenie to wpisywało się w cykl tarnowskich obchodów Święta Niepodległości.
       
 

Publiczne czytanie "Pana Tadeusza" - plac przed Teatrem i. L. Solskiego - See more at: http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2013/Publiczne-czytanie-Pana-Tadeusza-plac-przed-Teatrem-i.-L.-Solskiego#sthash.ctBWxawX.dpuf
Publiczne czytanie "Pana Tadeusza" - plac przed Teatrem i. L. Solskiego - See more at: http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2013/Publiczne-czytanie-Pana-Tadeusza-plac-przed-Teatrem-i.-L.-Solskiego#sthash.ctBWxawX.dpuf
Publiczne czytanie "Pana Tadeusza" - plac przed Teatrem i. L. Solskiego - See more at: http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2013/Publiczne-czytanie-Pana-Tadeusza-plac-przed-Teatrem-i.-L.-Solskiego#sthash.ctBWxawX.dpuf
Publiczne czytanie "Pana Tadeusza" - plac przed Teatrem i. L. Solskiego - See more at: http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2013/Publiczne-czytanie-Pana-Tadeusza-plac-przed-Teatrem-i.-L.-Solskiego#sthash.ctBWxawX.dpuf

 

 

 

Kraków, 6 listopada 2013 r.

Komunikat Prezydium Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

NSZZ „Solidarność”

Prezydium Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” pozytywnie przyjęło informację ZG ZNP o przystąpieniu do akcji protestacyjnej.

Działając razem, czy też osobno, przyświeca nam jeden cel jakim jest ratowanie polskiej oświaty przed nieudolnymi i szkodliwymi „reformami”, które uderzają w jakość kształcenia i status zawodu nauczyciela.

Podjęcie przez ZNP decyzji o rozpoczęciu akcji protestacyjnej traktujemy jako włączenie się w działania prowadzone przez NSZZ „Solidarność”.

Może kolejna pikieta, tym razem organizowana przez ZNP, przypomni postulaty kierowane do MEN podczas protestu Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 12 września br.

W słusznej sprawie jaką jest ratowanie polskiej oświaty powinniśmy kierować się zasadą solidarności, mając na uwadze wspólnotę celów.

Za Prezydium Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

                  

Agata Łyko             Katarzyna Ryblewska Marewicz        Zbigniew Świerczek

Komunikat SORM - plik do pobrania

 

 

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W OBRONIE POLSKIEJ OŚWIATY  I  USTAWY KARTA NAUCZYCIELA

1)  Wdrożono szeroką kampanię informacyjną dotyczącą proponowanych przez MEN, niekorzystnych dla nauczycieli

i mogących obniżyć jakość edukacji zmian w Ustawie Karta Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty. Opracowana została prezentacja i specjalne Biuletyny Informacyjne przekazane do szkół i placówek.

2) W Komisjach Międzyzakładowych i placówkach oświatowych odbyły się zebrania informacyjno – konsultacyjne.

3) Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” przygotowała  i przekazała do Sekcji Krajowej Oświaty

i Wychowania NSZZ „Solidarność” uwagi do projektu zmian w Ustawie Karta Nauczyciela, opiniując negatywnie propozycje MEN.

4) Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowała projekt MEN dotyczący zmian w ustawie Karta Nauczyciela. 

5) 12 września br. w Warszawie odbyła się pikieta NSZZ „Solidarność” przed Ministerstwem Edukacji Narodowej, podczas której, kolejny raz przedstawiono problemy z jakimi zmaga się polska oświata:

                                     - Szkodliwe zmiany podstawy programowej.

                                   - Likwidacja szkół. Prywatyzacja oświaty.

                                   - Brak rzeczywistego dialogu społecznego.

                                   - Masowe zwolnienia pracowników oświaty.

                                   - Obniżanie jakości kształcenia.

                                   - Niedofinansowanie oświaty.

                                   - Wyzbywanie się odpowiedzialności państwa za oświatę.

                                   - Obowiązkowe posyłanie 6-latków do nieprzygotowanych szkół.

                                   - Drogie podręczniki.

                                     - Odstępowanie od wychowania historyczno – patriotycznego.

          Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa w swym wystąpieniu poruszył problem niekorzystnych dla nauczycieli propozycji zmian w Ustawie Karta Nauczyciela i zaapelował do MEN o wycofanie szkodliwych propozycji. Podkreślił, że przez ostatnie 15 lat polska oświata pozostaje w stanie ciągłej „reformy”, której efektem jest chaos, nadmierna biurokracja i obniżenie jakości kształcenia.

<!--[if !supportLists]-->6)   <!--[endif]-->14 września br. miała miejsce w Warszawie ogólnozwiązkowa manifestacja; jednym z jej tematów była sytuacja w oświacie (przemówienie Przewodniczącego KK Piotra Dudy).

<!--[if !supportLists]-->7)   <!--[endif]-->Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wysłała do wszystkich parlamentarzystów z terenu woj. małopolskiego list w obronie Karty Nauczyciela.

<!--[if !supportLists]-->8)   <!--[endif]--> Zaplanowano wizyty delegacji związkowych w biurach poselskich na terenie Małopolski.

Takie działania prowadzone są przez NSZZ „Solidarność”  w całej Polsce.

Za Prezydium  SORM NSZZ „Solidarność”

Agata Łyko       Zbigniew Świerczek          Katarzyna Ryblewska - Marewicz

 

 

KONFERENCJA OŚWIATOWA W SZYMBARKU    

              W dniach 18 i 19  paĽdziernika 2013r. w Ośrodku Konferencyjno - Wystawienniczym "Kasztel w Szymbarku" , odbyła się wyjazdowa Rada Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność". Konferencja została przygotowana przy współpracy Sekcji Oświaty  Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"  w Krakowie  i Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Gorlicach  oraz Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" w Gorlicach. Tematem  Konferencji było : "Finansowanie  oświaty i kultury; stan  obecny i prognoza potrzeb na lata następne".
             W  Konferencji  brali udział przedstawiciele samorządów powiatu  gorlickiego. Stronę  Związkową "S" reprezentował pan  Ryszard Proksa - Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"  w Gdańsku, pani Agata Łyko - Przewodnicząca Sekcji Oświaty  Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w Krakowie, pan Zbigniew Świerczek - Z-ca Przewodniczącej SORM "S" w Krakowie , pani Małgorzata Hotloś - Przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Gorlicach. 
W Konferencji wziął udział również pan Henryk ŁabędĽ -  Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" w Krakowie 
           Sprawy stanu i rozwoju  kultury  oraz jej finansowania reprezentował pan Zdzisław Tohl - Dyrektor Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" w Gorlicach. 
           Ze strony samorządowej udział wzięli : Starosta Powiatu Gorlickiego - pan Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Miasta Gorlice - pan Witold Kochan, Wójt Gminy Gorlice - pan Ryszard Guzik, Wójt Gminy Ropa - pan Jan Morańda, Sekretarz Gminy Sękowa - pani Zofia Rowińska, Kierownik Wydziału Oświaty , Kultury i Sportu Miasta Gorlice- pan Aleksander Augustyn, Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim - pan Miron Michniak.            
           Zaproszonych  Gości powitali  kolejno : pan Zdzisław Thol - Dyrektor  Muzeum, pani Agata Łyko - Przewodnicząca SORM "S" oraz pani Małgorzata Hotloś - Przewodnicząca MKPOiW "S".
          Na wstępie Konferencji słowo wstępne , dot.  obrad  Konferencji  ,  wygłosił  pan Ryszard Proksa - Przewodniczący SKOiW "S", po czym dokonał wręczenia wyróżnionym nauczycielom , związkowcom "S",  Odznak  Związkowych - Złotych i Srebrnych.
          W następnej  kolejności  kol. Małgorzata Hotloś  dokonała omówienia treści i zakresu informacji jakie poszczególne Jednostki samorządu terytorialnego przesłały do Organizatora Konferencji. 
           W dyskusji , w której wzięli udział Przedstawiciele samorządów , przewijał się głównie problem niskich nakładów  finansowych
co utrudnia realizację priorytetowych celów dotyczących m.in. finansowania szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gorlickim - problem ten zwrócił uwagę Starosta Powiatu Gorlickiego. Zagadnienie celowości przyznawania  tzw. "dodatku wyrównawczego" przeanalizował w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Gorlice.
          Na duże  obciążenie finansowe , z tytułu  prowadzenia   szkół  - zwłaszcza szkół małych ,  wiejskich -  zwrócili  uwagę  przedstawiciele Gminy Sękowa  oraz Gminy Uście Gorlickie. Według samorządowców dobrym  rozwiązaniem tej sytuacji byłoby pozyskiwanie  środków unijnych.  
Przedstawiciele władz lokalnych zwrócili również uwagę, że niekiedy  jedynym sposobem utrzymania  szkół jest przekazanie ich lokalnym stowarzyszeniom lub fundacjom. 
              Wszyscy uczestnicy panelu  dyskusyjnego wielokrotnie podkreślali w swoich wystąpieniach konieczność utrzymania dotychczasowej sieci szkół - m.in. ze względu na ich  podstawowe znaczenie w integrowaniu społeczności lokalnej oraz funkcję kulturotwórczą.
          Dyrektor Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" w swoim wystąpieniu dokonał omówienia stanu kultury , jej specyfiki i szczególnych wymagań  dotyczących utrzymania dziedzictwa kulturowego - nie tylko globalnie ( w dużych aglomeracjach) ale również  z punktu widzenia potrzeb lokalnych. Przy tym  przedstawił z jakimi trudnościami  zmaga się  polska kultura - z wskazaniem na potrzeby lokalne kultury. 
           Przedstawiciele  strony Związkowej "S" na  czele z  Panem Przewodniczącym Ryszardem Proksą wypowiedzieli się w kontekście prowadzonej dyskusji dotyczącej finansowania oświaty podkreślając fakt zbyt niskich nakładów finansowych ( na  utrzymanie oświaty) w stosunku do PKB. Pan Przewodniczący R. Proksa  zwrócił uwagę istnienie niepotrzebnych antagonizmów  ,  jaki występują  między stroną związkową  a władzami samorządowymi  w sprawach  oświatowych. Określił również adresata uwag ( Ministerstwo Oświaty) do którego swoje uwagi powinny zgłaszać  samorządy terytorialne. 
         W końcowej części pierwszego dnia  Konferencji głos zabrał Z-ca Przewodniczącego ZRM "S" - pan Henryk ŁabędĽ , dziękując zebranym za ciekawą i merytoryczną  dyskusję podczas Konferencji. W swoim  wystąpieniu  podkreślił potrzebę dialogu  społecznego , jego  odbudowy. 
         W zakończeniu pierwszego  dnia obrad zostały sformułowane i przyjęte , przez  uczestników  obrad , wnioski Konferencji. 
         Drugi dzień   Konferencji był  dniem  muzealnym, zwiedzano zabytki Ziemi  Gorlickiej.  
        Uczestnicy  Konferencji, z udziałem  pana Przewodniczącego  R. Proksy  , zwiedzali  : Kasztel  w Szymbarku - dawną XVI. wieczną  siedzibę  rodu Gładyszów  i  "Zagrodę  Maziarską" w Łosiu ; a  następnie  : Cmentarz  Wojskowy z I. wojny światowej znajdujący się w Łużnej - Pustki , gdzie uczczono pamięć poległych , uroczyście  złożono   kwiaty  oraz  zapalono znicz. Z Łużnej  powrócono  do Szymbarku , gdzie  nastąpiło podsumowanie  Konferencji. 
 
Monika  Jachymiak
Małgorzata  Hotloś 
 

 

Na zakończenie konferencji zostały odczytane wnioski :

1. MEN przekazując do realizacji Jednostkom Samorządu Terytorialnego zadania oświatowe,

winno przekazywać środki z budżetu państwa na poziomie w pełni zabezpieczającym ich wykonanie.

2. Subwencja oświatowa przekazywana do JST realnie maleje.

3. Wystąpić do rządu i MEN o zmianę  przepisów określających zasady naliczania subwencji oświatowej, tak by skorygować wagi w stosunku do wprowadzanych zmian i potrzeb jst.

4.Wystapic do MEN o przeprowadzenie  korekty wag w algorytmie subwencji oświatowej

w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez skorelowanie wprowadzonych standardów edukacyjnych w zakresie kształcenia i przeprowadzania egzaminów zawodowych z ich rzeczywistymi kosztami.

5. Wypracować model wspomagania podmiotów prowadzących  małe placówki oświatowe

( do 25 uczniów).

6. Przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu w zakresie kultury poprzez otaczanie opieką

i odrestaurowywanie lokalnych zabytków.

7. Nie przenosić na grunt polski rozwiązań, które się nie sprawdziły w Europie Zachodniej

np. centralizacji dóbr kultury.

 Fotorelacja z Konferencji - Portal ABC Gorlice

 

 Szkoły niegotowe na sześciolatków.

Najwyższa Izba Kontroli kwestionuje przygotowanie szkół na przyjęcie najmłodszych dzieci - informuje "Rzeczpospolita".

"Opublikowany komunikat z kontroli przeprowadzonej przez Izbę jest dla resortu edukacji, który przekonuje do wysyłania 6-latków do szkół, miażdżący" - pisze gazeta.

Wynika z niego, że ze sprawdzonych w ubiegłym roku placówek zaledwie 12,5 proc. spełniało wymagane warunki. W blisko 80 proc. stwierdzono naruszenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny, blisko 60 proc. nie zapewniało młodszym uczniom miejsca zabaw, ponad 56 proc. nie spełniało wymogów opieki świetlicowej, a połowa - zalecanych wymagań dla sal lekcyjnych.

NIK wytyka też ministerstwu, że nie podjęło w pełni skutecznych działań wspierających gminy w przygotowaniu szkół do reformy obniżającej wiek szkolny.

Ponadto NIK kwestionuje politykę informacyjną MEN dotyczącą reformy, a także częste zmiany prawa, które ją reguluje. To zdaniem Izby doprowadziło do obniżenia akceptacji rodziców dla zmian. Izba wskazuje, że przed jej wprowadzeniem MEN powinno ustalić standardy pracy szkół z 6-latkami oraz opracować programy ich wsparcia, by przygotowały się do opieki nad najmłodszymi dziećmi - informuje "Rzeczpospolita".

 

Na podstawie Rzeczpospolita/INTERIA.PL

 

Święto Edukacji Narodowej

(14.10.2012)

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->Drodzy przyjaciele z oświatowej „Solidarności”, Nauczyciele, wykładowcy, pracownicy naukowi i wszyscy pracownicy polskiej Oświaty.

Składam Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, tak z pracy, jak i w Waszym prywatnym życiu. Aby zawód, a raczej misja, czy nawet służba na rzecz rozwoju naszych dzieci była dla Was Ľródłem nie tylko satysfakcji, ale miała również wymierny efekt w postaci godziwych wynagrodzeń i warunków pracy.

Szczególnie w tych trudnych czasach, życzę Wam wytrwałości w walce o swoje prawa pracownicze, o wyższy poziom finansowania polskiego szkolnictwa oraz przywrócenia mu właściwej roli, która z roku na rok jest przez polityków systematycznie degradowana.

W tej walce zawsze mogliście i możecie liczyć na „Solidarność”. Musimy być razem.

Kryzys demograficzny i gospodarczy, który przez polityków jest wykorzystywany do ograniczania nakładów na oświatę i naukę, a nawet do likwidowania szkół, jest tak naprawdę  ogromną szansą na poprawę jakości polskiej edukacji. Na mniejsze klasy, lepsze warunki nauki, dodatkowe zajęcia. Ale do tego potrzeba mądrej władzy wsłuchującej się w głos swoich obywateli.

Czy skorzystamy z tej szansy, zależy tylko od nas. Musimy wspólnie o to walczyć.

 

Piotr Duda 

 

 

Spotkanie członków Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty w Nowym Sączu z posłem Sławomirem Kłosowskim.

Likwidację gimnazjów 8 powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum zapowiedział poseł Sławomir Kłosowski (PiS), wiceprzewodniczący sejmowej komisji oświaty, na spotkaniu w Nowym Sączu z nauczycielami zrzeszonymi w Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność ”.

Parlamentarzysta z Opola, typowany na ministra oświaty w rządzie PiS po ewentualnym zwycięstwie wyborczym tej partii (Kłosowski pełnił w przeszłości funkcję kuratora opolskiego i wiceministra oświaty w rządzie Jarosława Kaczyńskiego), przedstawił w Sączu zarys rewolucyjnych wprost zmian w systemie oświaty. – Państwo jesteście pierwszymi, którym ten dokument ujawniam – stwierdził.
Program zakłada w punkcie pierwszym przywrócenie odpowiedzialności państwa za edukację młodego pokolenia. Ma temu służyć przede wszystkim wzrost nadzoru kuratoryjnego nad szkołami i rozszerzenie prerogatyw kuratora oświaty, wyłączonego z administracji zespolonej wojewody. W koncepcji PiS kuratorowi będzie między innymi przysługiwało prawo weta wiążącego do uchwał rad gminnych o likwidacji szkoły.
PiS chce wprowadzić nowy ustrój szkoły, co by się równało powrotowi do stanu sprzed reformy oświaty w 1999 roku: 8-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie szkoły zawodowe, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 2-letnie liceum i 3-letnie technikum uzupełniające.
Kolejnym punktem w programie oświatowym największej partii opozycyjnej jest przywrócenie szkole funkcje wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej, dalej - nadanie wyższej rangi nauczaniu historii i wychowania patriotycznego, odbudowa szkolnictwa zawodowego, zatrzymanie niekontrolowanego procesu likwidacji szkół, odbiurokratyzowanie szkół, pracy dyrektora i nauczycieli, uporządkowanie programu nauczania i rynku podręczników szkolnych i systemu egzaminacyjnego (złamanie dyktatu wydawców podręczników, nauczyciel wybierałby tylko spośród dwóch podręczników).
PiS chce także wzmocnić ochronę nauczycieli, poprzez nadania im statusu urzędnika służby cywilnej, tak samo przewiduje kolejny stopień awansu zawodowego dla nauczycieli dyplomowanych i rezygnację z oceny pracy nauczycieli przy pomocy ankietowania rodziców i dzieci.
Sławomir Kłosowski szeroko rozwijał poszczególne punkty programu, wychodząc od stwierdzenia, że pod rządami koalicji PO-PSL polska szkoła znalazła się w głębokim kryzysie. – Czego się nie dotkną, to chaos goni chaos – diagnozował.
PiS zamierza wprowadzić w ramach subwencji oświatowej, „subwencję wyrównawczą” dla najbiedniejszych gmin, które z powodów finansowych obecnie masowo zamykają małe, wiejskie szkoły. Kłosowski poinformował, że w ostatnim czasie zlikwidowano 2900 szkół w kraju, w 800 przypadkach gminy zignorowały weto kuratora. Według posła pracę straciło nie 7 tysięcy nauczycieli, jak się oficjalnie podaje, lecz co najmniej drugie tyle, gdyż nie wlicza się utraty przez pedagogów różnych ćwiartek i połówek etatu.
- Szkolnictwo zawodowe rozłożono na łopatki, bo w pewnym momencie uznano, że każdy musi mieć maturę i nagle zabrakło stolarzy, murarzy, hydraulików – mówił Kłosowski, podkreślając, że gdy PiS wróci do władzy, to jedyne co ocaleje z obecnego systemu oświaty to egzaminy zewnętrze (egzamin końcowy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalny i dojrzałości), gdyż to się sprawdziło.
Poseł skarżył się, że wszystkie projekty ustaw oświatowych, zgłaszane przez opozycje, są w Sejmie odrzucane w pierwszym czytaniu. Ten sam los spotyka również projekty obywatelskie, podpisane przez tysiące Polaków, jak np. wniesiony przez rodziców projekt ustawy blokujący obowiązkową naukę sześciolatków. Zdaniem Kłosowskiego poziom i arogancji buty koalicji rządzącej „osiągnął Himalaje”.
                                                                                                            
                                                                                                                 
Gość z Opola wyraził również swój pogląd na ideologię gender, wdzierającą się już nie tylko na wyższe uczelnie, ale również do podstawówek, a nawet przedszkoli.
- Państwo pewno słyszeli – mówił - o poradniku zawierającym zapisy teorii gender, który był podpisany przez panią pełnomocnik do spraw równego statusu i zaakceptowany przez panią minister Szumilas. Myśmy wokół tego zrobili naprawdę grube zamieszanie, bo to jest totalne nieporozumienie, żeby promować antywychowawczą, pseudonaukową teorię gender w szkołach, aby namawiać nauczycieli do tego, aby bron Boże nie zmuszali licealistów, gimnazjalistów, bo też już tańczą poloneza - żeby na balu tańczył chłopiec z dziewczyną, bo inaczej jest dyskryminacja.
Kłosowski powiedział, że gdyby z „takimi bzdurami, tylko w drugą stronę” wystąpił PiS podczas swoich dwuletnich rządów, to media by go „rozjechały”, tymczasem zapadła cisza.
- Czy ktoś z państwo słyszał, żeby w TVN 24, w jakimś programie prześmiewczym, ktoś wypowiedział na ten temat jakąkolwiek opinie, albo jakiś dziennikarz spróbował zahaczyć ten temat? – pytał. – Zadając w Sejmie pytanie, nazwałem tego typu wydawnictwa i zachowanie pani Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz, pełnomocnik rządu do spraw równego taktowania – zachowaniem heterofobicznym. Z takimi rzeczami niestety mamy do czynienia. I śmiesznie, i strasznie…
- Dzięki Bogu, że mamy mądrych, rozsądnych i rozumiejących wagę sprawy wychowania nauczycieli. Bo gdyby ci nauczyciele nie trzymali edukacji, to skóra mi cierpnie, co by się wydarzyło – dodał.
Na koniec Kłosowski doradzał sądeckim nauczycielom, aby ani na krok nie ustąpili w sprawie w Karcie Nauczyciela. – Nie podejmujcie żadnych rozmów o zmianach w Karcie Nauczyciela – mówił parlamentarzysta, sugerując, że ZNP prowadzi w tej kwestii dwuznaczną grę, gdyz szykuje sie koalicja PO-SLD.  
Sądeccy nauczycieli spod znaku Solidarności przyjęli wystąpienie posła Sławomira Kłosowskiego oklaskami. Spotkanie prowadziła Maria Gorzula , przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu.

Zródło: portal Sądeczanin.info

 

 

Protest w Warszawie, przemówienie Piotra Dudy - materiał video.

14 września w Warszawie trzy wielkie pochody wyruszyły z różnych miejsc stolicy. Spotkały się na rondzie de Gaulle’a. Według danych organizatorów w manifestacji uczestniczyło około 200 tysięcy osób.

 

Materiał video z protestów w Warszawie

Przemówienie Piotra Dudy

 

 

Rządowe Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela /proces legislacyjny/

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/157500

Dni Protestu - komunikat

Szanowni Państwo,
Lekceważenie przez rząd postulatów NSZZ „Solidarność” dotyczących wieku emerytalnego, płacy minimalnej czy wprowadzenia tzw. elastycznego czasu pracy zmusza nas do radykalnych działań. Dlatego też w dniach 11-14 września br. w Warszawie odbędzie się ogólnopolska akcja protestacyjna NSZZ „Solidarność” wspierana przez OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Będziemy domagać się m.in.:

1. Wycofania się ze szkodliwych społecznie zmian dotyczących wydłużenia wieku emerytalnego i tzw. elastycznych form zatrudnienia.
2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
3. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.
4. Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
5. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.
6. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.
7. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze.

Od naszej postawy, zaangażowania a przede wszystkim licznego uczestnictwa zależeć będzie efekt naszego protestu. Dlatego apelujemy do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” o deklarację udziału w dniach protestu. Tylko nasza zdecydowana postawa może zmusić rządzących do wycofania się ze szkodliwych dla pracowników rozwiązań. Wierzę, że zwyciężymy!

W imieniu Małopolskiej „Solidarności”
Przewodniczący
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
Wojciech Grzeszek

Dzień Solidarności i Wolności

W dniu 31 sierpnia br. odbędą się obchody Dnia Solidarności i Wolności, w 33. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. O godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza św. w Bazylice Mariackiej w Krakowie, następnie uczestnicy i poczty sztandarowe przemaszerują pod Krzyż Katyński. Tradycyjnie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

Serdecznie zapraszamy!


Zajęcia tzw. dodatkowe w przedszkolu Drukuj

Przedszkole powinno być powszechnie dostępne. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego. Jedną z nich jest bariera ekonomiczna. Dlatego tzw. ustawa przedszkolna wprowadzi od 1 września 2013 r. ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin. Równocześnie, aby m.in. zrekompensować mniejsze wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców gminy będą otrzymywały (także od 1 września 2013 r.) środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji.


KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady SKOiW w dniu 21 sierpnia 2013 r.

„Solidarność” oświatowa przygotowuje się do wzięcia udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych w Warszawie w dniach 11-14 września br. przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. Rada Sekcji Krajowej apeluje do struktur NSZZ „Solidarność” w szkołach i placówkach oświatowych o bardzo liczny udział związkowców w tych protestach. „S” oświatowa podczas wrześniowych „Dni Protestu” wyrazi swoje niezadowolenie z polityki edukacyjnej Rządu PO-PSL.  Sekcja Krajowa domaga się  większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli   do wcześniejszych emerytur.


MEN przewiduje, że w tym roku pracę straci ponad 6,8 tys. z ponad 560 tys. nauczycieli. W ubiegłym roku liczba ta wynosiła ok. 7 tys.
Resort dodaje, że dane o faktycznej liczbie zwolnionych nauczycieli będą znane póĽną jesienią.

- W tym roku przewiduje się zwolnienie z powodu całkowitej likwidacji szkół albo zmian organizacyjnych w szkołach ok. 6872 nauczycieli (1,2 proc. spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorządy).

W ubiegłym roku według takich samych deklaracji przewidywano zwolnienie ok. 7 tys. nauczycieli (1.25 proc), co potwierdziło się we wrześniu 2012 r. - poinformowało PAP biuro prasowe MEN powołując się na deklaracje dyrektorów szkół z 31 marca br.

Resort podkreślił, że dane o faktycznej liczbie zwolnionych nauczycieli będą znane póĽną jesienią bieżącego roku.Podobne dane pod koniec lipca przedstawił w Sejmie wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski. Przypomniał, że w ubiegłym roku w marcu zgodnie z deklaracjami dyrektorów szkoły wypowiedzenia miało otrzymać 7,3 tys. nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorządy; dane te potwierdziły się w ciągu roku szkolnego 2012/2013. Poinformował przy tym, że w tym roku z deklaracji dyrektorów wynika, że pracę straci 6,8 tys. nauczycieli, czyli mniej niż przed rokiem.

- Nie wszystkie wypowiedzenia jakie otrzymali nauczyciele oznaczają, że będą oni od września bez pracy, część z tych nauczycieli (...) przejdzie na emeryturę, niektórzy z nich otrzymają pracę w szkołach niepublicznych, będą też tacy, którzy po zakończeniu naboru uczniów wrócą do szkół, gdy okaże się, że klas będzie więcej niż pierwotnie zakładano - powiedział wiceminister. Przytoczył dane demograficzne, z których wynika, że w 2006 r. na prawie 650 tys. nauczycieli - 112 tys. to byli nauczyciele niepełnozatrudnieni, rok póĽniej było ich 116 tys., w kolejnych latach liczba to rosła i osiągnęła: w 2008 r. - 122 tys., w 2009 r. - 121 tys., w 2010 - 123 tys., a na dzień 30 września 2012 r. - 130 tys. Jednocześnie jak mówił od 2006 r., liczba uczniów w systemie edukacji zmniejszyła się o ponad milion. "Skala nauczycieli niepełnozatrudnionych, nie jest proporcjonalna do liczby uczniów" - zaznaczył.

Krzyżanowski przypomniał, że obecnie w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez samorządy pracuje 567 218 nauczycieli, zwalniani w tym roku stanowią 1,2 proc. ogółu.

Wyliczał, że na 6,8 tys. zwalnianych w tym roku, 997 to nauczyciele uczący w gimnazjach, w szkołach ponadgimnazjalnych pracę straci - 516 nauczycieli, w przedszkolach - 105, w szkołach podstawowych - 1640, w zespołach szkół i placówek oświatowych - 3247, w zakładach kształcenia nauczycieli i kolegiach - 164 osoby, w pozostałych typach placówek - 204. Większość z nich - 5121 nauczycieli - to osoby pracujące w miastach. (PAP)

 SERWIS SAM. PAP

 

Dodatki wyrównawcze dla nauczycieli - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wypłata dodatków wyrównawczych dla nauczycieli przez samorządy jest zgodna z Konstytucją.

Dodatki wypłacane są przez samorząd terytorialny, w sytuacji gdy w ciągu roku kalendarzowego na wynagrodzenia przeznacza się mniej, niż wynika to ze wartości minimalnego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela.

Wiceprezydent Krakowa ds. edukacji złożyła dymisję.

Materiał TVP Kraków - link

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski o dymisji - TVP Kraków link

 

Państwo będzie dotowało edukację przedszkolną

Od września 2013 r. edukacja przedszkola będzie dotowana z budżetu państwa - zdecydował Sejm, nowelizując ustawę o systemie oświaty.

 

Dotowanie edukacji przedszkolnej ma zmniejszyć opłaty wnoszone przez rodziców oraz pomóc rozwijać sieć przedszkoli.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 421 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją od 1 września tego roku opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. Na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa. Dotyczy to przedszkoli publicznych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, czyli np. punktów przedszkolnych.

Obecnie, jeśli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej niż pięć godzin, gminy obciążają rodziców opłatami, których wysokość same ustalają. W Polsce są gminy, które w ogóle nie pobierają opłat z tego tytułu, jak i takie, gdzie opłata wynosi powyżej 3 zł za godzinę.

W nowelizacji zapisano, że na obniżenie opłaty wnoszonej przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację. Dostaną ją na każde dziecko niezależnie od tego, ile czasu spędza ono w przedszkolu. Dotacja na jedno dziecko (w wieku 2,5-6 lat) w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. będzie wynosić 414 zł. W 2014 r. będzie to już 1242 zł na jedno dziecko (kwota roczna).

Od 1 września 2015 r. do programu "przedszkole za złotówkę" będą mogły przystąpić także przedszkola niepubliczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego.

(PAP)

 

 

Czas pracy i warunki pracy nauczycieli - raport IBE 

 

Wreszcie poznaliśmy raport IBE z badania czasu i warunków pracy nauczycieli.

W trakcie seminarium w IBE w Warszawie 7 czerwca br. dyrektor tej placówki prof. M. Federowicz omówił raport z badania czasu i warunków pracy nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MEN ( niestety nie było nikogo z kierownictwa resortu), korporacji samorządowych, związków zawodowych i środowiska naukowego. Na wstępie dyr. Federowicz podziękował związkom zawodowym za zainicjowanie tego badania  i współpracę na etapie przygotowawczym. Przypominamy, że jako pierwszy, postulat zbadania rzeczywistego czasu pracy nauczycieli zgłosił wiele lat temu na posiedzeniu Komisji Trójstronnej ówczesny przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność” Stefan Kubowicz. Następnie precyzyjnie omówiono zastosowaną  w tym badaniu metodologię. Badanie miało 4 recenzentów. Jeden z nich prof. Henryk Domański uczestniczył w spotkaniu.

Jest to bardzo istotne, bowiem jeszcze przed opublikowaniem raportu pojawiły się w mediach wypowiedzi dyskredytujące wynik badania właśnie ze względu   na metodologię.  Taki pogląd wygłosił były minister edukacji prof. Wittbrodt, który jak usłyszeliśmy nie kontaktował się w tej sprawie z IBE. Prof. Domański dobitnie podkreślił, że zastosowano trafną metodologię, dzięki której uzyskano wiarygodne informacje.  Raport  liczący 115 stron dostarcza bardzo wielu informacji nie tylko o czasie i warunkach pracy  nauczycieli ale także o nich jako grupie zawodowej. Dyrektor IBE zastrzegł, że nie było celem badania podanie – jak to określił –  „magicznej liczby” , choć są świadomi takiego społecznego oczekiwania. Ta „magiczna liczba” pojawiła się w raporcie to 46 godzin i 40 minut. Można ją oczywiście różnie interpretować. Dane uzyskane w trakcie tego badania będą w IBE poddawane dalszej wnikliwej analizie. Prof. Federowicz zwrócił się o nadsyłanie uwag i wniosków, które będą efektem lektury raportu.

My również zachęcamy do uważnej lektury i podzielenia się z nami refleksjami. Już pobieżne poznanie raportu pozwala stwierdzić, że zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami, zyskaliśmy ważny, naukowy argument do merytorycznej debaty o czasie  i warunkach pracy nauczycieli.

 

Raport IBE - plik do pobrania

 

 

 

“Niech troska przyjaciół przyniesie pocieszenie,

A czułe wspomnienia ukoją zbolałe serce”

 

                                                                                                        Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

                                                                                                                                 naszej koleżanki

                                                                                                                        śp. Krystyny Jarczewskiej

                                                                                          Członkini Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ” Solidarność”

                                                                                                         oraz członkini Zespołu Szkolnictwa Artystycznego

                                                                                       W tych trudnych chwilach jesteśmy myślami i modlitwą z Rodziną Zmarłej

 

                                 

                                                                                                                              Wyrazy współczucia

                                                                                                    składa w imieniu Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

                                                                                                                               NSZZ “Solidarność”

                                                                                                                                    Agata Łyko

 

 

                                                                       Pogrzeb śp. Krystyny Jarczewskiej odbędzie się w czwartek, 6 czerwca o godz. 11.00

                                                                                      na cmentarzu parafialnym w Górze k. Jarocina (woj. wielkopolskie).

 

 

 

 

Referendum sondażowe przeciwko zmianom w prawie pracy

 

Koleżanki i Koledzy

Członkowie NSZZ „Solidarność”

  Do Sejmu RP wpłynęły projekty zmian w Kodeksie Pracy wprowadzające m.in. 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Proponowane zmiany zakładają również stosowanie ruchomego czasu pracy, dzielenie doby pracowniczej oraz różną ilość godzin pracy.

W wyniku tych zmian  pracownik może być zmuszony do pracy, bez naliczonych nadgodzin, po 12 godz. dziennie od poniedziałku do soboty, przez ponad pół roku. W sposób dowolny pracodawca będzie mógł kształtować dobę pracowniczą, np. poprzez wprowadzanie kilkugodzinnych przerw w ciągu dnia pracy oraz w zależności od potrzeb uczynić swojego pracownika całkowicie dyspozycyjnym. Zgodnie z nowym prawem możliwe będzie obniżenie wynagrodzenia poprzez niepłacenie nadgodzin.

Polityka rządu doprowadziła do masowego nadużywania tzw. umów śmieciowych, czyli stosowanych w miejsce etatu umów cywilnoprawnych. Takie zatrudnianie znacząco obniża lub pozbawia pracownika ubezpieczeń społecznych, czyli przyszłej emerytury i płatnego zwolnienia lekarskiego, a także płatnego urlopu wypoczynkowego, ochrony sądu pracy, czy dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

  NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się tym nieludzkim i atnypracowniczym zmianom.

   Komisja Krajowa zdecydowała o zorganizowaniu ogólnokrajowego protestu i akcji strajkowych  w zakładach pracy. Dlatego zwracamy się do Was z następującymi pytaniami :

 Pytanie 1 : Czy weĽmiesz udział w przygotowywanym przez NSZZ „Solidarność” strajku przeciwko wymienionym powyżej zmianom w Kodeksie Pracy i za ograniczeniem stosowania umów śmieciowych ?

  Pytanie 2 : Czy weĽmiesz udział w przygotowywanej przez NSZZ „Solidarność” ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie przeciwko wymienionym powyżej zmianom w Kodeksie Pracy i za ograniczeniem stosowania umów śmieciowych ? 

 

Dokumenty do pobrania:

Pismo przewodnie wraz z instrukcją dla komisji przeprowadzającej referendum

Karta do głosowania

Wzór protokołu z przeprowadzenia referendum

Wzór listy członków i głosujących

Informacja dlaczego przeprowadzamy referendum

Ulotka

 

Prosimy o utworzenie w każdej organizacji związkowej komisji referendalnej do której będzie należało:
- przygotowanie listy członków Związku (wraz z rubryką do podpisu dla osób, które oddały głos
- ustalenie miejsca i terminu głosowania (możliwe kilka dni oraz ruchomą urnę) oraz poinformowanie o tym członków Związku
- przygotowanie kart do głosowania
- nadzorowanie głosowania
- przeliczenie głosów
- sporządzenie protokołu i dostarczenie go wraz z listą członków głosujących do Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, pokój 405 do dnia 7 czerwca 2013 r. lub do biur oddziałów do dnia 5 czerwca 2013 r.

 

Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z obrad Rady SKOiW w dniach 16 - 17 maja 2013 r.

„Solidarność” oświatowa przygotowuje się do akcji protestacyjnej. Rada Sekcji Krajowej podjęła uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady w czerwcu br. w Warszawie. Przyczyną tej decyzji jest dramatyczna sytuacja w oświacie. Związkowcy domagają się m.in. większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur.

„Solidarność” oświatowa jest w trakcie realizacji akcji referendalnej ogłoszonej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. W referendum członkowie Związku odpowiadają na dwa pytania: czy są za strajkiem, czy za organizacją ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie przeciwko szkodliwym dla pracowników projektom nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczącym uelastycznienia czasu pracy; a także w sprawie realizacji następujących 6-ciu postulatów:

Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

 1. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
 2. Zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.
 3. Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
 4. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.
 5. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

 

Rada SKOiW wyraziła opinię w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zmieniającej zasady wdrażania obowiązku szkolnego sześciolatków. NSZZ „Solidarność” jest przeciwny obligatoryjnemu obniżaniu wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Zdaniem Związku decyzje w tej sprawie należy pozostawić rodzicom. Konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków w szkołach w celu umożliwienia wcześniejszego rozpoczynania edukacji dzieci sześcioletnich, dostępu do powszechnej edukacji przedszkolnej i przeprowadzania profesjonalnych badań w celu określenia dojrzałości szkolnej.

Ostatnią propozycję podziału wdrażania obowiązku szkolnego na dwa lata Rada SKOiW uznała za działanie, które nie jest rozwiązaniem systemowym, a jedynie próbuje minimalizować negatywne skutki tej nieprzemyślanej decyzji. Krok w dobrym kierunku to propozycja wprowadzenia ograniczeń górnej liczby uczniów w oddziałach (wprowadzenie tzw. standardów to wieloletni postulat NSZZ „Solidarność”). Jednak próg do 25 uczniów w klasach I-III szkół podstawowych Rada Sekcji Krajowej uznała za zbyt wysoki.

Rada SKOiW negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia płacowego MEN, w którym resort edukacji „zamraża” stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, mające obowiązywać od 1 września 2013 r. Sekcja Krajowa, w opinii skierowanej do MEN, postuluje podniesienie kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w ramach tzw. średnich wynagrodzeń, zwłaszcza nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. W ostatnich latach nastąpiło zachwianie proporcji między minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do całości ich wynagrodzenia.

Rada SKOiW bardzo krytycznie odniosła się do projektu ustawy o działalności harcerskiej.

-Nasz najwyższy niepokój budzi propozycja nadania ministrowi edukacji narodowej uprawnień do uznania lub delegalizacji konkretnej organizacji harcerskiej. Traktujemy to jako próbę ponownego podporządkowania ruchu harcerskiego doraĽnym interesom politycznym – czytamy w stanowisku Rady.

Nie do przyjęcia dla członków Rady jest również fakt, że w przedłożonym do zaopiniowania projekcie ustawy wyklucza się możliwość istnienia organizacji harcerskich, uznających wiarę w Boga jako jeden z głównych filarów wychowania. Jest to niedopuszczalna ingerencja w sprawy sumienia i wolności osobistych młodych obywateli Rzeczypospolitej – podkreśla Rada SKOiW.

Rada SKOiW wyraziła przekonanie, że uchwalenie ustawy o działalności harcerskiej w zaproponowanym brzmieniu, wykluczającej wartości, dzięki którym od wieków funkcjonuje państwo polskie, doprowadzi do zaprzepaszczenia ponad stuletniego dorobku organizacji harcerskich (całość stanowiska w załączeniu).

Sekcja Krajowa monitoruje skalę zwolnień w oświacie. Już teraz, przed zakończeniem ruchu służbowego (31 maja br.), liczby zwalnianych nauczycieli w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego są przerażające. Głównymi przyczynami zwolnień i obniżania wymiaru godzin nauczycieli są: wdrażana Nowa Podstawa Programowa w szkołach ponadgimnazjalnych i polityka cięć finansowych w oświacie samorządowej, wynikających z niedoszacowania subwencji oświatowej w budżecie państwa.

 

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

 

 

Śląsk zastrajkował. Pikiety w całej Polsce.
26.03.2013
 

Zakończył się solidarnościowy strajk generalny na Śląsku i w Zagłębiu. W innych regionach strajkujących wspierali związkowcy pikietujący pod urzędami wojewódzkimi.

 

Jako pierwsi o 3.00 nad ranem zastrajkowali pracownicy komunikacji miejskiej. O 6.00 protest rozpoczęli pracownicy zakładów przemysłowych, a na torach strajk rozpoczął się punktualnie o 8.00 rano. Pociągi, które w momencie rozpoczęcia protestu były już w trasie, zjechały na najbliższa stację. Jak przekonuje szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, pracownicy kolei mają szczególne powody do protestu. - Wczoraj w Sejmiku Województwa Śląskiego i w czwartek podczas obrad komisji infrastruktury marszałek Mirosław Sekuła poinformował, że rozpatrywane jest ograniczenie linii Kolei Śląskich o ok. 40 proc. linii. To niestety może oznacza kolejne zwolnienia pracowników, a na to kolejarze nie mogą już sobie pozwolić - podkreślił przewodniczący w Katowicach, gdzie związkowcy wyszli na tory.

 

O godz. 9.00 przedstawiciele Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego spotkali się z kończącym strajk pracownikami Tauron Dystrybucja. - Energetyka zastrajkowała po raz pierwszy od 1981 roku. To pokazuje, że w tej branży tradycjnie postrzeganej jako bogata też dzieje się coraz gorzej - mówił Dominik Kolorz. - W całym regionie strajk wyszedł bardzo dobrze, dużo lepiej niż oczekiwaliśmy. Mam nadzieję, że po jak rządzący zobaczyli waszą determinację, że z pracownikami z tego regionu nie można igrać, to wrócimy do stołu rozmów i zawrzemy odpowiednie porozumienie. Jeśli jednak tego porozumienia nie będzie to trzeba będzie zrobić drugi, a nawet trzeci krok. Nie możemy zawieść waszego zaufania i albo dporowadzimy do realizacji naszych postulatów, albo poślemy ten rząd na zieloną trawkę - zapowiedział szef śląsko-dąbrowskiej "S".

Ok. godziny 6.00, czyli wraz z rozpoczęciem pierwszej zmiany, akcje strajkową rozpoczęli również górnicy. Na dół zjechały tylko służby zabezpieczające, i pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie ruchu w kopalniach. - Reszta górników została w cechowni. Przeprowadzaliśmy tam masówki informacyjne, rozmawialiśmy o postulatach strajkowych, odpowiadaliśmy na pytania - mówi Grzegorz Sułkowski, przewodniczący Solidarności w sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz.

 

Więcej szczegółów na temat przebiegu strajku można znaleĽć na solidarnosckatowice.pl.

 

W innych częściach Polski w ramach poparacia dla strajku pod urzędami wojewódzkimi zorganizowane zostały pikiety. Związkowcy manifestowali w Warszawie, Gdańsku,KrakowieKielcach, Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu i Olsztynie. Do protestu w stolicy dołączyli związkowcy z Płocka, do pikiety w Poznaniu - z regionu Wielkopolska Południowa oraz Konińskiego, a pod gdański urząd dotarli pikietujący ze Słupska. Akcje zaplanowano na cały dzień - w samo południe ruszyła demonstracja we Wrocławiu (wspólnie związkowcy z regionów Jeleniogórskiego, Dolnego Śląska i Zagłębia Miedziowego- ktorzy przeszli rano ulicami Legnicy ), Gorzowie Wielkopolskim oraz w Opolu. Na póĽniejsze popołudnie przewidziano pikiety w Białymstoku i Rzeszowie (gdzie do protestu pod dołączą związkowcy z regionów: Podkarpacie, Ziemia Przemyska i Ziemia Sandomierska), Bydgoszczy (do manifestantów dołączą związkowcy z Torunia), Bielsku-Białej, Łodzi oraz Lublinie. 

Przewodniczący Komisji Krajowej dołączył do manifestacji w Gdańsku. - Tego strajku by nie było, gdyby doszło do wycofania projektu ustawy dotyczącej zmiany przepisów o czasie pracy - mówił Duda. - Nie ma zgody na to, żeby pracownicy byli traktowani jak niewolnicy.

Pod koniec pikiety Duda wraz z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym ZR Gdańskiego złożyli na ręce wojewody pomorskiego petycję do premiera, w której wymienione zostały następujące postulaty:

1. Wycofania przez rząd szkodliwych projektów nowelizacji Kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy

2. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującym pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze

3. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych

4. Zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy

5. Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.

 

- Dialog polega na tym, żeby od stołu negocjacji odchodziły zadowolone wszystkie strony. Jeśli rząd nie siądzie z nami do rozmów, mamy gotowe kolejne scenariusze - powiedział szef KK po zakończeniu pikiety.

 

 

STRAJK GENERALNY NA ŚLˇSKU

26 marca w godz. od 6.00 do 10.00 odbędzie się strajk generalny na Śląsku.

Komisja Krajowa zdecydowała o zorganizowaniu w tym samym dniu we wszystkich miastach wojewódzkich akcji solidarnościowej. Przed urzędami wojewódzkimi odbędą się pikiety i manifestacje, oflagowane zostaną zakłady pracy.

 

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność zaprasza wszystkich na pikietę przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, ulica Basztowa 22, w dniu 26 marca o godzinie 9:00.

 

Zwracamy się również z apelem by w dniu strajku generalnego na Śląsku, w godzinach od 6:00 do 10:00, oflagowane zostały szkoły i placówki oświatowe.

 

 

POSTULATY

    

1.               Wycofanie niekorzystnych dla pracowników zmian w    Kodeksie Pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy.

2.               Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującym pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze.

3.               Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.

4.               Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.

5.               Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.

6.               Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.

7.               Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

 

Plakat - postulaty - plik do pobrania

 

Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda w mediach:

Piotr Duda w "Faktach po Faktach"

Rzecznik "S" w TVP

Wywiad z Piotrem Dudą w lokalnej Telewizji Teletop

Wywiad z Piotrem Dudą w TVP Gorzów Wielkopolski Telepopołudnie

Materiał telewizyjny TVP Gorzów Wielkopolski

Wywiad z Piotrem Dudą w publicznym Radiu Zachód

Wywiad z Piotrem Dudą w publicznym Radiu Gorzów

 

 

 

Platforma Oburzonych
PO w sali BHP

 (15.03.2013)

Jutro w historycznej sali BHP spotkanie "Platformy Oburzonych" - czyli stowarzyszeń, organizacji, związków zawodowych, fundacji oraz środowisk, których inicjatywy obywatelskie zostały odrzucone przez polityków. W ubiegłym roku  zebrano około 5 mln podpisów pod przeróżnymi inicjatywami, które zostały zignorowane albo trafiły do sejmowej zamrażarki.

Platforma oburzonych wywołała już liczne komentarze. To alternatywa dla PO – mówią jedni.  - To początek ruchu społecznego, to trampolina do polityki dla Piotra Dudy- mówią inni. Nawet nasz Premier raczył – w dość nerwowy sposób – odnieść się do zapowiadanego spotkania. Mamy ponoć „dowalić Tuskowi” - tak nas ocenił na konferencji prasowej. 

 Nowa partia? Jak wy drodzy politycy i komentatorzy sobie to wyobrażacie? Tam są środowiska od „Sasa do lasa”. Od lewicowców do narodowców, od socjalistów do konserwatystów, od związkowców do pracodawców, od ekologów po kibiców! Partia? Ruch społeczny? Wolne żarty. To właśnie pokazuje jak bardzo partyjna stała się nasza demokracja. Partyjne klapki na oczach są już tak duże, że nawet innymi kategoriami nie potrafimy myśleć. 
 
Więc o co chodzi? 2012 rok rok był bardzo dobry dla polskiej demokracji. Obywatele pod różnymi inicjatywami zebrali blisko 5 mln podpisów. Teza, że nie ma u nas społeczeństwa obywateskiego to mit. Ono jest, tylko zostało zablokowane przez partyjniactwo. Zamiast demokracji mamy partiokrację. 
 
Z naszymi gośćmi pogadamy sobie jak to zmienić. To będzie ciekawa dyskusja.
 
ml hd


Będzie strajk na Śląsku

 (15.03.2013)

26 marca odbędzie się solidarnościowy strajk generalny w regionie Śląsko- Dąbrowskim. Akcja zostanie przeprowadzona pomiędzy godziną 6.00 a 10.00. 

Taką decyzję podjął w czwartek Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy po fiasku rozmów z delegacją rządową.  Jednocześnie MKPS zadeklarował gotowość zawieszenia akcji strajkowej, jeśli rząd wycofa się z niekorzystnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy.
 
Reprezentanci MKPS spotkali się w czwartek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z delegacją rządową z wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechociński oraz ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele pracodawców.
 
Rozmowy trwały blisko 7 godzin. - Pragniemy podkreślić, że dzisiejsze rozmowy przebiegały w sposób konstruktywny, niemniej jednak za mało  było zbieżności, szczególnie jeśli chodzi o ustawę antykryzysową i wsparcie dla przemysłu energochłonnego. Mamy również całkowicie rozbieżne stanowiska, jeśli chodzi o kwestię emerytur pomostowych - powiedział po spotkaniu Dominik Kolorz, szef śląsko-dabrowskiej Solidarności. 
 
Przedstawiciele MKPS podkreślają, że nie mogą się zgodzić na ustawę antykryzysową, która powiela najważniejsze błędy poprzedniej ustawy. Chodzi głównie o to, że kryteria skorzystania z tej ustawy są tak wygórowane, że tylko znikoma część przedsiębiorstw może z niej skorzystać, a na pewno nie te, które najbardziej pomocy potrzebują. 
 
Czytaj więcej na www.solidarnosckatowice.pl


Karta Nauczyciela przyczyną dziury budżetowej?

13 marca 2013

Halina Musiał

Przewodnicząca MK PO NSZZ „Solidarność” w Tarnowie

Prasa, radio i telewizja poświęca ostatnio dużo uwagi zmianom w Karcie Nauczyciela. Można odnieść wrażenie, że jej zniesienie byłoby lekarstwem na wszystkie narodowe problemy – zwłaszcza finansowe. Na uzasadnienie konieczności zniesienia lub ograniczenia przepisów Karty przywoływane są stale te same stereotypy. W moim artykule spróbuję odnieść się do kilku obiegowych „prawd” funkcjonujących w świadomości społecznej.

Czas pracy nauczycieli        

Od wielu lat pokutuje w naszym społeczeństwie przeświadczenie, że nauczyciel pracuje tylko osiemnaście godzin tygodniowo. A jak to jest w istocie?

Nauczyciel prowadzi lekcje przeciętnie w sześciu około trzydziestoosobowych klasach. Zanim przystąpi do nauczania musi się dzień wcześniej przygotować, tzn. zaplanować temat każdej z kilku lekcji, określić cele, jakie chce osiągnąć, przemyśleć sposób ich realizacji, przygotować pomoce naukowe, zastanowić się nad sposobem sprawdzenia przyswojonej przez uczniów wiedzy. Pochłania to średnio dwie, trzy godziny dziennie. Często przygotowanie konkretnej lekcji zabiera więcej czasu niż jej przeprowadzenie.

Zazwyczaj w ciągu tygodnia nauczyciel przeprowadza pisemne sprawdziany wiadomości co najmniej w dwóch klasach. Sprawdziany te trzeba potem poprawić w domu. Na przeczytanie i ocenienie jednego potrzebuje od pięciu do dziesięciu minut. W trzydziestoosobowej klasie zabierze mu to cztery do pięciu godzin. W jednej klasie! W dwóch – osiem do dziesięciu. Następnie: posiedzenia rad pedagogicznych, różnych zespołów, realizacja dodatkowych zadań, przydzielanych każdemu nauczycielowi ma, np. opieka nad samorządem szkolnym, pisanie rozmaitych planów, sprawozdań, wychowawstwo klasy (wypełnianie dziennika lekcyjnego, interesowanie się każdym uczniem, jego wynikami w nauce, frekwencją, zachowaniem, rozwiązywanie spraw wychowawczych, kontakty z rodzicami itd.), organizowanie konkursów, apeli, akademii, uroczystości szkolnych, wycieczek.

Wszystkie te czynności, razem z prowadzeniem osiemnastu godzin lekcji, pochłaniają powyżej czterdziestu godzin tygodniowo.

Dlatego „Solidarność” od dawna domagała się oficjalnego, profesjonalnego zbadania czasu pracy. Dopiero w ostatnich latach Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził takie badania, lecz jeszcze nie opublikował wyników. Myślę, że minister Krystyna Szumilas poznała już te wyniki i nie zdecydowała się zwiększyć pensum dydaktycznego.

Równie dobrze, nie rozumiejąc specyfiki zawodów, moglibyśmy mówić, że aktor w teatrze pracuje tylko dwie godziny podczas spektaklu i to mając główną rolę, a spiker w telewizji dwadzieścia minut, bo tyle go widzimy podczas czytania wiadomości wieczornych.

Nie każdy rodzaj pracy można przeliczać na godziny i rozliczać jako pracę w systemie akordowym.

Praca nauczyciela z trzydziestoosobową grupą młodych ludzi wywołuje ogromne wyczerpanie psychofizyczne i jest nieporównywalna z pracą kogoś, kto załatwiając sprawę, zajmuje się tylko jedną osobą.

 

Zarobki

Zarobki nauczycieli w Polsce od II wojny światowej aż do końca XX wieku były bardzo niskie. Niewysokie podwyżki następowały po podwyżkach cen papierosów i alkoholu. Panowała ogólna opinia, że nauczyciele zarabiają za mało, najmniej ze wszystkich grup zawodowych z wyższym wykształceniem, że trzeba tę sytuację zmienić, że wpływa to demotywująco na uczniów, bo widzą, że nie warto się uczyć. I tak użalano się nad nauczycielami przez wiele lat.

Dopiero minister Mirosław Handke po raz pierwszy dokonał powiązania zarobków nauczycieli ze średnią krajową. Podstawą obliczania wysokości zarobków była kwota bazowa ustalana corocznie w ustawie budżetowej. I rzeczywiście wtedy zarobki wzrosły znacząco jak na nauczycieli. Wreszcie była gwarancja, że nie będziemy rażąco odbiegać „in minus„ od innych grup zawodowych. W zależności od kondycji finansowej kraju: gdy wszyscy korzystają z lepszego dochodu narodowego – to nauczyciele też.

Takie są prawidłowe zasady w demokratycznym kraju, na które chętnie i często powołują się rządzący.

Sposób obliczania nauczycielskiego wynagrodzenia jest bardzo skomplikowany. Brane jest pod uwagę kilkanaście czynników. O wysokości niektórych z nich decydują samorządy, które często starały się przeznaczać na to możliwie jak najniższe kwoty. Dopiero przed czterema laty postanowiono, że samorządy muszą całą należną kwotę przekazać nauczycielom. Jeśli tego nie zrobiły w ciągu roku, to muszą na końcu roku wyrównać. Stąd wypłacanie wyrównań (zazwyczaj niewielkich i nie wszystkim nauczycielom), zwanych niesłusznie „czternastkami”.

Oświata to nie tylko nauczyciele

Samorządy podają z ubolewaniem, jak ogromne kwoty wydają na oświatę, a większość społeczeństwa myśli, że pieniądze wydano na nauczycieli. Tymczasem wielu krytykujących i zazdroszczących nie ma świadomości, że to właśnie ich dzieci są kształcone za te pieniądze. Kształcone przez wiele lat.

Obecna sytuacja demograficzna jest bardzo korzystna dla rządu i samorządów, ponieważ trzeba dużo mniej środków na edukację młodego pokolenia niż przed kilkunastu laty. Ogólny koszt kształcenia był kiedyś dużo większy. Gdyby utrzymano wysokość budżetu oświatowego w dawnej wysokości, można by polepszyć warunki zdobywania wiedzy (zmniejszyć ilość uczniów w klasach, unowocześnić bazę dydaktyczną). Mniejsza ilość uczniów teraz oznacza mniejsze wydatki. A tymczasem obecny budżet oświaty został jeszcze dodatkowo obcięty, co stawia samorządy w niekorzystnej sytuacji.

Mimo że zaledwie od kilku lat nauczyciele mają wyższe zarobki (dzięki wprowadzeniu nowego systemu awansu zawodowego), już są zakusy, żeby im to odebrać, narzekając, że za dużo kosztują. W praktyce oznacza to, że jeśli za mało pieniędzy jest na oświatę, to niedobory finansowe mają zostać uzupełnione przez obniżenie nauczycielskich pensji. Czyli nauczyciele kosztem jakości swojego życia mają ponosić koszty kształcenia społeczeństwa?

Nieprawdziwe są również stwierdzenia: nauczycieli jest za dużo. Przecież ilość ich wynika ściśle z ilości godzin lekcyjnych, przeliczonych na etaty, a z powodu niżu demograficznego wielu już zostało zwolnionych.

Ewidencjonowanie czasu pracy nauczycieli 

Zarzuca się nauczycielom, że za krótko przebywają w szkole. Przecież oni znaczną część prac wykonują w domu i w zasadzie cały czas „żyją szkołą”. Wielu wolałoby być w szkole w godzinach od 8 do 16, wykonać wszystkie prace, a po wyjściu ze szkoły nie myśleć już o obowiązkach zawodowych. Tylko jak w naszych zatłoczonych budynkach wygospodarować kilka sal, w których mogliby w ciszy poprawiać sprawdziany, przygotowywać się do lekcji, wypełniać dokumentację, przyjmować rodziców?

A na razie przy wykonywaniu tych wszystkich prac nauczyciel korzysta ze swego mieszkania, literatury, komputera. Nie trzeba się obawiać, że w domu nie wypełni wszystkich obowiązków, chociażby dlatego, że charakter pracy nie pozwala na bezczynność.

Przecież nauczyciel musi przygotować zadania, pytania na klasówki, sprawdziany. Musi je poprawić, ocenić. Już one same są dokumentami. Tak samo zeszyty uczniów. Nauczyciel musi także przygotować lekcje, reagować na różne sytuacje, zdarzenia, wybryki uczniów. Musi wypełniać dzienniki, rozmawiać z rodzicami itp. Oczywiście, że może to robić lepiej lub gorzej, jak w każdym zawodzie, ale nie może siedzieć bezczynnie w klasie, nie może nie zajmować się uczniami na wycieczce lub nie sprawdzać stopnia przyswojenia wiedzy przez uczniów i nie oceniać.

Już teraz nauczyciel pisze bardzo dużo planów, sprawozdań, diagnoz, programów i pewnie będzie pisał coraz więcej. A może byłoby lepiej, żeby więcej czasu poświęcił uczniom? Obawiam się, że gdy jeszcze każe się mu zapisywać, co robił w każdej godzinie dnia, to jego czas pracy wyniesie ponad pięćdziesiąt godzin, a on znużony wypełnianiem papierów będzie mniej efektywnie pracować. Czy rosnące sterty informacji na różnych nośnikach będą najważniejszym efektem pracy? Czy w nadmiarze dokumentacji nie zniknie z pola widzenia główny cel nauczania i wychowania?

 

 

 

 

Ciąg dalszy walki o stołówki szkolne - Rodzice nie odpuszczają.

28.02.2013

 

"Dlaczego obiad w szkole powinien kosztować 5 złotych"

 

Stołówka zorganizowana w publicznej szkole jest stołówką szkolną bez względu na formę prowadzenia kuchni. Czy posiłki dla uczniów przygotowywane są przez ajenta, firmę cateringową czy kucharki zatrudniane przez szkołę rodzic może być obciążany odpłatnością tylko za użyte produkty.

Zgodnie z art. 67a ust.4 ustawy o systemie oświaty na gminie spoczywa prawny obowiązek pokrycia wszelkich kosztów ponad tzw. wsad do kotła.

Intencją wprowadzenia w 2007 roku artykułu 67a było przeciwdziałanie praktykom niektórych gmin polegającym na przenoszeniu kosztów utrzymania stołówek na rodziców uczniów.

Tak też intencję ustawodawcy zinterpretował Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnym wyrokiem z 26.10.2009 r., w którym czytamy, że gmina ma obowiązek pokryć koszty przygotowania i dowozu posiłków do szkolnej stołówki nawet gdy jest to tylko jadalnia.

Szkoła może zorganizować stołówkę a ustawa nie precyzuje jak ją organizować. Powinien o tym decydować dyrektor. W Krakowie jednak decydują urzędnicy a rodzice są obciążani kosztami wbrew literze prawa.

Nie zgadzamy się na obchodzenie prawa przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego i Jego urzędników.


 

Treść pochodzi ze strony Forum Rad Rodziców http://www.forumradrodzicow.pl/?p=520

 

 

 

 

 

 

 

 

PETYCJA DO MEN W SPRAWIE WYMIARU PENSUM PEDAGOGÓW I POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW SZKOLNYCH

 

Pedagodzy szkolni apelują do MEN  o uwzględnienie w proponowanych zmianach Karty Nauczyciela jednolitego pensum  (  także dla
innych specjalistów szkolnych) i określenie go w ustawie na poziomie norm określonych dla takich samych specjalistów
zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Petycja - link

 

 

22 lutego 2013

                   W Krakowie obradowała Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

 

 

                                                                                                               KOMUNIKAT

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad Rady SKOiW w dniach 21-22 lutego 2013 r. w Krakowie

„Solidarność” oświatowa żąda natychmiastowego wstrzymania jakichkolwiek działań i dyskusji związanych ze zmianami w Karcie Nauczyciela do czasu opublikowania wyników badań rzeczywistego czasu pracy nauczycieli, prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Sekcja Krajowa domaga się także odstąpienia od projektu ustawy umożliwiającej likwidację bibliotek szkolnych. Rada SKOiW NSZZ „S” popiera strajk solidarnościowy organizowany na Śląsku. Sekcja Krajowa wystąpi do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustalania czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że dopiero opublikowanie wyników badań Instytutu Badań Edukacyjnych nad rzeczywistym czasem pracy nauczyciela może stać się podstawą do rozpoczęcia dyskusji
na temat ewentualnej nowelizacji Karty Nauczyciela.
Wyniki badań mają być przedstawione w bieżącym roku. Proponowane przez resort edukacji zmiany obejmują m.in. rozliczanie czasu pracy nauczycieli.

Błędną praktyką jest dokonywanie zmian w przedmiotowej ustawie bez
pogłębionej wiedzy merytorycznej opartej na rzetelnych i wiarygodnych badaniach uwzględniających złożony charakter naszego zawodu. Protestujemy przeciwko dotychczasowej praktyce skupiania uwagi społeczeństwa na wyrwanych z kontekstu aspektach pracy nauczyciela, co stwarza nieprawdziwy obraz polskiej szkoły
– czytamy
w stanowisku Rady Sekcji Krajowej.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w założeniach do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego zakłada możliwość wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną. Może to prowadzić
do wyprowadzenia bibliotek ze szkół i ich likwidacji, a w konsekwencji do ograniczenia dostępu dzieci i młodzieży do literatury i informacji. Rada Sekcji Krajowej w przyjętym stanowisku zwraca uwagę, że ustawa o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z biblioteki szkolnej. Rada SKOiW domaga się odstąpienia od tego szkodliwego projektu, a w zamian zagwarantowania środków finansowych na doposażenie bibliotek poprzez aktualizowanie księgozbioru, dostęp
do Internetu i nowoczesnego oprogramowania.

Rada SKOiW popiera strajk solidarnościowy organizowany przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy na Śląsku. Członkowie Rady solidaryzują się z postulatami, których celem jest ochrona mieszkańców województwa śląskiego przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą kolejnych miejsc pracy; ochrona przedsiębiorstw i stanowczy sprzeciw wobec drastycznie rosnących kosztów utrzymania oraz łamania praw pracowniczych
w Polsce. – Jesteśmy świadomi, że sformułowane postulaty dotyczą wszystkich obywateli naszego kraju – podkreślają członkowie Rady w przyjętym stanowisku.

            Sekcja Krajowa zwróci się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem, aby ten wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów Karty Nauczyciela dotyczących ustalania czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych z Konstytucją RP. Po wejściu w życie (w 2010 r.) rozporządzenia MEN
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej organy prowadzące zamiast zatrudniać więcej tych specjalistów, zaczęły zwiększać pensum dotychczas pracującym. W wielu samorządach ich obowiązkowy wymiar zajęć z 20 godz. tygodniowo wzrósł do 30, 35, a nawet 40 godzin. Spowodowało to znaczne zróżnicowanie czasu pracy nauczycieli zatrudnionych na tych samych stanowiskach.
Zdaniem Rady SKOiW pozostaje to w sprzeczności z zasadą jednakowego wynagradzania za wykonywanie tej samej pracy, a także z zasadą równego traktowania wyrażoną
w Konstytucji RP.

            Ponadto Rada Sekcji Krajowej zajęła stanowiska w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej oraz placówkach opiekuńczo-
wychowawczych. (czytaj na stronie: www. solidarnosc.org.pl/oswiata).

            Członkowie Rady zapoznali się także z sytuacją w krakowskiej oświacie. Związkowcy z Maopolski przedstawili skuteczne działania podejmowane wraz z rodzicami w obronie wielu krakowskich szkół przed likwidacją.

            Sekcja Krajowa będzie organizatorem międzynarodowego konkursu plastycznego
z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Szczegóły i regulamin konkursu już niebawem na naszej stronie internetowej.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

 

 

Stanowisko Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych

Stanowisko - dokument do pobrania

 

Stanowisko Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej

Stanowisko - dokument do pobrania

 

Stanowisko Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie przekształcenia stosunków pracy nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów ustawy – Karta Nauczyciela do dnia 31 grudnia 2013 r.

Stanowisko - dokument do pobrania

Stanowisko Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie bibliotek szkolnych

Stanowisko - dokument do pobrania

 

Stanowisko w sprawie Karty Nauczyciela - dokument do pobrania

Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania - dokument do pobrania

 

 

 

TABELA DODATKÓW.
Realizacja średnich w miastach wojewódzkich

   
2013-02-13
   

Od 168 zł do 1150 zł - tyle wynoszą jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacone nauczycielom przez miasta wojewódzkie.

W 2012 roku do końca sierpnia średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów miało wynosić 2 618 zł, kontraktowych 2 906 zł, mianowanych 3 770 zł, a dyplomowanych 4 817 zł miesięcznie. Po wrześniowej podwyżce kwoty te wzrosły odpowiednio: 2 717,59 zł, 3 016,52 zł, 3 913,33 zł oraz 5000,37 zł.

Jeżeli w rozliczeniu rocznym samorządom nie udało się zagwarantować takich pensji, do końca stycznia musiały wypłacać pedagogom jednorazowy dodatek uzupełniający.

Tak było w przypadku Białegostoku - w przeliczeniu na etat było to 528,66 zł dla nauczycieli dyplomowanych oraz 393,87 zł dla nauczycieli kontraktowych. W tych samych grupach awansu tzw. czternastki wypłacał również Rzeszów - odpowiednio 768 zł i 1151 zł. Kielcom z kolei nie udało się zagwarantować średnich stażystom (266,91 zł dodatku) i dyplomowanym (272,35 zł).

ŁódĽ, Olsztyn i Gorzów Wielkopolski wypłacały dodatki tylko nauczycielom dyplomowanym. Było to odpowiednio 503,94 zł, 454,23 zł oraz 168 zł.

Pozostałe miasta zagwarantowały pedagogom średnie pensje bez konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. W Krakowie, Bydgoszczy i Wrocławiu wypłaty tylko nieznacznie przekroczyły ustawowe kwoty, ale np. w Szczecinie nauczyciele kontraktowi zarabiali o 560 zł więcej niż wskazuje Karta Nauczyciela, mianowani o 323 zł więcej.

Poniżej publikujemy tabelę, w której pokazujemy, jak w poszczególnych miastach kształtowały się nadpłaty/niedopłaty względem gwarantowanych kwot, przypadające w ujęciu rocznym na jeden etat według stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

 

Białystok

 

Olsztyn

stażyści

764,62


stażyści

946,26

kontraktowi

1892,79


kontraktowi

2553,94

mianowani

-393,87


mianowani

578,94

dyplomowani

-528,66


dyplomowani

-454,23

 

Bydgoszcz

 

Opole

stażyści

80,64


stażyści

185,48

kontraktowi

215,77


kontraktowi

2542,05

mianowani

16,05


mianowani

607,15

dyplomowani

54,07


dyplomowani

319,56

 

Gdańsk

 

Poznań

stażyści

983,83


stażyści

64,62

kontraktowi

2135,99


kontraktowi

273,69

mianowani

104,34


mianowani

168,66

dyplomowani

754,35


dyplomowani

226,69

 

Gorzów

 

Rzeszów

stażyści

1027,8


stażyści

700

kontraktowi

1873,38


kontraktowi

1636

mianowani

119,32


mianowani

-1151

dyplomowani

-168


dyplomowani

-768

 

Kielce

 

Szczecin

stażyści

-266,91


stażyści

433,35

kontraktowikontraktowi

6725,62

mianowanimianowani

3881,92

dyplomowani

-272,35


dyplomowani

1152,1

 

Kraków

 

Warszawa

stażyści

131,46


stażyści

376,54

kontraktowi

242,45


kontraktowi

553,03

mianowani

27,17


mianowani

474,68

dyplomowani

93,92


dyplomowani

550,5

 

Lublin

 

Wrocław

stażyści

1427,44


stażyści

142,99

kontraktowi

2230,28


kontraktowi

297,16

mianowani

918,15


mianowani

231,05

dyplomowani

1002,92


dyplomowani

189,56

 

ŁódĽ

 

stażyści

255,66
kontraktowi

1817,23
mianowani

214,23
dyplomowani

-503,94 

Do 10 lutego samorządy zobowiązane były do przygotowania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. Teraz w ciągu siedmiu dni mają obowiązek przekazać sprawozdania do właściwej regionalnej izby obrachunkowej, radzie gminy, dyrektorom szkół i nauczycielskim związkom zawodowym.

pap

 

 

TAK GŁOSOWALI RADNI MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE LIKWIDACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATY W LATACH 2012 - 2013

 

DOKUMENT DO POBRANIA - CZĘŚĆ PIERWSZA

DOKUMENT DO POBRANIA - CZĘŚĆ DRUGA

DOKUMENT DO POBRANIA - CZĘŚĆ TRZECIA

 

 

31 stycznia 2013 r.
NAJWAŻNIEJSZE PROPONOWANE PRZEZ MEN ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA

 • URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA

Doprecyzowanie zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, polegające na uzależnieniu jego przyznania od wystąpienia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej. Urlop ten będzie mógł być udzielany wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, a nie jak dotychczas przez lekarza pierwszego kontaktu. Takie zasady przyznawania urlopu wzmocnią profilaktykę chorób zawodowych nauczycieli.  O urlop dla poratowania zdrowia nauczyciele będą mogli występować po 20 latach pracy, a nie po 7 jak obecnie. Łączny czas urlopu będzie mógł wynieść 1 rok (dotychczas 3 lata).

 • DODATEK UZUPEŁNIAJˇCY

Uelastycznienie zasad naliczania i wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego, tak aby możliwe było wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów motywujących. Średnie wynagrodzenie nauczycieli gwarantowane w ustawie KN nie zmieni się, natomiast pula środków przeznaczona na ten cel będzie mogła być dzielona na wszystkich nauczycieli, a nie jak dotychczas, w ramach danego stopnia awansu zawodowego.

 • URLOP WYPOCZYNKOWY

Doprecyzowanie przepisu dotyczącego urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Proponujemy uelastycznienie możliwości korzystania z niego. Precyzyjne zasady określania terminu urlopu pozwolą nauczycielom korzystać z urlopu w dogodniejszym dla nich okresie, który nie zaburzy pracy szkoły; w wymiarze rocznym 47 dni.

Obecnie nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, a dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać nauczyciela do wykonywania czynności na rzecz szkoły przez 7 dni tego okresu. W roku 2012 liczba dni wakacji letnich i ferii zimowych wyniosła 54 dni, tym samym urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2012 roku wyniósł 47 dni.  Zaznaczyć należy, iż nauczyciele w okresie wakacji letnich prowadzą czynności związane z zakończeniem i rozpoczęciem roku szkolnego, procesem rekrutacji oraz prowadzeniem poprawkowych egzaminów maturalnych.

 • DODATKI SOCJALNE

Ustalenie stałej wysokości dodatku wiejskiego na poziomie 10% kwoty bazowej z roku 2013, z jednoczesnym włączeniem go do średnich wynagrodzeń nauczycieli. Stopniowe odejście od przyznawania dodatków socjalnych takich jak: dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowania działki gruntu szkolnego czy zasiłek na zagospodarowanie; z poszanowaniem praw nabytych. Oznacza to, że nauczyciele, którzy już korzystają z tych praw będą mogli  korzystać z nich nadal.

 • EWIDENCJONOWANIE CZASU PRACY NAUCZYCIELI

Nauczyciele będą mieli obowiązek rejestrowania najważniejszych dodatkowych zadań realizowanych w ramach swoich obowiązków takich jak: spotkania z rodzicami, doskonalenie zawodowe zdefiniowane w ustawie KN oraz spotkania Rad pedagogicznych. Sposób rejestrowania określi organ prowadzący.

 • INNE PRZEPISY PORZˇDKUJˇCE

- Ułatwienie finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach programów finansowanych ze środków unijnych.

- Wzmocnienie pozycji Rady Rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli.

- Doprecyzowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Określenie zasad postępowania na poziomie ustawy. Przeniesienie postępowania dyscyplinarnego do środowiska bliższego szkole.

- Przejęcie przez ministra edukacji narodowej obowiązku sfinansowania jednorazowej gratyfikacji dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowy profesora oświaty.

- Doprecyzowanie zasad wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w ramach 1 % odpisu określonego w Karcie nauczyciela.30 stycznia 2013 r.

KRAKÓW

Prezydent Jacek Majchrowski wycofał 8 projektów uchwał w sprawie zamiaru likwidacji.

Na tej liście znalazły się:

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 52

Szkoła Podstawowa nr 104

Gimnazjum nr 22

Gimnazjum nr 27

Gimnazjum nr 45

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8

XVI Liceum Ogólnokształcące

Radni nie przegłosowali zamiaru likwidacji gimnazjum nr 44.

Gimnazjum nr 50 i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 mają zostać przejęte do prowadzenia przez podmioty prywatne.17 stycznia 2013 r.


 

Stanowisko Prezydium SKOiW NSZZ „Solidarność”

w sprawie strajku solidarnościowego na Śląsku

 

Prezydium SKOiW NSZZ „Solidarność” popiera strajk solidarnościowy organizowany przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy na Śląsku. Solidaryzujemy się z postulatami, których celem jest ochrona mieszkańców województwa śląskiego przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą miejsc pracy, ochrona przedsiębiorstw działających w tym regionie i stanowczy sprzeciw wobec drastycznie rosnących kosztów utrzymania oraz łamania praw pracowniczych w Polsce. Jesteśmy świadomi, że sformułowane postulaty dotyczą wszystkich obywateli naszego kraju.

Apelujemy do wszystkich pracowników oświaty o powszechny i aktywny udział
w organizowanej akcji strajkowej.

 

 

W imieniu Prezydium SKOiW:

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

 


Ferie zimowe 2013
mapka_konf_10 01 2013 9_ost


LEKCJA PRAWA.
Trybunał Konstytucyjny uznał za wadliwy system rekrutacji do szkół

   
2013-01-11

Fotolia
   

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis o zasadach rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli jest niezgodny z konstytucją.

Przepis ten straci moc dopiero za rok, bo w przeciwnym razie jego usunięcie mogłoby spowodować zamieszanie w szkołach.

Na problem ten zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, który w tej sprawie złożył wniosek do TK. Chodzi o art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, zobowiązujący ministra edukacji do uregulowania w rozporządzeniu zasad naboru do publicznych szkół i przedszkoli.

RPO był zdania, że przepis ten jest zbyt lakoniczny i pozostawia ministrowi zbyt wiele swobody w ustalaniu zasad przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli, co narusza zasady konstytucyjne. Również Sejm i prokurator generalny, w swoich stanowiskach przekazanych Trybunałowi, wnosili o uznanie, że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest niezgodny z konstytucją.

We wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. K 38/12), że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest niezgodny z konstytucją. Stwierdził, że rozwiązanie, zgodnie z którym ustawa nie gwarantuje każdemu dziecku miejsca w przedszkolu lub szkole publicznej, pozostawiając ministrowi dowolność tworzenia zasad przyjmowania dzieci do szkół obwodowych, narusza konstytucyjne prawo do nauki.

Sędzia sprawozdawca, Wojciech Hermeliński zwrócił także uwagę, że w ustawie o systemie oświaty nie określono żadnej procedury odwoławczej od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub szkoły.

Zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego przepis ten straci swą moc za 12 miesięcy, bo w przeciwnym razie mogłoby to utrudnić dostęp do nauki i spowodować zamieszanie w szkołach.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą był natomiast sędzia TK Wojciech Hermeliński

.(PAP)KARTA NAUCZYCIELA.

   
2013-01-11
    

Założenia projektu zmian w Karcie Nauczyciela będą przygotowane do końca roku - zapowiadał wiceminister edukacji Maciej Jakubowski.

Dokumentu nie ma do dziś.

Koncepcja nowelizacji jest w dużej mierze znana. Ministerstwo edukacji informowało już m.in., że będą zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Mieliby ich udzielać lekarze medycyny pracy, a nie jak obecnie - lekarze rodzinni.

Resort edukacji zakłada też zmianę artykułu 30a Karty Nauczyciela. Gminy miałyby rozliczać się z całej puli środków na wynagrodzenia nauczycieli, a nie jak teraz - z pieniędzy przeznaczonych dla poszczególnych grup awansu zawodowego.

 

Protest rodziców, uczniów, nauczycieli w sprawie likwidacji szkół w Krakowie

Kraków, 9 stycznia 2013r.

 

"Tylko matoły likwidują szkoły", "Żądamy odwołania prezydenta i Rady Miasta Krakowa", "Edukacja nie na sprzedaż" - takie hasła wymalowali na transparentach protestujący. Skandowali: "Nie oddamy szkoły", "Faktów nie znacie, szkoły zamykacie". Organizatorzy protestu zarzucali władzom miasta, że wydział edukacji zamienił się w wydział likwidacji i prywatyzacji szkół, a gmina, zamiast na potrzeby mieszkańców, wydaje pieniądze na inwestycje takie jak budowa dwóch stadionów. Według protestujących władze manipulują też opinią publiczną, nie przekazując rzetelnych danych o prognozach demograficznych. "Nie będziemy płacić za wasz kryzys" - krzyczeli demonstrujący.

Podczas gdy na dole rodzice skandowali hasła przeciwko zamykaniu szkół, w magistracie toczyła się dyskusja radnych i wiceprezydent Okońskiej-Walkowicz nad złożonymi przez nią propozycjami.

W trakcie obrad prezydent Jacek Majchrowski wycofał się z zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3.

 

Gazeta Krakowska - link do artykułu

Gazeta.PL - link do artykułu

 

 

 

 

 

Pap.

 

WALNY ZJAZD DELEGATÓW SEKCJI OŚWIATY REGIONU MAŁOPOLSKIEGO NSZZ "Solidarność"

17 grudnia 2012 roku w Auli X LO w Krakowie odbyło się spotkanie Delegatów z Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego.
Podczas spotkania poruszano tematy dotyczące problemów  w oświacie, samorządowych propozycji zmian w Karcie Nauczyciela oraz sytuacji pedagogów i psychologów szkolnych.
Delegaci podjęli decyzję o monitorowaniu skutków wdrażanej w szkołach ponadgimnajalnych nowej podstawy programowej. Małopolskim koordynatorem tej akcji została wybrana kol. Ewa Kantor.


Dokumenty WZD SORM NSZZ"Solidarność"
 

Apel

Apel            

Apel

Apel            

Apel

Apel            

Apel

Apel

Stanowisko 

Stanowisko 

Stanowisko

 

 

 

Podczas spotkania (28 grudnia 2012 roku) wiceprezydent Anny Okońskiej - Walkowicz ze związkami zawodowymi, została zaprezentowana lista szkół, które władze Krakowa chcą zlikwidować!

 

 

 

 

LISTA KRAKOWSKICH SZKÓŁ DO LIKWIDACJI

 

1. Szkoła Podstawowa nr 3

2. Szkoła Podstawowa nr 52

3. Szkoła Podstawowa nr 104

4. Gimnazjum nr 22

5. Gimnazjum nr 27

6. Gimnazjum nr 44

7. Gimnazjum nr 45

8. Gimnazjum nr 50

9. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 5

10. Zespół Szkół Specjalnych nr 13

11. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Spadochroniarzy 1

12. XVI Liceum Ogólnokształcące

13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8

14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16

 

Dokument do pobrania - projekty uchwał likwidacyjnych

 

Prof. Ryszard Terlecki Radio Kraków: "Likwidacja aż tylu szkół to spore zaskoczenie"

"Niekoniecznie trzeba szukać oszczędności ograniczając krakowską edukację" argumentował w porannym wydaniu CND poseł PiS Ryszard Terlecki. Jego zdaniem nowa lista placówek, przedstawionych do likwidacji została wprowadzona przed Nowym Rokiem dlatego, by urzędnicy mogli uniknąć protestów.
 

Wywiad z profesorem Ryszardem Terleckim na temat likwidacji szkół 

 

"Magistrat likwiduje szkoły między karpiem a szampanem" - artykuł w Gazecie Wyborczej

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW OKRˇGŁEGO STOŁU EDUKACYJNEGO

Z RAMIENIA NSZZ „Solidarność”

  

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” biorący udział w pracach Okrągłego Stołu Edukacyjnego,  dziękują Panu Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu za zaproszenie do udziału w dzisiejszym (18.12. 2012 r.)  spotkaniu.Informujemy, iż zdecydowaliśmy  utrzymać w mocy naszą decyzję o zakończeniu   prac w ramach OSE.

            Jednocześnie deklarujemy pełną gotowość Związku NSZZ „Solidarność” do rozmów i konstruktywnego dialogu z Władzami Miasta Krakowa na rzecz wypracowania dobrych rozwiązań dla Ucznia, Rodzica, Nauczyciela krakowskich szkół i placówek oświatowych.

W załączeniu przekazujemy:

1/ Apel  Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dalszej restrukturyzacji oraz planowanej likwidacji stołówek szkolnych.  Apel - plik do pobrania

2/ Apel Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulacji płac pracowników administracji i obsługi.  Apel - plik do pobrania

Agata Łyko – KMPO NSZZ „Solidarność” Kraków Podgórze

Katarzyna Ryblewska- Marewicz – KMPO NSZZ „Soldarność” Kraków Śródmieście

Katarzyna Niewiadomska- Węgrzyniak – KMPO NSZZ „Solidarność” Kraków Krowodrza

Andrzej Miłowski – KMPO NSZZ „Solidarność” z Siedzibą w Krakowie

 

 

 

                                                                           Kolejne osoby opuszczają OSE. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty Samorządowej, Radna Barbara Nowak (PiS) oraz ZNP zakończyli swój udział w pracach Okrągłego Stołu Edukacyjnego.

Przypominamy, iż jako wyraz sprzeciwu wobec złamania zasad etyki dialogu społecznego oraz założeń budżetu dla oświaty na rok 2013, w dniu dwudziestego listopada Okrągły Stół Edukacyjny jako pierwsza opuściła oświatowa Solidarność .

 

Oświadczenie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty Samorządowej

Oświadczenie Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

 

 

 

 

                                                                                       XXVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ

                                                                                           KIELCE, 22 - 23 LISTOPADA 2012

 

                                                                                                      Nasze cele są jasne
 

Stop 67, umowy śmieciowe, płaca minimalna, walka z przerzucaniem kryzysu na pracownika czy dialog społeczny to tematy, na których w kolejnych miesiącach będą koncertowały się działania NSZZ „Solidarność”. 

Mija dokładnie 25 miesięcy od Krajowego Zjazdu Delegatów, który wybrał władze i przyjął uchwałę programową. Wszystkie nasze działania Związku były związane z realizacją tego dokumentu. - Mamy swój czas, wróciliśmy do gry a może kolejnej szansy nie będziemy mieli. Jeśli są działacze którzy myślą, że jakoś tam będzie to jakoś to nie będzie – podsumowywał ostatnie dwa lata pracy Komisji Krajowej przewodniczący Piotr Duda. 

Szef „S” przypomniał działania Związku w ostatnich dwóch latach, ale także nakreślił wyzwania stojące przed działaczami w najbliższym czasie. Jak zapowiadał będzie to wymagało większej aktywności członków Związku. 

Przewodniczący manifestację Związku pod hasłem „Polityka wasza, bieda nasza”, euromanifestację we Wrocławiu, zbieranie podpisów pod inicjatywą ustawodawczą w sprawie podniesienia płacy minimalnej czy referendum dotyczącego utrzymania wieku emerytalnego na obecnym poziomie. Duda zapowiedział, że „S” zbierze również potrzebne podpisy pod europejską inicjatywą obywatelską w sprawie pakietu klimatycznego. - Wejście tego pakietu może doprowadzić do utraty kilkuset tysięcy miejsc pracy w Polsce. W dobie kryzysu nie możemy sobie pozwolić na ten pakiet. Jeśli już to cały świat powinien ten pakiet realizować a nie tylko Europa. Zbierzemy te podpisy – zapowiadał przewodniczący „S”. 

Mimo odrzucenia inicjatywy dotyczącej referendum w sprawie utrzymania wieku emerytalnego „Solidarność” nie poddaje się. W sierpniu Komisja Krajowa zdecydowała o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w tej sprawie. 

Pozytywnym rozstrzygnięciem dla pracowników zakończyła się sprawa w Trybunale Konstytucyjnym dotycząca dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu wolnym dla pracownika. Ustawa, która wprowadzała dzień wolny w święto Trzech Króli i pozbawiała dnia wolnego od pracy niektóre grupy pracowników trafiła do kosza. Podobnie jak ustawa o tzw. racjonalizacja zatrudnienia. Wczoraj natomiast Komisja Krajowa zaskarżyła do TK niektóre zapisy ustawy o zgromadzeniach publicznych. Równie ważne dla członków związku jest pozytywne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie listy imiennej. 

Rok 2012, Komisja Krajowa ogłosiła rokiem stabilnego zatrudnienia. Związek przygotował i zaproponował rządowi dwa projekty ustaw. Jedna dotyczy oskładkowania umów o dzieło a druga pracowników tymczasowych. - Jest nieprawdą, że w naszym projekcie jest uzusowienie pracy studentów i młodzieży. Praca tymczasowa to wielki problem. Bo praca tymczasowa stała się pracą na stałe. Agencje zrobiły sobie z pracowników niewolników. Musimy z tym walczyć- podkreślał przewodniczący. Stabilizacja zatrudnienia to warunek dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Stąd kampania „Solidarności” w sprawie umów śmieciowych. 

Przewodniczący zwrócił również uwagę na międzynarodowe działania Związku w sprawie prawa do strajku na poziomie europejskim czy układów zbiorowych pracy na poziomie przedsiębiorstw międzynarodowych. 

- To my mamy wykorzystać polityków do naszych celów a one są jasne – pomóc pracownikom. Dla polityków mamy być partnerami i tak jest – mówił przewodniczący określając relacje Związek-polityka. Jednocześnie szef Związku zachęcał do wyrażania poglądów przez członków Związku. - Nie musimy się zrzekać swoich poglądów podpisując deklarację. Mamy jasno określone zasady dotyczące naszych relacji z partiami politycznymi – mówił Duda. Przypomniał również, że Związek będzie monitorował czy parlamentarzyści dotrzymują danego przed wyborami słowa poprzez stronę internetową sprawdzampolityka.pl gdzie umieszczane są informacje dotyczące ważnych głosowań.  

Ważne miejsce w działaniach Związku zajmuje pamięć o historii. Przewodniczący podziękował Krzysztofowi Dośli, szefowi gdańskiej „S” za doprowadzenie do odsłonięcia w tym roku pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego. Niestety niezadowalające są relacje związku z Europejskim Centrum Solidarności. - Jesteśmy założycielami ECS. Mamy z tym więcej kłopotów niż korzyści. ECS nie może być polityczne. Duch „S” jest w Sali bhp i w kościele św. Brygidy, chciałbym aby ten duch przeniósł się do ECS, ale póki co jest to niemożliwe – powiedział Duda. 

Kończąc wystąpienie przewodniczący podziękował swoim współpracownikom a delegatów namawiał do aktywności. - Pomyślcie jak trudno mieliby ludzie, gdyby nie było naszych organizacji. RozjedĽmy się do domów, zakładów pracy i rozmawiajmy z ludĽmi. Potrzeba wspólnych, zdecydowanych działań – podsumował swoje wystąpienie Piotr Duda. 

 

 Dział Informacji KK, W. Obremski

 

 XXVI Krajowy Zjazd Delegatów - Galeria zdjęć

Przemówienie Piotra Dudy

 

 

W dniu dwudziestym listopada bieżącego roku przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zakończyli swój udział w pracach Okrągłego Stołu Edukacyjnego dla Krakowa.

W załączeniu komunikat prasowy.

                                                                                                                                  Kraków, dnia  28 listopada 2012 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

SEKCJI OŚWIATY REGIONU MAŁOPOLSKIEGO

NSZZ „Solidarność”

Komisje Międzyzakładowe Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność" działające na terenie Krakowa podjęły jednogłośnie decyzj o zakończeniu swojego udziału w pracach Okrągłego Stołu Edukacyjnego.

Powodem Rezygnacji jest kontynuowanie przez władze Krakowa szkodliwej dla oświaty, restrykcyjnej polityki oszczędnościowej, której założenia do budżetu na 2013 r. zostały przedstawione na posiedzeniu OSE w dniu 20 listopada 2012r.

      W opinii oświatowej Solidarności została również naruszona zasada etyki dialogu społecznego poprzez podawanie informacji, które wprowadzają w błąd opinię społeczną a dotyczą kryteriów szkół do likwidacji. Rozmawialiśmy w ramach OSE na temat warunków, w jakich może być rozważana możliwość likwidacji szkoły, bądĽ jej przeniesienia do innego budynku, połączenia z inną placówką, ale nigdy nie dopracowaliśmy się listy kryteriów wskazujących, które szkoły mają być zlikwidowane. 

Okrągły Stół Edukacyjny miał być szansą na wypracowanie wspólnych rozwiązań dla krakowskiej oświaty, które uzyskałyby akceptację wszystkich uczestników dialogu. Bieżące wydarzenia poddają w wątpliwość sens pracy ludzi obradujących w ramach OSE od kilku miesięcy.

 

 

Przewodnicząca Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

NSZZ "Solidarność"

Agata Łyko

 

 

Komunikat Prasowy Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego - Okrągły Stół Edukacyjny

 

 

 

 

                                                                                                                                       KOMUNIKAT

                                                z posiedzenia Rady  SKOiW NSZZ „Solidarność” w dniach 15- 16 listopada 2012r. w Gdańsku

 

„Solidarność” oświatowa zdecydowanie przeciwna samorządowym propozycjom zmian w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty. Rada Sekcji Krajowej domaga się utrzymania statusu nauczyciela przez pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Związkowcy zwrócili się także do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wydłużenia o 2 lata funkcjonowania Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.

 

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  negatywnie odniosła się do samorządowych propozycji zmian  w ustawie - Karta Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty.

- Propozycje te są szkodliwe dla jakości polskiej edukacji i warunków pracy nauczycieli. Jedyną przesłanką proponowanych zmian jest trudna sytuacja budżetowa jednostek samorządów terytorialnych, będąca efektem polityki finansowej państwa. Przedstawiony projekt w żadnym wypadku nie poprawia warunków pracy nauczycieli, kształcenia dzieci i młodzieży, nie wpływa także na podnoszenie jakości pracy szkół - stwierdzają członkowie Rady.

Za szczególnie groĽne dla polskiego systemu edukacji  „Solidarność” oświatowa uznaje propozycje:

- zmian statusu zawodowego nauczyciela ( zwiększenie pensum, ograniczenie czasu urlopu wypoczynkowego, zmiany w awansie zawodowym, itp.),

- zmniejszenia procentowego odpisu na doskonalenie zawodowe,

- zmian w procedurze udzielania urlopów dla poratowania zdrowia zwłaszcza przy znacznym wydłużeniu wieku emerytalnego,

- zniesienia limitu uczniów w szkołach, które mogą być przekazane do prowadzenia innym podmiotom niż jednostki samorządu terytorialnego, czyli nieograniczonej prywatyzacji,

- dalszego ograniczenia roli organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Rada Sekcji Krajowej  podtrzymała  stanowisko, że jakiekolwiek zmiany dotyczące warunków pracy i płacy mogą nastąpić tylko w efekcie uzgodnień rządu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi po zakończeniu rzeczywistego badania czasu i warunków pracy nauczycieli przez Instytut Badań Edukacyjnych. Rada oczekuje  od  Ministerstwa Edukacji Narodowej jednoznacznego opowiedzenia się przeciwko szkodliwym propozycjom dyskredytującym polską oświatę i prestiż zawodu nauczyciela.

Rada SKOiW podjęła także decyzje o kontynuacji działań informacyjnych  w sprawie propozycji zmian w prawie oświatowym i organizacji 6 grudnia br.  w Warszawie ogólnopolskiej debaty pod hasłem „Dokąd zmierza polska oświata?”.

Członkowie Rady SKOiW zaapelowali do Rządu RP o podjęcie prac legislacyjnych na rzecz utrzymania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w odniesieniu do wychowawców, którzy na jej podstawie zostali zatrudnieni.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje, że status nauczycielski tych pracowników wygaśnie 31 grudnia 2013 r.

W trakcie prac legislacyjnych w 2003 r., kiedy placówki opiekuńczo – wychowawcze zostały wyłączone z systemu oświaty, urzędnicy państwowi deklarowali, iż  nie należy odbierać praw nabytych, tzn., że osoby zatrudnione w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela powinny zachować to uprawnienie do wygaśnięcia stosunku pracy.

Zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym powodują, że od przyszłego roku akademickiego  Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych  praktycznie zaczną być  wygaszane, gdyż ewentualni nowi  słuchacze Kolegiów  nie mogliby już uzyskać dyplomu i tytułu zawodowego licencjata na uczelni wyższej, z którą dane Kolegium miało zawarte porozumienie w tym zakresie. Porozumienia takie tracą moc z dniem 30 września 2015 r.

- Ideą  zmian ustawowych było przejmowanie Kolegiów przez wyższe uczelnie lub tworzenie na ich bazie wyższych szkół zawodowych. W wielu województwach proces przejmowania tych placówek przez uczelnie nie jest jednak prosty i wymaga  dłuższego czasu. (…) Wydłużenie o dwa lata obowiązywania porozumień z uczelniami (do 30 września 2017 r.) pozwoliłoby na sfinalizowanie rozmów z uczelniami lub przyjęcie innych wariantów, które zatrzymałyby wysoko wykwalifikowaną  kadrę nauczycielską kolegiów językowych w edukacji – czytamy w stanowisku Rady Sekcji Krajowej.

Ponadto, w obecnym stanie prawnym,  słuchacze, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych nie będą mogli cieszyć się pełnymi prawami, które zostały zagwarantowane pozostałym rocznikom.  Należy stworzyć odpowiednie warunki tak, aby od 2015 roku słuchacze, którzy z różnych powodów nie zdołali ukończyć nauki w przepisowym okresie 3 lat  mogli uzyskać dyplom – podkreślają członkowie Rady.

 

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

 

 

Stanowisko w sprawie Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych

Stanowisko w sprawie zmian w KN i ustawie o systemie oświaty

 

 

 

KOMUNIKAT

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN w sprawie urlopu wypoczynkowego i wynagradzania nauczycieli

47 dni urlopu wypoczynkowego nauczyciela, likwidacja dodatku mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie, włączenie dodatku wiejskiego do średniego wynagrodzenia lub jego dowolne ustalanie przez samorządy – to propozycje MEN w  sprawie zmian w systemie wynagradzania i urlopu wypoczynkowego. Strona związkowa nie wyraziła zgody zarówno na propozycje strony samorządowej jak i  Ministerstwa.

Kolejne spotkanie z cyklu rozmów o zmianach w Karcie Nauczyciela zaproponowanych przez korporacje samorządowe dotyczyło urlopu wypoczynkowego i wynagradzania nauczycieli.   Ministerstwo Edukacji Narodowej  przerwało milczenie i przedstawiło swoje propozycje zmian.

Przypomnijmy, strona samorządowa postulowała ograniczenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela do 40 dni roboczych. Według MEN urlop wypoczynkowy nauczyciela powinien wynosić 47 dni roboczych. Miałby być udzielany w dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Przykładowo  w ferie letnie  wynosiłby 35 dni, w ferie zimowe 5 dni a pozostałe dni mogłyby być wykorzystane podczas przerw świątecznych, egzaminów i innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych. Przewodniczący Sekcji Krajowej Ryszard Proksa chciał uzyskać odpowiedĽ, zwłaszcza od przedstawicieli samorządów, w jakim celu postuluje się ograniczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli.

„Na tle krajów europejskich pensja nauczycieli polskich jest jedną z najniższych, natomiast wymiar urlopu wypoczynkowego nie odbiega od średniej w Europie. Niewiele krajów ma urlop krótszy niż w Polsce” – podkreślił Proksa.

Zdaniem MEN  nowe zapisy dotyczące urlopu wypoczynkowego dałyby możliwość organizowania zajęć z uczniami w czasie ferii letnich i zimowych (bez dodatkowego wynagrodzenia – przyp. WJ).

Niektórzy samorządowcy nie kryli natomiast, że propozycje zmian w Karcie Nauczyciela są podyktowane trudnościami finansowymi Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

W takiej sytuacji – twierdzili  związkowcy – dyskusja powinna dotyczyć finansowania zadań edukacyjnych, gdyż samorządom tak naprawdę nie chodzi o jakości edukacji, tylko o pieniądze.

„Od stycznia chcecie mieć lepsze budżety kosztem nauczycieli. Już mamy przykłady zmuszania nauczycieli do pracy 40 godzin tygodniowo. Im mniejsza JST, tym większa samowola w oświacie” – mówił przewodniczący SKOiW Ryszard Proksa.

Dyskusja o urlopie wypoczynkowym nie zakończyła się żadnymi ustaleniami. MEN ma jeszcze pracować nad ostatecznym kształtem projektu zmian w tej sprawie.

Druga część spotkania dotyczyła wynagrodzeń nauczycieli, a głównie dodatków socjalnych i innych uprawnień. Propozycje JST są następujące:

- rezygnacja z 10 proc. dodatku wiejskiego, z prawa do: lokalu mieszkalnego,  dodatku mieszkaniowego, użytkowania działki gruntu szkolnego, zajmowania budynków szkolnych i mieszkań, zasiłku na zagospodarowanie,

- uchylenie przepisów art. 30 a i art. 30 b Karty Nauczyciela dotyczących rozliczania się JST z osiągania średnich wynagrodzeń i wypłacania jednorazowych dodatków uzupełniających.

Z kolei MEN zaproponowało, podobnie jak JST,  uchylenie przepisów dotyczących wypłat zasiłku na zagospodarowanie, prawa do lokalu mieszkalnego, dodatku mieszkaniowego, użytkowania działki, zajmowania budynków i mieszkań (z zachowaniem praw nabytych).

MEN chce zachowania dodatku wiejskiego, ale w innej formie. Pierwszy wariant zakłada utrzymanie tego dodatku w wysokości 10 proc. kwoty bazowej obowiązującej w styczniu 2013 r. (do tej pory było to 10 proc. płacy zasadniczej). Dodatek ten miałby wchodzić w skład tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli, czyli puli środków na wynagrodzenia, z których JST rozlicza się na koniec roku.  Drugi wariant zakłada ustalanie wysokości tego dodatku przez JST (do 10 proc.) z zachowaniem jego charakteru socjalnego i bez wliczania go do średniego wynagrodzenia.

W odróżnieniu od korporacji samorządowych MEN chce utrzymać rozliczanie średnich, ale bez podziału na stopnie awansu zawodowego.

Zarówno propozycje MEN jak i samorządów zostały mocno skrytykowane przez stronę związkową, która oczekiwała przynajmniej założeń nowego systemu płac.

Mieliśmy mówić o nowym systemie płac, a mówimy o dodatkach socjalnych, właściwie ich likwidacji. Nie ma naszej zgody na odejście od rozliczania średnich wynagrodzeń przez JST”– stwierdził przewodniczący Proksa.

Związkowcy przytaczali argumenty za pozostawieniem dodatku wiejskiego w dotychczasowym kształcie (m.in. konieczność posiadania kilku specjalności przez nauczycieli pracujących na wsi, dojazdy do pracy i innych szkół, gdzie uzupełniają etaty).

Przekształcenie tego dodatku w składnik płacowy i wliczanie go do średniego wynagrodzenia może spowodować obniżenie innych dodatków ustalanych przez JST (motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy). Z kolei w drugim wariancie dodatek wiejski praktycznie nie będzie wypłacany.

I w tym przypadku nie doszło do żadnych uzgodnień. Strony pozostały przy swoich stanowiskach.

Zmiany w Karcie Nauczyciela mają być ujęte w tzw. drugim expose premiera. Do końca roku ma być gotowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentowali: przewodniczący Ryszard Proksa, Jerzy Ewertowski, Zbigniew Świerczek i Wojciech Jaranowski.

 

Wojciech Jaranowski

Rzecznik SKOiW NSZZ „S”

 

 

 

MEN chce wprowadzić do budżetu państwa wspieranie samorządów w prowadzeniu zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym.

 

Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, podczas spotkania (9 paĽdziernika) z przedstawicielami samorządów zaprezentowała założenia do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dzięki której do budżetów gmin trafi rządowa dotacja na każdego przedszkolaka.

- MEN chce wprowadzić do budżetu państwa wspieranie samorządów w prowadzeniu zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym, co równocześnie będzie skutkowało obniżeniem opłat za przedszkola dla rodziców oraz zwiększeniem miejsc w przedszkolach. To najważniejsze cele nowelizacji. - powiedziała minister Krystyna Szumilas.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty mają przyczynić się do systematycznego zwiększania dostępności wychowania przedszkolnego. Zakończony, we wrześniu 2016 roku, proces zmian zapewnieni wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat uczestniczenie w wychowaniu przedszkolnym. Docelowo projekt przewiduje, że od września 2015 r., każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu  - ponad bezpłatny wymiar ustawowy (co najmniej 5 godzin) - będzie kosztowała maksymalnie 1 złoty. Już od września 2013 r. za szóstą i siódmą godzinę w przedszkolu rodzice będą płacili maksymalnie 1 zł, a od września 2014 roku - także za ósmą.

Minister podkreśliła, że obniżenie opłat dla rodziców nie odbędzie się kosztem budżetów samorządów, które będą otrzymywały dotację na wydatki bieżące na każdego przedszkolaka w wieku od 2 do 5 lat. Dotacje te będą przyznawane bez względu na czas pobytu dziecka w placówce, oraz bez względu na to, czy uczęszcza ono do przedszkola publicznego, niepublicznego, publicznej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego. Minister Edukacji Narodowej zapewniła także przedstawicieli samorządów, że wysokość dotacji dla każdej JST została tak skalkulowana, aby oprócz rekompensaty zmniejszonych dochodów wynikających z niższych opłat, zawierała część na rozwój edukacji przedszkolnej. Kalkulacja jest niezależna od sumy obecnie pobieranych opłat od rodziców za przedszkola.

- Z kalkulacji wynika, że w 2016 r. kwota na jedno dziecko będzie wynosiła 1 433 zł, a w latach 2015, 2014, 2013 odpowiednio - 1 398 zł, 1 136 zł i 1 333 zł - dodała Minister.

 

 

 

 

KOMUNIKAT

ze spotkania w MEN w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w dniu 18 września 2012 r.

 

 

                                                                                              Dokument do pobrania - wynagrodzenie nauczycieli

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

KOMUNIKAT

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ze spotkania w MEN

    w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia i urlopu wypoczynkowego nauczycieli   

 

Dokument do pobrania - komunikat 11.09.2012

 

  

 

Warszawa, 4.09.2012 r.

KOMUNIKAT

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

ze spotkania w MEN w sprawie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

 

    Jak kształcić przyszłych nauczycieli i doskonalić obecnych? To temat kolejnego spotkania w MEN w ramach rozmów o Karcie Nauczyciela. Część samorządowców chce obniżenia środków na doskonalenie. Związkowcy postulują zwiększenie odpisu na doskonalenie nauczycieli.

 

            Kolejne spotkanie z cyklu rozmów o zmianach w Karcie Nauczyciela, zaproponowanych przez korporacje samorządowe, dotyczyło kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło prezentacje dotyczące wdrażania nowego rozporządzenia o kształceniu nauczycieli i projektowanych zmianach w rozporządzeniu o placówkach doskonalenia.

            Wszystkie strony (MEN, samorządowcy i związkowcy) zgodnie podkreślali ważną rolę praktyk w kształceniu przyszłych nauczycieli na uczelniach wyższych. Przewodniczący SKOiW Ryszard Proksa pozytywnie ocenił rozporządzenie o kształceniu nauczycieli. Wychodzi ono naprzeciw zgłaszanym postulatom NSZZ „Solidarność” zwiększenia godzin praktyk dla studentów kierunków nauczycielskich - zaznaczył przewodniczący Proksa.

Okazało się także, że samorządowcy też nie mają zastrzeżeń do obecnego systemu kształcenia nauczycieli. Po co więc zgłaszali ten temat? – pytał przewodniczący Sekcji Krajowej.

Podczas dyskusji pojawiło się kilka propozycji dotyczących organizowania praktyk studenckich. Mówiono o konkursach na nauczycieli prowadzących praktyki, akredytacjach, powrocie do „szkół ćwiczeń”, wykorzystaniu doradców metodycznych, liderów w kształceniu studentów, egzaminach kończących praktykę i określeniu kryterium przydatności do zawodu.

Więcej emocji wywołała druga część spotkania, poświęcona doskonaleniu nauczycieli. W świetle proponowanych zmian w nowym rozporządzeniu o placówkach doskonalenia dyskutowano o wysokości i przeznaczaniu odpisu na doskonalenie oraz o sieci publicznych placówek doskonalenia.

Obecny odpis na doskonalenie wynosi 1 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w danym roku i jest zagwarantowany w budżetach organów prowadzących szkoły. W skali kraju odpis wynosi prawie 297 mln zł. na ten rok. Oprócz tego w budżecie wojewodów i MEN wyodrębnia się środki na doskonalenie w wysokości ponad 26 mln zł. łącznie.

Przewodniczący Ryszard Proksa zwrócił uwagę, że MEN nie wydało w tym roku ani złotówki na doskonalenie. MEN tłumaczy to faktem wykorzystywania na ten cel środków unijnych (wydatki ok. 65 mln zł.).

Według kontroli NIK niektóre samorządy blokują lub nie przeznaczają odpowiednich środków na doskonalenie nauczycieli. Często pomijają 1 proc. odpis w swoich budżetach – zaznaczył przewodniczący SKOiW.

Przedstawiciele samorządów twierdzili, że nauczyciele, zwłaszcza dyplomowani nie są zainteresowani doskonaleniem. Dyplomowanych jest już 56 proc. i nadal ten sam odpis na doskonalenie – podkreślali. Ich zdaniem należałoby zmniejszyć odpis na doskonalenie do 0,5 proc. planowanych osobowych wynagrodzeń nauczycieli. Zaoszczędzone 0,5 proc., według propozycji jednej z korporacji samorządowych, miałoby zostać przeznaczone na zwiększenie dodatku motywacyjnego. Samorządowcy twierdzili także, że prowadzenie placówek doskonalenia przez gminy nie jest dobrym rozwiązaniem. Według nich to zadanie powinno być przypisane tylko powiatom i województwom.

Strona związkowa postulowała natomiast zwiększenie odpisu na doskonalenie do 1,5 - 2 proc. wynagrodzeń nauczycieli. Argumenty przemawiające za zwiększeniem środków to przede wszystkim wzrost zadań doradców metodycznych. Już teraz brakuje pieniędzy na metodyków. Problemem jest także podwójna podległość doradców. Z jednej strony podlegają dyrektorowi macierzystej placówki, z drugiej dyrektorowi placówki doskonalenia.

Pod koniec września odbędzie się w Warszawie Samorządowy Kongres o Edukacji, na którym  samorządowcy prawdopodobnie ogłoszą już gotowe projekty zmian w prawie oświatowym. Przewodniczący Ryszard Proksa pytał, czy MEN ma także jakiś gotowy projekt zmian, gdyż jeden z kuratorów oświaty przyznał, że taki w MEN istnieje. MEN twierdzi, że ewentualny pakiet zmian przygotuje dopiero po zakończeniu trwających właśnie rozmów trójstronnych w sprawie Karty Nauczyciela.

Najbliższe spotkania  będą dotyczyły ponownie urlopów dla poratowania zdrowia i wynagrodzeń nauczycieli.

Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  na spotkaniu reprezentowali: przewodniczący Ryszard Proksa i Wojciech Jaranowski.

 

 

                                                                           Wojciech Jaranowski

                                                                       Rzecznik SKOiW NSZZ „S”

 

 

Lista samorządów, którym zwiększono subwencję oświatową.

 

Uzgodnienia podziału pierwszej transzy środków z 0,25 proc. rezerwy subwencji oświatowej dokonano jeszcze w lipcu na posiedzeniu Zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Propozycja rozdysponowania zwiększeń kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. została właśnie zatwierdzona przez resort finansów.

 

Podział rezerwy subwencji oświatowej - plik do pobrania

 

 

 

 

                                                         Odeszła Krystyna Kowalska

 

                                Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 2 lipca 2012 r. odeszła od nas
                                                          nasza nieodżałowana Koleżanka

                                                              Śp. Krystyna Kowalska
              Wieloletni dyrektor krakowskich przedszkoli, Człowiek wielkiego serca, Przyjaciel na każdy czas.

 

                   Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz języka polskiego.
                     Przez 22 lata dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 165.
                   Wychowawca wielu pokoleń przedszkolaków oraz ich nauczycieli.

 


Współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w placówkach przedszkolnych oraz działacz w podziemnych strukturach Związku. Po przejściu na emeryturę kontynuowała pracę na rzecz NSZZ „Solidarność” pełniąc funkcję z-cy Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Kraków – Śródmieście.
Aktywny działacz na rzecz krakowskiej oświaty stale współpracujący z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Za swoją pracę odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Przyjaciela Dziecka” oraz Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

 

 

Przyjaciele z Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolskiego

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FRAGMENT WYSTˇPIENIA PREZESA RADY MINISTRÓW DONALDA TUSKA W SEJMIE

15 posiedzenie Sejmu w dniu 24 maja 2012 r.
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji narodowej Krystyny Szumilas

"Jestem przekonany, że tych kilka danych… Nie każdy zarzut wnioskodawcy – tak sądzę – zasługuje na jakąś szczegółową analizę, bo jest ewidentnie argumentem politycznym, żeby uzasadnić kolejne wotum nieufności wobec kolejnego ministra w moim rządzie, ale miałbym prośbę, kieruję ją także do Związku Nauczycielstwa Polskiego i innych związków zawodowych działających wśród nauczycieli. To jest pytanie – ono być może jest najpoważniejsze i powinno być odarte z demagogii, nawet jeśli jesteście państwo twardą opozycją – o finansową pomoc albo finansową ulgę dla samorządów, które dĽwigają na sobie główny ciężar, jeśli chodzi o edukację. Każdy, kto rozmawia z samorządowcami, niezależnie od ich opcji politycznej, dobrze wie, że samorządowcy naciskają, apelują, sugerują, aby dokonać zmian w Karcie Nauczyciela, że bardzo duże koszta edukacji związane są z niektórymi zapisami w Karcie Nauczyciela. Podjąłem publiczne zobowiązanie, i trzymam się go, że bez współpracy, głównie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, bo ten związek był gotowy w ostatnich latach do intensywnej współpracy... Nie zawsze się zgadzamy, ale dobrze ze sobą współpracujemy, uzyskałem wstępną gotowość tego związku, że są gotowi do rozmowy na temat ewentualnych korekt w Karcie Nauczyciela. To będzie bardzo trudna rozmowa, sprawa jest poważna i dotyczy dokładnie tego, o czym mówił pan poseł kilkakrotnie w swoim wystąpieniu, to znaczy jak zdobyć większe środki na oświatę, jak ulżyć samorządom, które nie są w stanie podołać wszystkim wysiłkom, jak uchronić szkoły, które mogą być zlikwidowane z powodu braku pieniędzy, a nie braku uczniów."

 

Materiał ze strony:www.sejm.gov.pl

 

 

                                                                                                                     Ciechocinek,25.05.2012 r.

 

                                                                                    KOMUNIKAT PRASOWY

            z obrad XXVI Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

                               NSZZ „Solidarność” w Ciechocinku w dniach 24-25 maja 2012 r.

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zdecydowało o kontynuacji protestu przeciwko reformie programowej w szkołach. 1 czerwca br. przed Urzędem Rady Ministrów odbędzie się „Patriotyczny Dzień Dziecka”. Delegaci WZD chcą zbadania zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia MEN w sprawie nowej podstawy programowej i powołania komisji śledczej w celu szczegółowego zbadania trwającej od dwudziestu lat reformy edukacji.

 

KOMUNIKAT PRASOWY Z OBRAD XXVI WZD (dokument pdf)

 

 

Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.

KOMUNIKAT

(„S” oświatowa kontynuuje protest w sprawie reformy programowej w szkołach)

 

Nie ma jasnej deklaracji minister Szumilas o rozpoczęciu rozmów dotyczących zmiany Nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego.  Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kontynuuje protest przeciwko wprowadzaniu reformy programowej w szkołach.  25 kwietnia br. wszystkim 16-tu wojewodom zostaną wręczone petycje do Rządu RP z postulatem zmiany Podstawy Programowej.  7 maja br. przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbędzie się ogólnopolska pikieta.

„S” oświatowa, wspólnie z Młodzieżą Wszechpolską,  utworzyła Koalicję
na Rzecz Polskiej Szkoły i zaprasza inne organizacje do przystąpienia. 

 

19 kwietnia br.,  w Warszawie,  Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” spotkała się z Ministrem Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas. Było to pierwsze od kilku lat spotkanie Ministra Edukacji z Radą SKOiW NSZZ „S”.

Dwugodzinne spotkanie z ministrem edukacji Krystyną Szumilas
nie zakończyło sporu o reformę programową, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych. Strony pozostały przy swoich stanowiskach. Minister Szumilas nie wyraziła woli zmiany powszechnie krytykowanej Nowej Podstawy Programowej, ograniczającej w szkołach ponadgimnazjalnych   treści języka polskiego,  historii i innych przedmiotów
oraz pozbawiającej uczniów klas  pierwszych liceów ogólnokształcących dalszego kształcenia ogólnego na rzecz jednokierunkowego rozwoju.

Minister Szumilas, zaznaczyła, co prawda,  że jest otwarta na dalsze spotkania z NSZZ „S”, ale nie sprecyzowała, że mają one dotyczyć reformy programowej, o co postulowali związkowcy. Rada SKOiW NSZZ „S” wystosuje oficjalne pismo w sprawie rozpoczęcia rozmów ws. zmiany Podstawy Programowej z udziałem ekspertów, praktyków, autorytetów ze świata nauki i kultury.

Podczas spotkania poruszono jeszcze wiele innych  problemów oświaty, m.in. dotyczących finansowania oświaty, likwidacji szkół, standardów edukacyjnych, warunków pracy nauczycieli, liczebności uczniów w klasach oraz  konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

Po spotkaniu Rada SKOiW podjęła decyzję o kontynuowaniu akcji protestacyjnej.
W przyszłym tygodniu, 25 kwietnia br. ,we wszystkich województwach przedstawiciele NSZZ „S” i innych organizacji przeciwnych reformie programowej złożą petycje do Rządu RP  z żądaniem wycofania reformy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. Wręczaniu petycji mogą towarzyszyć pikiety i konferencje prasowe. Ogólnopolska pikieta przed MEN jest planowana 7 maja br.

W celu skoordynowania działań różnych organizacji zatroskanych o przyszłość polskiej oświaty powołano Koalicję na Rzecz Polskiej Szkoły.

 

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

 

                           Wojciech Jaranowski

 


Komunikat prasowy Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” ze spotkania przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa            Panią Anną Okońską-Walkowicz w dniu 13.04.2012 r.

 

W dniu 13.04.2012 r. odbyło się kolejne  spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych    z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa – Panią Anną Okońską-Walkowicz. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 4 organizacji związkowych działających na terenie Krakowa oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa: Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Korfel-Jasińska oraz Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty Tadeusz Czarny.                                                                        

W trakcie niemal dwugodzinnego spotkania poruszane były problemy dotyczące reorganizacji ZEO oraz sprawy dotyczące procedury powołania składu  „Okrągłego Stołu Edukacyjnego”, które to zadanie zostało zlecone Pani Prezydent na mocy Uchwały Nr XLII/556/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012r.                                     

Dyrektor ZEO zapowiedział kierunki reorganizacji obecnej instytucji m.in: zredukowanie  liczby stanowisk kierowniczych oraz ograniczenie liczby pracowników. Przedstawił również propozycję polegającą na podziale obecnej struktury  na dwa odrębne podmioty,  z których pierwszy zajmowałby się wyłącznie obsługą finansowo-księgową placówek, a drugi przejął pozostałe zadania.

Kolejna sprawa, która zdominowała spotkanie to kwestia powołania składu „Okrągłego Stołu Edukacyjnego”(jest to inicjatywa NSZZ „Solidarność”, gdyż propozycja stworzenia takiego gremium zgłoszona została przez Przewodniczącą Agatę Łyko w dniu 03.02.2012 r. na spotkaniu  z dyrektorami placówek oświatowych w magistracie). Pani Prezydent Okońska-Walkowicz zobligowana uchwałą do powołania i   zorganizowania tego forum, wskazała na treść uchwały, która  typuje siedem grup podmiotów zaproszonych do udziału w obradach, wśród których nie zostały uwzględnione związki zawodowe.

 Pomysł Pani Prezydent, aby wszystkie  organizacje związkowe spośród siebie wyłoniły jednego  przedstawiciela, obecni na spotkaniu związkowcy uznali za nie do przyjęcia. Tym bardziej, że pozostałe podmioty będą dopiero na potrzeby obrad konstytuować swoją reprezentację i to w sposób dość swobodny.

Spotkanie  zakończyło się zgodną deklaracją przedstawicieli związków o odstąpieniu od udziału            w obradach tak skonstruowanego gremium.


Rzecznik Prasowy SORM NSZZ "Solidarność"
Jolanta Zawistowicz

                                                      

OŚWIADCZENIE

 

         W związku z treścią Uchwały  nr XLII/556/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4.04.2012 w sprawie ustalania kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, mającej na celu powołanie „Okrągłego Stołu Edukacyjnego”, która nie przewiduje udziału ustawowo umocowanych przedstawicieli nauczycielskiego środowiska pracowniczego, jakimi są oświatowe związki zawodowe,   NSZZ „Solidarność” i Związek Nauczycielstwa Polskiego zgodnie oświadczają, że nie będą zabiegać o udział w pracach powołanego Uchwałą RMK gremium.

         Jednocześnie wyrażamy oburzenie, że inicjatorzy tego ważnego dla krakowskiej oświaty przedsięwzięcia – reprezentanci NSZZ „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego – zostali z niego arbitralnie wykluczeni.

 

 

Katarzyna Ryblewska- Marewicz                                       Barbara Bohosiewicz      

Z-ca przewodniczacej                                                     Wiceprezes

Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego                              Zarządu Okręgu Małopolskiego

NSZZ „Solidarność”                                                        Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 


Życzenia wielkanocne

Życzenia

 

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krakowie

2 kwietnia 2012

 

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w Krakowie Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” powołała Ogólnopolski Sztab Protestacyjny. Związkowcy żądają uchylenia rozporządzeń MEN w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego i  w sprawie ramowych planów nauczania. Rada SKOiW wezwała  Ministra Edukacji Narodowej do ujawnienia nazwisk autorów reformy programowej oraz do publicznego i szczegółowego rozliczenia kosztów jej przygotowania i wdrożenia  na wszystkich poziomach kształcenia.

W związku z trwającym protestem głodowym, zorganizowanym przez byłych opozycjonistów, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kolejny raz wezwała Ministra Edukacji Narodowej do rozpoczęcia rozmów z głodującymi. Popierając ten słuszny protest, Rada postanowiła rozszerzyć działania protestacyjne, w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na skutki, jakie przyniesie wprowadzenie reformy programowej. Członkowie Rady SKOiW uważają, że uczniowie i ich rodzice poniosą bezpośrednie konsekwencje tej wyjątkowo Ľle przygotowanej reformy.

 

Uchwała

Rady SKOiW NSZZ „Solidarność”

w sprawie powołania Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjnego

         Wobec braku reakcji rządu na liczne akcje protestacyjne, trwające od 2008 roku, związane z wprowadzeniem reformy programowej – Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” powołuje w dniu
2 kwietnia 2012 roku powołuje Ogólnopolski Sztab Protestacyjny w składzie:

1.     Ryszard Proksa

2.     Teresa Misiuk

3.     Wojciech Jaranowski

4.     Lesław Ordon

5.     Danuta Utrata

6.     Agata Łyko

7.     Izabela Lorenz

8.     Ryszard Urbańczyk

9.     Andrzej Piegutkowski

  

Z poważaniem, 

Ryszard Proksa

         Przewodniczący SKOiW NSZZ „S”

 

 

Komunikat - powołanie Sztabu Protestacyjnego

Stanowisko w sprawie reformy programowej

Stanowisko w sprawie odrzucenia referendum

Stanowisko w sprawie kosztów wprowadzania reformy programowej

 

 

ZAPROSZENIE

na konferencję prasową

Uprzejmie informuję,   że 2 kwietnia br. w  Krakowie na nadzwyczajnym posiedzeniu będzie obradować Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Serdecznie zapraszam  na  konferencję  prasową  Sekcji Krajowej  z  udziałem  przewodniczącego  Ryszarda  Proksy,  która odbędzie się 2 kwietnia br.   o godz. 14.30 w Krakowie,  w budynku  Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”,  Pl. Szczepański 5.

 

Główny temat  konferencji to:

 1.  Decyzje Rady SKOiW NSZZ „Solidarność” wobec  obecnej sytuacji w oświacie.

 

 

Więcej informacji: Wojciech Jaranowski: 603-090-888,

rzecznikskoiw@solidarnosc.org.pl   lub  wjaran@wp.pl

 

 

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

 

 


PROTEST GŁODOWY TRWA!

31 marca 2012 r.

Pięć osób głoduje w Warszawie na znak protestu przeciwko zmianom w programach nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, dotyczącym głównie lekcji historii. To kontynuacja głodówki, która do piątku trwała w Krakowie.

- Przejęliśmy pałeczkę po Krakowie i w piątek o godz. 13 zaczęliśmy głodówkę w pomieszczeniach Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Jest nas w tej chwili czterech, a dzisiaj dojdzie piąty - poinformował Adam Borowski, w czasach PRL opozycjonista i wydawca. Według informacji ze strony stowarzyszenia w proteście prócz Borowskiego biorą udział Grzegorz Wysocki, Lech Ochnik, Mariusz Patey i Bogusław Olszewski.

 

Media o poparciu Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "S" dla protestujących

Portal Dzielnicy Dębniki

Gazeta.pl Kraków


Patriotyzm i wychowanie w polskiej szkole

Zanim przejdę do szczegółów informacja z ostatnich godzin. W Krakowie podjęło głodówkę pięciu działaczy „S” w proteście przeciw redukcji nauczania historii, wychowania – szczególnie patriotycznego w polskich szkołach. To jest poważny problem, co „Solidarność” oświatowa podnosi szczególnie od czasu podpisania przez była minister edukacji – Katarzynę Hall nowych podstaw programowych pod koniec 2008 roku. Przez nie regularny kurs nauczania historii będzie się kończył po I klasie LO lub techników (zmiany wchodzą do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 roku). Od drugich klas będzie nauczany już tylko przedmiot „Historia i Społeczeństwo” (w tym np. jeden z dziewięciu moduł do wyboru „Kobieta i mężczyzna”!).

Jak będą podchodzić uczniowie do tego przedmiotu, gdy w czasie ministrowania K. Hall wprowadzono możliwość uzyskania promocji do wyższej klasy nawet z jedną oceną ndst…

Jeżeli do tego dodamy fakt, iż od 2014 wszystkie sześciolatki zostaną objęte obowiązkiem szkolnym, to trwogą napawa fakt, iż już w wieku szesnastu lat młody człowiek, często czasami jeszcze mało dojrzałe dziecko, musi dokonywać wyborów kierunku szczegółowego kształcenia, praktycznie na całe życie.

A do tego brak utrwalenia wiedzy w II i III klasach LO, szczególnie o najnowszej historii Polski. Gdy do tego doda się czasami niezbyt duże zainteresowanie dyrekcji szkół, samorządów sprawami kształtowania postaw patriotycznych (16 grudnia 2011 roku w obchodach rocznicy Grudnia ’70 w Gdańsku wzięły udział delegacje: klasy, poczty sztandarowe,  z sześciu na ponad 150 gdańskich szkół!), to pojawia się coraz bardziej dramatyczne pytanie: „Quo vadis” rządzie i samorządzie, polska szkoło? Dlaczego też znowu pojawia się społeczna amnezja, milcząca zgoda na rugowanie wychowania z przestrzeni szkół. Nie wolno godzić się nam na to, o czym pisał ostatnio m. in. prof. Aleksander Nalaskowski w „Uważam Rze”, iż liceum przestanie być szkołą kształtowania osobowości, wrażliwości kulturalnej, społecznej, a po prostu kursem przygotowującym do matury. Czy w tym uśpieniu społeczeństwa, obniżaniu poziomu wiedzy i wrażliwości, co potęgują media swoją nijaką papką, chodzi o to, aby łatwiej nami manipulować? Pijarowskimi chwytami, tematami zastępczymi sterować potencjalnym elektoratem?

Widać wyraĽnie od katastrofy smoleńskiej regres rzetelnego wychowania patriotycznego, podważania wartości, polskich stref zero (jak szacunek dla Krzyża, Pamięci). Nie wolno się nam z tym godzić. Nie o taką też szkołę chodziło nam na przełomie wieków, gdy  wprowadzaliśmy zmiany, tak szybko przestawiane przez naszych następców. Pozostała pusta forma bez treści. Jak wielkanocna wydmuszka.

Wojciech Książek

(Przewodniczący „S” oświatowej Regionu Gdańskiego,

Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2001)

 

 

REGION DOLNY ŚLˇSK Z WIZYTˇ U PROTESTUJˇCYCH OPOZYCJONISTÓW


 

 

 

 

RELACJA WIDEO - KRONIKA KRAKOWSKA 28.03.2012

 

 

ZAPROSZENIE DO MEN

27.03.2012

 

Minister edukacji Krystyna Szumilas zaprosiła na rozmowę do MEN protestujących w Krakowie przeciwko zmianom w podstawie programowej nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Listy z zaproszeniami przekazał protestującym małopolski kurator oświaty

"Odnosząc się z szacunkiem do przekonań i determinacji w ich obronie zapraszam Panów na spotkanie, podczas którego omówione zostaną nowe rozwiązania w realizacji i organizacji nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych w związku z wprowadzeniem od 1 września 2012 r. zmian programowych" - napisała minister w listach do protestujących.

 

PIOTR DUDA Z WIZYTˇ U PROTESTUJˇCYCH

27.03.2012

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda odwiedził w Krakowie protestujących opozycjonistów i udzielił im poparcia.

 

MATERIAŁ FILMOWY - KRONIKA KRAKOWSKA 27.03.2012

 

 

PROTEST GŁODOWY W KRAKOWIE

STRONA PROTESTU

 

PROBLEMY W OŚWIACIE! MATERIAŁ FILMOWY Z PIKIETY I STRAJKU GŁODOWEGO W KRAKOWIE.

PROGRAM "BLIŻEJ" JANA POSPIESZALSKIEGO Z 22 MARCA 2012 ROKU.

PROGRAM >BLIŻEJ<


APEL PROTESTUJˇCYCH

My uczestnicy protestu głodowego w Krakowie zapraszamy Panią Minister na rozmowy do strajkujących w kościele św. Stanisława Kostki. Wzywamy jednocześnie do wycofania  rozporządzenia dotyczącego nowych podstaw programowych dla szkół średnich oraz rozpoczęcia poważnych konsultacji społecznych  ze środowiskami akademickimi, nauczycielskimi i rodzicami.

Wzywamy wszystkich dla których dobro Polski leży na sercu do poparcia naszego protestu. Próba pozbawienia naszych dzieci rzetelnej wiedzy historycznej to prosta droga do pozbawienia ich narodowej tożsamości.

Wzywamy naszych rodaków do solidarnych akcji protestacyjnych w obronie polskiej nauki i kultury.

Bogusław Dąbrowa Kostka

Leszek Jaranowski

Adam Kalita

Marian Stach

Grzegorz Surdy

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej - strajk rotacyjny / Sebastian Kęciek, Paweł Kurtyka /

Trwa głodówka przeciw zmianom w programach nauczania

25 marca 2012 r.

Siódmy dzień głodują w Krakowie protestujący przeciwko zmianom w programach nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Przed kościołem św. Stanisława Kostki z inicjatywy Solidarnych 2010 stanął namiot, gdzie trwały lekcje historii na żywo.

Adam Kalita (C), Leszek Jaranowski (L) i Grzegorz Surdy (P)/fot. J. Bednarczyk /PAP

Protestujący domagają się zawieszenia rozporządzenia MEN, które - ich zdaniem - ogranicza w szkołach m.in. naukę historii.

- Wydaje nam się, że szkolnictwo idzie w coraz gorszym kierunku. Wybraliśmy radykalną formę protestu, bo od wielu lat różne środowiska: naukowcy, nauczyciele, rodzice wyrażali swoją negatywną opinię wobec zmian, które proponuje ministerstwo i doszliśmy do wniosku, że to jest ostatnia chwila, żeby zatrzymać ten spadek. Młodzież przychodząca na studia jest według opinii nauczycieli akademickich coraz gorzej przygotowana. To nie ich wina, ani wina nauczycieli czy rodziców, ale skutek nieumiejętnych reform, wprowadzanych na siłę - powiedział jeden z protestujących Adam Kalita.

 

Głos zabrali historycy z IPN: Jarosław Szarek, Henryk Głębocki, Maciej Korkuć. Mają też wystąpić, Ewa Stankiewicz i Stanisław Markowski z Solidarnych 2010 raz Zuzanna Kurtyka. W głodówce uczestniczy obecnie na stałe sześć osób. Rotacyjnie dołączają inne osoby. Protestujący są pod stałą opieką lekarską.

Zaproszenie dla pani minister

W wydanym w niedzielę oświadczeniu głodujący wezwali minister edukacji Krystynę Szumilas do przyjazdu do Krakowa, rozpoczęcia negocjacji o zwieszeniu rozporządzenia dotyczącego nowych podstaw programowych i rozpoczęcia konsultacji społecznych. Żądają też ujawnienia nazwisk ekspertów, którzy przygotowali nowe podstawy programowe.

- Nie zamierzamy na razie przerywać protestu - mówił Grzegorz Surdy. - Mam nadzieję, że ministerstwo szybko podejmie zdroworozsądkową decyzję, bo myślę, że jest to w ich dobrze pojętym interesie. Wystarczy, że pani minister oświadczy, że zawiesza nowe podstawy programowe i podejmuje się konsultacji z różnymi środowiskami - dodał.

Solidarność z protestującymi wyraża wiele środowisk. Uchwały w tej sprawie podjęła m.in. Rada Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która sprzeciwia się "drastycznemu ograniczeniu edukacji historycznej w szkołach średnich". Delegaci obecni na sobotnim II ZjeĽdzie Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Krakowskiego oświadczyli, że głodówka "prowadzona w interesie narodowym, zasługuje na najwyższy szacunek i poparcie" i zaapelowali do kierownictwa Klubu Parlamentarnego PiS i władz krajowych partii o podjęcie wszechstronnych działań, zmierzających do nagłośnienia problemu ograniczania wiedzy historycznej w szkołach, a w konsekwencji do wycofania się rządu z zapowiadanych zmian.

W poniedziałek wieczorem w kościele św. Stanisława Kostki odbędzie się koncert "W hołdzie historii", będący zarazem aktem poparcia dla głodujących.

Ministerstwo się broni

MEN w komunikacie opublikowanym na swoich stronach internetowych zapewnia, że "bez względu na to, czy uczeń w liceum ogólnokształcącym wybierze przedmioty humanistyczne, czy przyrodnicze, przez cały okres nauki będzie uczył się historii. W I klasie (przyrodniczej, politechnicznej, humanistycznej, ekonomicznej) będą to dwie godziny historii tygodniowo. Od 2015 r., kiedy obecni uczniowie klas III gimnazjów ukończą szkoły ponadgimnazjalne, będziemy mieć absolwentów dużo lepiej, solidniej przygotowanych nie tylko do kontynuowania nauki, ale także dobrze znających historię najnowszą".

Według resortu nowa podstawa programowa nauczania, w tym dotycząca lekcji historii, była jednym z najszerzej konsultowanych projektów aktów prawnych.

Nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, które ma wejść w życie od 1 września 2012 r., minister edukacji podpisała 20 stycznia. Wiąże się ono z rozpoczętą we wrześniu 2009 r. reformą edukacji i stopniowym wprowadzaniem nowej podstawy programowej nauczania. W podstawie określone jest, czego i na jakim etapie nauki uczeń musi się nauczyć.

Kanon wiedzy ogólnej

- Szkoła ponadgimnazjalna musi wyposażyć absolwenta w kanon wiedzy ogólnej i przygotować go do dalszej edukacji na wyższej uczelni lub do pracy w wybranym zawodzie - podkreślała minister w oświadczeniu wydanym kilka dni temu.

Według niej, edukacja dzieci i młodzieży musi być procesem spójnym, tak by efekty pracy nauczyciela z uczniem w gimnazjum były mocną podstawą do dalszej nauki ucznia w szkole ponadgimnazjalnej. Zdaniem Szumilas, ważne jest nie tylko zachowanie ciągłości kształcenia, ale również taki wybór metod nauczania i sposobu przekazywania treści, aby nauczanie było efektywne, a poziom wiedzy i umiejętności absolwentów wzrastał.

- Podstawa programowa, określająca treści kształcenia i wymagania oraz tygodniowa liczba godzin przeznaczona na poszczególne przedmioty, muszą być efektem badań ekspertów i szerokiej dyskusji, a nie nacisków politycznych - podkreśliła minister edukacji.

Minister zaapelowała do wszystkich środowisk o rzetelne zapoznanie się z proponowanymi zmianami. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych zagadnień znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

¬ródło informacji: pap

 

 

KOMUNIKAT!

27 MARCA MIJA TERMIN ZWROTU PODPISANYCH LIST POD WNIOSKIEM O ODWOŁANIE WICEPREZYDENT MIASTA KRAKOWA ANNY OKOŃSKIEJ - WALKOWICZ!


KOMUNIKAT!

29 MARCA W SALI OBRAD URZĘDU MIASTA KRAKOWA ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA POŚWIĘCONA SYTUACJI W KRAKOWSKIEJ OŚWIACIE. 


POPARCIE DLA PROTESTU - PIKIETA 21 MARCA KRAKÓW RYNEK GŁÓWNY

 MEDIA O PROTEŚCIE GŁODOWYM I POPARCIU SEKCJI OŚWIATY NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGIONU MAŁOPOLSKIEGO DLA PROTESTU OPOZYCJONISTÓW (KRONIKA KRAKOWSKA 21 marca 2012 r)

 

OKOŁO 1000 OSÓB UCZESTNICZYŁO W PIKIECIE PRZED URZĘDEM MIASTA KRAKOWA!

 20 marca 2012 r.


W Krakowie przed Urzędem Miasta odbyła się  demonstracja, która była wyrazem sprzeciwu wobec polityki oświatowej władz Miasta Krakowa . Jej uczestnicy – rodzice i związkowcy z NSZZ "Solidarność" i ZNP domagali się rezygnacji z wdrażania szkodliwych dla krakowskiej oświaty rozwiązań, których autorką jest wiceprezydent Anna Okońska - Walkowicz.


Przed krakowskim magistratem zebrał się ponad tysiąc osób. Przynieśli  ze sobą flagi Solidarności i  transparenty. Demonstranci protestowali nie tylko przeciw cięciom finansowym w oświacie, masowym zwolnieniom pracowników, likwidacji stołówek szkolnych, destrukcji i chaosowi w krakowskich placówkach oświatowych, lecz także przeciwko zmianom dotyczącym treści programowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Protestujący domagali się również debaty publicznej uwzględniającej stanowiska partnerów społecznych na temat proponowanych przez władze Miasta zmian w krakowskiej oświacie.

          W proteście wzięli udział przede wszystkim rodzice dzieci w wieku szkolnym  i przedszkolnym, byli także nauczyciele i inni pracownicy szkół oraz związkowcy z OŚWIATOWEJ SOLIDARNOŚCI I ZNP.
            Delegacje związkowców i rodziców zostały przyjęte przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, któremu zostały wręczone petycje. Pod listem - petycją NSZZ "Solidarność" w krótkim czasie  podpisało się 8 tysięcy osób. W trakcie spotkania delegacji związkowców z Prezydentem zapadła decyzja o utworzeniu przy Prezydencie Miasta Krakowa  Rady Oświatowej w skład której wejdą także przedstawiciele związków zawodowych i rodzice. Oczekujemy podjęcia przez władze Miasta natychmiastowych rozmów na temat problemów w krakowskiej oświacie.

Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność

fotografia przedstawia najmłodszego uczestnika krakowskiej pikiety - autor A. Polit (Małopolska Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność")

 

PIKIETA NAUCZYCIELI I RODZICÓW - ZDJĘCIA

PIKIETA NAUCZYCIELI I RODZICÓW - ZDJĘCIA (2)

PIKIETA NAUCZYCIELI I RODZICÓW - MATERIAŁ VIDEO

PIKIETA NAUCZYCIELI I RODZICÓW - MATERIAŁ VIDEO (2)

PIKIETA NAUCZYCIELI I RODZICÓW - MATERIAŁY PRASOWESTRAJK GŁODOWY PRZECIWKO ZMIANOM W NAUCZANIU HISTORII

 W Krakowie, 19 marca br. w kościele Salezjanów na Dębnikach rozpoczął się strajk głodowy zorganizowany przez byłych działaczy opozycji antykomunistycznej . Strajk jest wyrazem protestu przeciwko nowej podstawie programowej z historii, która ma wejść do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 r.

Protestujący to Adam Kalita, Grzegorz Surdyk, Leszek Jaranowski, Marian Stach i Ryszard Nęcik. Postulują oni wstrzymanie rozporządzenia o nowej podstawie programowej w szkołach ponadgimnazjalnych, których autorką jest była minister edukacji  Katarzyna Hall, a także natychmiastowe rozpoczęcie konsultacji społecznych.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich struktur NSZZ „Solidarność” o wyrażenia swojego poparcia dla strajkujących.

 

Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”

Regionu Małopolskiego

 

 

POPARCIE SEKCJI OŚWIATY REGIONU MAŁOPOLSKIEGO DLA PROTESTUJˇCYCH

POPARCIE SEKCJI OŚWIATY REGIONU GDAŃSKIEGO DLA PROTESTUJˇCYCH

POPARCIE ORGANIZACJI STUDENCKIEJ

POPARCIE WZD KMOiW NSZZ S W ZIELONEJ GÓRZE

POPARCIE REGIONALNEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA REGION ZIEMIA SANDOMIERSKA

POPARCIE KMPOiW W KOSZALINIE

POPARCIE PREZYDIUM KMOM NSZZ S BIAŁYSTOK

POPARCIE PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ S OŚWIATY I WYCHOWANIA W RZESZOWIE

POPARCIE SEKCJI KRAJOWEJ OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

POPARCIE ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 00216 W LUBELSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

POPARCIE Z PŁOCKA DLA STRAJKUJˇCYCH W OBRONIE OŚWIATY

POPARCIE CZŁONKÓW KM NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ

POPARCIE ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIˇZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SOSNOWICY

POPARCIE REGIONU ŚLˇSKO DˇBROWSKIEGO BIURO TERENOWE W RYBNIKU

POPARCIE PREZYDIUM RADY KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ SOLIDARNOŚĆ

POPARCIE ZARZˇDU REGIONU DOLNEGO ŚLˇSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

POPARCIE KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ W KOSZALINIE

POPARCIE PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ OŚWIATY I WYCHOWANIA W PRZEWORSKU

POPARCIE MIĘDZYZAKŁADOWEJ KOMISJI PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA W SYCOWIE 

 

 


Kraków, dnia 19 marca 2012 r.

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY SEKCJI OŚWIATY

 REGIONU MAŁOPOLSKIEGO  NSZZ „Solidarność”

w sprawie aktualnej sytuacji oświaty w Krakowie

 

 

            Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” informuje, że rozmowy, prowadzone z władzami miasta, nie przyniosły oczekiwanych przez środowisko oświatowe i rodziców rozwiązań. Prezydent Jacek Majchrowski mówi o „zaistniałym nieporozumieniu” i kontynuuje wobec krakowskiej oświaty dotychczasową politykę.

Działania prowadzone w jego imieniu przez Annę Okońską – Walkowicz są przyczyną protestów rodziców, dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli wobec wdrażanych do realizacji rozwiązań niekorzystnych dla edukacji w naszym Mieście.

            Organizowana przed UMK w dniu 20 marca br. pikieta jest kontynuacją  i zaostrzeniem podjętej przez Oświatową Solidarność w dniu 6 lutego akcji protestacyjnej.  

            Za szkodliwe i niebezpieczne dla oświaty w Krakowie uważamy wprowadzone w planach finansowych placówek cięcia, będące zagrożeniem dla jakości oraz bezpieczeństwa pracy. Nie pozwolą one na prawidłowe pełnienie podstawowych zadań szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nadana dyrektorom „autonomia” sprowadza się wyłącznie do dokonywania natychmiastowych redukcji etatów, likwidacji szkolnych stołówek oraz poszukiwania innych „oszczędności”, bez możliwości zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania placówki.

           

NSZZ „Solidarność” zakończyła także akcję zbierania podpisów pod listem otwartym do Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Ponad 7 tysięcy obywateli naszego Miasta podpisało się pod nim, wyrażając tym samym swoje poparcie dla żądania wycofania się władz miasta z polityki mogącej przynieść krakowskiej oświacie wyłącznie negatywne skutki. List wraz z zebranymi podpisami zostanie przekazany podczas pikiety.

 

Pragniemy również przypomnieć, że Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” już 3 lutego br.  zaapelowała o wycofanie Zarządzenia Prezydenta MK nr 152/2012 i niezwłoczne podjęcie rozmów na temat poprawy funkcjonowania  i finansowania krakowskiej oświaty. Zwracaliśmy uwagę, że  jedyną szansą na rozwiązanie obecnej, krytycznej sytuacji jest doprowadzenie do spotkania władz Miasta, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, związków zawodowych i radnych Miasta Krakowa.

Propozycję taką   przedstawiła przewodnicząca Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Agata Łyko na spotkaniu Wiceprezydent Anny Okońskiej Walkowicz z dyrektorami krakowskich szkół .

            Inicjatywę rozmów podjął Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. Pierwsze spotkanie „okrągłego stołu” krakowskiej edukacji odbyło się 16 marca. W spotkaniu wzięli udział, przedstawiciele kuratorium oświaty w Krakowie, OKE, Wydziału Edukacji UMK, Komisji Edukacji UMK, NSZZ „Solidarność” i innych związków zawodowych oraz dyrektorów szkół. Gospodarzem spotkania był Małopolski Kurator Oświaty.

 

 

  Jolanta Zawistowicz

Rzecznik prasowy Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”


LIST DO PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Oświatowa Solidarność zebrała już 7 tysięcy podpisów pod listem otwartym do prezydenta Krakowa. Akcja zbierania podpisów trwa nadal. Zostaną one przekazane podczas PIKIETY w dniu 20 marca br.

 

LIST DO PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

 

PODPISZ WNIOSEK O ODWOŁANIE

Z-cy PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA ANNY OKOŃSKIEJ - WALKOWICZ

My, obywatele, mieszkańcy Miasta Krakowa zwracamy się do Pana Prezydenta o odwołanie ze stanowiska Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anny Okońskiej-Walkowicz, za powodowanie destrukcji i chaosu w krakowskiej oświacie poprzez nieprzemyślaną restrukturyzację sieci placówek oświatowych, likwidacji MDK-ów, a także poprzez planowanie masowych zwolnień pracowników obsługi i nauczycieli oraz cięcia budżetów przedszkoli i szkół, które dezorganizują pracę placówek i stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa naszych dzieci.


Listy z zebranymi podpisami należy przesłać lub dostarczyć do biura

Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty Kraków Podgórze, Kraków ul. Sokolska 13 IIp /pok.G

Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty Kraków śródmieście, Kraków ul. Sokolska 13 IIp / pok.F

 

Pobierz listę

 

LIKWIDACJE!
   

Około 1800 placówek oświatowych - szkół, przedszkoli, burs, schronisk młodzieżowych - chcą zlikwidować samorządowcy. Wynika to z uchwał intencyjnych o zamiarze zamknięcia placówek; informacje zebranych przez PAP w kuratoriach oświaty w całym kraju.

Wśród placówek, które planują zlikwidować samorządowcy, najwięcej jest szkół ponadgimnazjalnych: liceów profilowanych i szkół dla dorosłych - liceów uzupełniających, techników uzupełniających oraz szkół policealnych. Związane jest to z reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w tym szkolnictwa zawodowego, która wkracza do tych szkół 1 września 2012, czyli z początkiem nowego roku szkolnego.

Jak poinformowała rzeczniczka kuratorium oświaty w Białymstoku Małgorzata Palanis, na 120 placówek, które chcą w woj. podlaskim zamknąć samorządowcy, 81 to właśnie placówki, które likwidowane będą w wyniku zmian w systemie edukacji.

Podobnie sytuacja wygląda m.in. w województwie kujawsko-pomorskim i woj. śląskim. W woj. kujawsko-pomorskim na 200 szkół, których dotyczą uchwały o zamiarze likwidacji, 168 wniosków odnosi się do szkół ponadgimnazjalnych. W woj. śląskim na 173 placówki oświatowe, które samorząd chce zamknąć, 156 to szkoły ponadgimnazjalne: 27 liceów ogólnokształcących i liceów uzupełniających, 43 technika i technika uzupełniające, 11 szkół zawodowych, 39 liceów profilowanych, 23 szkoły policealne.

Uchwały o zamiarze likwidacji, które do 29 lutego wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Warszawie, dotyczą około 360 szkół i placówek oświatowych z terenu Mazowsza. Jak zaznaczył dyrektor wydziału zarządzania informacją kuratorium Andrzej Kulmatycki, co najmniej 60 proc. uchwał o likwidacji wynika z faktu porządkowania sieci szkół (np. brak naboru) i zmian w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Według rzeczniczki śląskiego kuratorium Anny Wietrzyk z analizy uchwał intencyjnych przeprowadzonej w kuratorium oświaty wynika, że w niektórych uzasadnieniach pojawiły się informacje, że na przykład od kilku lat w szkole nie było naboru do klasy pierwszej i w czerwcu ostatni rocznik kończy naukę.

"Co najmniej jedna trzecia z proponowanych likwidacji dotyczy szkół, które de facto nie istnieją. Placówki te nie mają uczniów" - powiedziała rzeczniczka dolnośląskiego kuratora oświaty Janina Jakubowska. Przykładem może być szkoła policealna w Piechowicach, której mury ostatni absolwenci opuścili w 2008 r. Podobna sytuacja jest w uzupełniającym technikum dla dorosłych oraz w liceum profilowanym w tej miejscowości, gdzie nie ma naboru. W woj. dolnośląskim uchwał o zamiarze zamknięcia szkół podjęto ok. 80.

Do kuratorium lubelskiego wpłynęło do końca lutego 190 wniosków o opinie w sprawie likwidacji lub przekształcenia różnych placówek. Najwięcej – 135 - dotyczy likwidacji szkół, ale w 55 przypadkach chodzi o formalne zlikwidowane szkół ponadgimnazjalnych, do których już wcześniej nie prowadzono naboru. „Te +remanenty+ w sieci szkół wymusiła niejako nowa ustawa o szkolnictwie zawodowym” - wyjaśnił kurator Krzysztof Babisz.

Uchwały intencyjne dotyczą także szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Z danych Podkarpackiego Kuratorium Oświaty wynika, że gminy chcą zlikwidować 150 szkół. Wśród nich jest 40 podstawówek, sześć gimnazjów i ponad 100 szkół ponadgimnazjalnych; w 84 placówkach nie ma już uczniów.

Do kuratorium oświaty w Szczecinie wpłynęło około 200 uchwał dotyczących zamiaru zamknięcia szkół, przekształcenia i przekazania innym podmiotom; kilkadziesiąt z wniosków dotyczących likwidacji placówek. Najwięcej spośród nich dotyczy zamknięcia przedszkoli - jest ich 56. Samorządowcy chcą także zlikwidować 26 szkół podstawowych, 10 szkół ponadgimnazjalnych i trzy gimnazja.

W uzasadnieniach uchwał o zamiarze likwidacji szkół niezależnie od regionu najczęściej wskazywany jest niż demograficzny. Pojawia się także konieczność uporządkowania sieci szkół i jej racjonalizacja.

Samorządy na podjęcie uchwał o zamiarze zamknięcia placówek oświatowych miały czas do końca lutego. Zgodnie z prawem, zamiar związany z likwidacją każdej szkoły samorząd musi zgłosić najpóĽniej na sześć miesięcy przed terminem jej zamknięcia. Jest również zobowiązany m.in. do powiadomienia o zamiarze kuratora oświaty, który w ciągu 14 dni opiniuje uchwały pozytywnie lub negatywnie. Decyzja kuratora nie jest jednak wiążąca. W przypadku negatywnej opinii, samorząd może, ale nie musi, rezygnować z planów likwidacyjnych.

Choć czas na podjęcie uchwał samorządy miały do końca lutego, kuratoria mogą nie mieć jeszcze pełnych danych, gdyż samorządy uchwały mogły przesyłać do kuratoriów pocztą.

Przeciwko decyzjom samorządów w wielu miejscowościach protestowali rodzice oraz przedstawiciele związków działających w oświacie. Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", która obradowała w ubiegłym tygodniu w wydanym przez siebie oświadczeniu, domaga się od rządu "niezwłocznego przystąpienia do zdecydowanych działań, które położą kres masowej likwidacji szkół i pogarszaniu jakości polskiej edukacji".

pap

 

Kraków, dnia 5. 03. 2012 r.


APEL SEKCJI OŚWIATY NSZZ "Solidarność" REGIONU MAŁOPOLSKIEGO DO SAMORZˇDÓW TERYTORIALNYCH W SPRAWIE WYPRACOWANIA SYSTEMU FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

 

            Zadania samorządu terytorialnego dotyczące zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych w zakresie funkcjonowania oświaty w ostatnim czasie zyskały nowy wymiar.

Mniej liczne roczniki uczniów, zmiana gęstości zaludnienia, problemy finansowe samorządów to fakty, z którymi nikt nie dyskutuje. Rozumiemy, że powyższe argumenty decydują o konieczności dostosowania sieci placówek oświatowych do nowych warunków.

            Z najwyższym zaniepokojeniem obserwujemy jednak, że wspomniane dostosowanie sprowadza się do realizowania cięć wydatków budżetowych a oświata stała się obszarem bieżących oszczędności w wydatkowaniu środków samorządowych.

Reorganizacja sieci placówek oświatowych przeprowadzana powinna być w sposób planowy, w perspektywie wieloletniej, w oparciu o niezależne analizy, uwzględniając obok liczb i kwot także szeroko pojęte dobro uczniów, rodziców, nauczycieli i całej społeczności lokalnej. Tymczasem obserwujemy jednostronną akcję zmierzającą, bez oglądania się na jakiekolwiek okoliczności, do jednorazowego zaoszczędzenia określonej kwoty w budżecie.

Akcja ta powoduje likwidacje placówek oświatowych bez oferowania jakiejkolwiek alternatywy środowisku i społeczności szkolnej. Nie są uwzględniane zmiany demograficzne i procesy urbanistyczne. Bezrefleksyjne wskazywanie „drogich” szkół całkowicie abstrahuje od podjętych działań, inwestycji, remontów, inicjatyw, oferty edukacyjnej, jakości pracy kadry nauczycielskiej.

            Drugim elementem budzącym nasze bardzo poważne wątpliwości jest wyzbywanie się przez samorządy odpowiedzialności za oświatę poprzez promowanie przekazywania prowadzenia  szkół podmiotom pozasamorządowym. Szkoły te mają swoje miejsce na rynku oświatowym. Nie mogą natomiast zastąpić istniejącego systemu, który gwarantuje realizację konstytucyjnego prawa do bezpłatnej nauki.

            Teza, że szkoła powinna funkcjonować jak dochodowe przedsiębiorstwo, na zasadach rynkowych, kłóci się w oczywisty sposób z publiczną misją oświaty. Kształcenia, wychowywania, przygotowania do życia, kreowania postaw i charakterów nie można postrzegać wyłącznie przez pryzmat finansów.

            Waga oraz skala problemu wskazuje, że pozostawienie go wyłącznie samorządom może doprowadzić do negatywnych skutków, których odwrócenie okaże się ogromnie kosztowne lub wręcz niemożliwe.

            Apelujemy do samorządów o podjęcie rozmów z MEN i Rządem RP, w celu wypracowania racjonalnego systemu finansowania zadań oświatowych, w tym dostosowania wysokości subwencji oświatowej do realnych potrzeb.Agata Łyko                   Zbigniew Świerczek              Katarzyna Ryblewska - Marewicz

Przewodnicząca SORM                              Z-ca Przewodniczącej SORM                                        Z-ca Przewodniczącej SORM

NSZZ „Solidarność”                                   NSZZ „Solidarność”                                                        NSZZ „Solidarność”

 


Od 28 lutego 2012 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej istnieje Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Do jego zadań należeć będą przede wszystkim sprawy związane z subwencją oświatową i jej podziałem między jst, w tym m.in. koncepcja finansowania oświaty czy przygotowywanie analiz dotyczących finansowania.


GŁOSOWANIA RADNYCH MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE LIKWIDACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA

 


 

 

Kraków, 10 lutego 2012 r.

 

Komunikat prasowy Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” ze spotkania przedstawicieli Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” z Wiceprezydent Miasta Krakowa – Anną Okońską-Walkowicz

Dnia 10.02.2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z Wiceprezydent Miasta Krakowa – Anną Okońską-Walkowicz. Oświatowa „Solidarność” była reprezentowana przez przedstawicieli wszystkich Komisji Międzyzakładowych z Krakowa.

Program spotkania obejmował następującą problematykę:

1.Analiza propozycji planu dofinansowania w 2012 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2. Obniżenie corocznego odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli do poziomu 0,2 % .

3. Prezentacja proponowanych zmian  do regulaminu  określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli  w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

4. Informacje bieżące dotyczące dalszych zamierzeń Gminy Miejskiej Kraków co do restrukturyzacji  szkół  i placówek oświatowych oraz sposobów racjonalizacji wydatków oświatowych. Budżety szkół i placówek oświatowych na 2012 rok.

    W trakcie spotkania poruszono wiele kwestii dotyczących aktualnych problemów krakowskiej oświaty. Strona związkowa zapoznała się z zestawieniem stopnia wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe w roku minionym  i  zaprezentowała swoje stanowiska w sprawie propozycji rozdysponowania środków na rok 2012 r. Po analizie plan dofinansowania na rok 2012 został zaakceptowany.

Kolejno Pani wicedyrektor Katarzyna Cisowska-Mleczek poinformowała o obniżeniu poziomu odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli z poziomu 0,3% w roku minionym do poziomu 0,2% w roku 2012 w związku z poprawką do budżetu (zmniejszeniem środków finansowych) przyjętą przez Radę Miasta Krakowa. Zgodnie z ustaleniami obniżenie do poziomu 0,2% dotyczy wyłącznie 2012 roku.

W związku z koncepcją zmian w regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli  w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków NSZZ „Solidarność” przedstawił   swoje stanowisko w tej sprawie. Niestety propozycja podniesienia minimalnych stawek wynagrodzenia na poziomie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego i  nauczyciela dyplomowanego, by uniknąć wypłaty dodatków wyrównawczych w dotychczasowej formie nie spotkała się z akceptacja władz samorządowych. Wydział Edukacji zaprezentował swoją propozycję zmian w regulaminie opierającą wysokość dodatku motywacyjnego o stawkę bazową (wynagrodzenie nauczyciela mianowanego). Przedstawiciele wszystkich związków zobowiązali się do przeanalizowania propozycji samorządowych zmian w regulaminie wynagrodzenia i wyrażenia swej opinii na kolejnym spotkaniu.

Najważniejszym tematem rozmów były budżety szkół i placówek oświatowych na rok 2012 oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 152/2012. Z uzyskanych informacji wynika, że w poszczególnych placówkach będą one dokładnie analizowane i mają ulec zwiększeniu co NSZZ „Solidarność” uważa za działanie niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowej działalności placówek oświatowych w Krakowie. W najbliższym czasie WE rozpocznie rozmowy i konsultacje z dyrektorami przedszkoli a następnie z dyrektorami szkół.

Na zakończenie spotkania Pani wiceprezydent Anna Okońska-Walkowicz zarysowała schemat dalszych działań restrukturyzujących krakowską oświatę i racjonalizującą oświatowe wydatki. Tematykę kolejnego spotkania tak więc zdominują problemy tj: łączenie szkół, przekształcenia szkół „peryferyjnych”, restrukturyzacja krakowskich PPP, a także restrukturyzacja ZEO.

Jolanta Zawistowicz

Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

 

Gmina musi wozić

   
2012-02-08

   

Zapewnienie uczniowi dowozu z punktu zbiórki nie jest wypełnieniem nałożonego na samorząd obowiązku. Transport trzeba organizować tak, by nie był uciążliwy dla pozostałych dzieci z niego korzystających - wskazuje WSA w Gdańsku.

Rodzice zwrócili się do wójta o uwzględnienie w dowozach szkolnych ich córki, ponieważ odległość dzieląca dom dziecka od szkoły wynosi 7 km. Wójt zaproponował w odpowiedzi, że gimnazjalistka może być dowożona z funkcjonującego już w gminie punktu zbiórki, z którego odbierani są inni uczniowie.

Matka sprzeciwiła się jednak pokonywaniu przez córkę drogi o długości 2,6 km dzielącej dom od przystanku autobusowego i domagała się, by córka dowożona była do szkoły spod domu. Wójt przekonywał z kolei, że takie żądanie jest bezzasadne i będzie uciążliwe dla innych dzieci. Z transportu korzysta ich bowiem 300, kurs trwa prawie godzinę, pierwsze dziecko musi więc wstać prawie godzinę wcześniej od pozostałych.

Organ prowadzący podkreślał też, że odległość, którą samodzielnie miałoby pokonać dziecko skarżącej jest mniejsza od odległości, która zgodnie z prawem jest możliwa do pokonania przez ucznia I klasy szkoły podstawowej.

Sprawa znalazła finał w sądzie, który podzielił argumentację rodziców.

„Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu, że zapewnienie dowozu i opieki nad dzieckiem z punktu zbiórki znajdującego się w odległości ok. 2,6 km od domu (czyli mniejszej niż wielkość parametrów determinujących powstanie obowiązku dowozu - 3 i 4 km) jest wypełnieniem obowiązku nałożonego na gminę przepisem art. 17 ust. 3 ustawy"- stwierdził WSA w Gdańsku.

Według sądu argumentacja organu, że realizacja dowozu w sposób wskazany przez skarżącą spowoduje trudności organizacyjne i będzie odbywać się kosztem innych dzieci, nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

„Obowiązek ten gmina musi spełniać niezależnie od obiektywnych trudności i wielkości posiadanych środków. Rolą gminy jest też takie zorganizowanie dowozów, by nie były uciążliwe dla pozostałych dzieci z nich korzystających" - uzasadnia WSA.

III SA/Gd 470/11

serwis papKraków, dnia 6 lutego 2012 r.

KOMUNIKAT SEKCJI OŚWIATY

 REGIONU MAŁOPOLSKIEGO  NSZZ „Solidarność”

w sprawie aktualnej sytuacji oświaty w Krakowie

            Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” informuje, że krakowskie Komisje Międzyzakładowe Pracowników Oświaty podjęły decyzję o oflagowaniu szkół i placówek oświatowych w Krakowie w terminie od 6 lutego 2012 r. do odwołania.

       Działanie to jest wyrazem niezadowolenia rodziców, uczniów i nauczycieli wobec wdrażanych do realizacji rozwiązań niekorzystnych dla krakowskiej edukacji.

       Za szkodliwe i niebezpieczne dla oświaty w Krakowie uważamy cięcia wprowadzone w planach finansowych, które są zagrożeniem dla jakości oraz bezpieczeństwa pracy i nie pozwolą na prawidłowe pełnienie podstawowych zadań szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

       Jednocześnie zwracamy uwagę, że autonomia nadana dyrektorom Zarządzeniem  Nr152/2012  Prezydenta Miasta Krakowa jest pozorna, jeśli zapisy Zarządzenia nie idą w parze z zabezpieczeniem odpowiednich środków finansowych. Autonomia dyrektorów powinna być narzędziem umożliwiającym podnoszenie jakości edukacyjnej i sprawności organizacyjnej placówki. Natomiast w stanie obecnym sprowadza się ona do dokonywania natychmiastowych redukcji etatów oraz poszukiwania innych „oszczędności”, balansując na granicy możliwości bezpiecznego funkcjonowania placówki.

       Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”  zaapelowała o wycofanie Zarządzenia i niezwłoczne podjęcie rozmów na temat poprawy funkcjonowania i finansowania krakowskiej oświaty. SORM jedyną szansę na rozwiązanie obecnej krytycznej sytuacji widzi w doprowadzeniu do spotkania władz Miasta, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, związków zawodowych i radnych Miasta Krakowa. Taką propozycję złożyliśmy na spotkaniu Wiceprezydent Anny Okońskiej Walkowicz z dyrektorami krakowskich szkół w piątek 3 lutego 2012 r.

Za Prezydium Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Agata Łyko

Przewodnicząca SORM NSZZ "Solidarność"

 

 

 

NIK PLANUJE W 2012 ROKU PRZEPROWADZENIE KONTROLI

W OŚWIACIE

Najwyższa Izba Kontroli przyjęła plan pracy na rok 2012. Za jeden z priorytetów działań kontrolnych NIK uznał poprawę skuteczności systemu edukacyjnego. Zdaniem Izby szczególnej troski wymaga stan i funkcjonowanie systemu edukacyjnego w Polsce, a zwłaszcza efekty kształcenia na poszczególnych etapach edukacji. System ten nie jest w pełni dostosowany do potrzeb rynku pracy, a wykształcenie wyższe nie gwarantuje absolwentom zatrudnienia - ocenia NIK.

W ramach priorytetu „Poprawa skuteczności systemu edukacyjnego” NIK wyznaczył 9 obszarów, w których podjęte zostaną działania kontrolne.

Na I/II kwartał 2012 r. zaplanowano kontrolę finansowania szkół niepublicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotowanie szkół niepublicznych stało się przedmiotem zainteresowania NIK po tym, jak na jaw wyszły liczne przypadki zawyżania przez szkoły niepubliczne liczby uczniów, prowadzące do nieprawidłowego naliczania dotacji. Celem badania Izby będzie ocena przestrzegania przez j.s.t. zasad finansowania szkół i placówek niepublicznych oraz procedur pozyskiwania środków publicznych, a także wywiązywanie się jednostek samorządowych z obowiązku kontroli wykorzystania dotacji oraz rzetelność danych wprowadzanych do systemu informacji oświatowej.

W II kwartale 2012 r. NIK zbada efekty kształcenia w szkołach podstawowych i średnich – przesłanką są liczne nieprawidłowości, które zdaniem Izby mają wpływ na niskie efekty kształcenia: niezapewnienie uczniom możliwości wyboru nauczanego języka obcego, niezrealizowanie minimalnego wymiaru zajęć z wybranego przedmiotu, niewłaściwy dobór podręczników szkolnych, niewystarczająca opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi. W tym samym okresie kontroli poddane zostanie kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – to już kolejna kontrola NIK w tym obszarze. Poprzednia miała miejsce w 2008 r., ujawniono wówczas liczne zaniedbania, m.in. brak odpowiednich podręczników i sprzętu dydaktycznego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2012 r. kontrolerzy ponownie zbadają system organizacji kształcenia specjalnego i jego efekty, funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego oraz prawidłowość wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie kształcenia specjalnego.

Przedmiotem zainteresowania NIK będzie również działalność Ochotniczych Hufców Pracy. Zaplanowana w tym obszarze kontrola to odpowiedĽ na liczne skargi dotyczące m.in. nieprawidłowości w wydatkowaniu środków budżetowych przez jednostki OHP. W II/III kwartale 2012 r. NIK zbada prawidłowość wykonywania przez OHP zadań przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykorzystanie do tego celu publicznych środków finansowych i mienia Skarbu Państwa, a także prawidłowość gospodarowania środkami trwałymi i rzetelność prowadzonej ewidencji składników tego mienia. W tym samym czasie NIK przyjrzy się funkcjonowaniu szkół i ośrodków szkoleniowych w Policji i Straży Pożarnej – podjęta w tym obszarze kontrola pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy system edukacji w szkołach i ośrodkach Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w sposób zadowalający przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa w państwie.

Na rok 2012 NIK zaplanował pierwszą kompleksową kontrolę realizacji projektów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zaplanowanych na III kwartał 2012 r. działań będzie ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na ten cel. Kontrola obejmie realizację projektów przez beneficjentów (konkursowych i systemowych) oraz wykonywanie przez MEN zadań instytucji pośredniczącej w realizacji Priorytetu III – Wysoka jakość edukacji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

W III/IV kwartale kontrolerzy udadzą się do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz prowadzących je organów. Sprawdzą, jak organy prowadzące i dyrektorzy szkół niepublicznych dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych wykorzystują środki publiczne na realizację zadań związanych z kształceniem dorosłych, ocenią m.in. ustalanie i przekazywanie przez organy prowadzące dotacji dla szkół niepublicznych, skontrolują prawidłowość ich wykorzystania oraz wyniki kształcenia. W tym samym czasie NIK zbada też prawidłowość organizacji wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych – przedmiotem zainteresowania Izby będą przede wszystkim warunki prowadzenia zajęć, współpraca szkół z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi i uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Pod koniec 2012 r. NIK po raz kolejny oceni stan przygotowania gmin i szkół publicznych do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym. Sprawdzi też, jak wykorzystywane są środki publiczne przeznaczone na urzeczywistnienie tego celu. Kontroli poddane zostaną również działania MEN – dowiemy się, czy resort skutecznie, poprzez tworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych i organizacyjnych, ułatwia gminom i szkołom przygotowanie się do objęcia obowiązkową nauką sześciolatków.

W ramach priorytetu II.B – „Zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej” – NIK oceni skuteczność środków podejmowanych w celu przeciwdziałania narkomanii w szkołach i placówkach oświatowych. Kontrola efektywności metod zastosowanych w zakończonym już Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006–2010 zostanie przeprowadzona w okresie II/IV kwartału 2012 r. Izba sprawdzi też, czy program przyjęty do realizacji w latach 2011–2016 bazuje na doświadczeniach zebranych podczas poprzedniej jego edycji.

 

 

 

 

 

CZARNA LISTA KRAKOWSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Wiceprezydent do spraw edukacji Anna Okońska - Walkowicz zamierza likwidować krakowskie szkoły i placówki oświatowe. Oto wykaz zaplanowanych do likwidacji placówek:

 

1. Zamiar likwidacji Gimnazjum nr 31 w Krakowie, ul. Spółdzielców 5 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 550
2.
Zamiar likwidacji Samorządowego Przedszkola nr 114 w Krakowie, ul. Stradomska 12a / projektodawca Prezydent Miasta     Krakowa/ Druk nr 551
3.
Zamiar rozpoczęcia likwidacji Gimnazjum nr 14 w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16 poprzez wygaszanie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 552
4.
Zamiar likwidacji Gimnazjum nr 3 w Krakowie, ul. Wąska 5 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 553
5.
Zamiar likwidacji XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Cechowa 57 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 554
6.
Zamiar likwidacji XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Zakątek 2 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 555
7.
Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie, ul. Podbrzezie 10 poprzez likwidację niektórych szkół wchodzących w skład tego Zespołu Szkół oraz włączenie niektórych szkół wchodzących w skład tego Zespołu Szkół do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, al. Mickiewicza 5, a także przeniesienie kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie i Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, al. Skrzyneckiego 12 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 556
8.
Zamiar likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 557
9.
Zamiar likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie oraz przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 558
10.
Zamiar rozpoczęcia likwidacji Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 w Krakowie, ul. Miechowity 6, poprzez wygaszanie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 559
11. Zamiar likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5, ul. Św. Stanisława 10 oraz szkół wchodzących w jego skład / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 560
12. Przekazanie Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ?Bona Fide? prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 9, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 121 oraz Gimnazjum Specjalne nr 60 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 561
13.
Zamiar likwidacji niektórych szkół specjalnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 563
14. Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie, al. Pokoju 2a i w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego nr 8, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 122 oraz Gimnazjum Specjalnego nr 69 wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 oraz zamiaru włączenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie, al. Pokoju 2a do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, ul. Wielicka 265 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 564

15. Zamiar likwidacji jednostki budżetowej - Centrum Młodzieży im. Dr Henryka Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 579
16. Zamiar likwidacji jednostki budżetowej - Młodzieżowy Dom Kultury ''Dom Harcerza'' w Krakowie, ul. Reymonta 18 oraz zamiar utworzenia w jej miejsce instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 577
17. Zamiar likwidacji jednostki budżetowej - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. Wietora 13-15 oraz zamiar utworzenia w jej miejsce instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 578
18. Zamiar likwidacji jednostki budżetowej - Młodzieżowy Dom Kultury ''Dom Harcerza'' im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie, ul. Lotnicza 1 oraz zamiar utworzenia w jej miejsce instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 580
19. Zamiar likwidacji jednostki budżetowej - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18 oraz zamiar utworzenia w jej miejsce instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 581
20. Zamiar likwidacji jednostki budżetowej ? Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 ''Krzesławice'' w Krakowie, os. Na Stoku 27b oraz zamiar utworzenia w jej miejsce instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 582
21. Zamiar likwidacji jednostki budżetowej - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego w Krakowie, ul. Beskidzka 30 oraz zamiar utworzenia w jej miejsce instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 583
22. Zamiar likwidacji jednostki budżetowej - Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5 oraz zamiar utworzenia w jej miejsce instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 584
23. Zamiar likwidacji jednostki budżetowej - Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie, os. Tysiąclecia 15 oraz zamiar utworzenia w jej miejsce instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 585
24. Zamiar likwidacji jednostki budżetowej - Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, al. 29 Listopada 102 oraz zamiar utworzenia w jej miejsce instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 586
25. Zamiar likwidacji jednostki budżetowej - Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ''Krakowiak'' w Krakowie, ul. Bujaka 15 oraz zamiar utworzenia w jej miejsce instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 587

 

 

 

 

KOMUNIKAT

z posiedzenia Prezydium SKOiW NSZZ „S” w dniach 12-13 stycznia 2012 r. w Kielcach

Bieżąca sytuacja w oświacie, problemy szkolnictwa resortowego, działalność zespołów roboczych, ustalenie planu posiedzeń Rady i Prezydium SKOiW – to główne tematy obrad Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które spotkało się w Kielcach  w dniach 12-13 stycznia br.

Prezydium SKOiW NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się  szkodliwym działaniom większości jednostek samorządu terytorialnego (jst), zmierzającym do masowych likwidacji szkół i placówek oświatowych, łączenia szkół, zwiększania liczebności uczniów
w oddziałach klasowych. Te praktyki są drastycznie sprzeczne z zadaniami jst określonymi
w ustawie o samorządzie terytorialnym, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej (art. 7 pkt 8 tej ustawy).

W przekonaniu Prezydium taka „oszczędnościowa” polityka oświatowa doprowadzi
w krótkim czasie do poważnego obniżenia jakości kształcenia i zmniejszy konkurencyjność polskiej młodzieży na europejskim rynku pracy.

Prezydium SKOiW, w przyjętym stanowisku, apeluje  o rozwagę w tym zakresie, tak aby decyzje podejmowane ze względów ekonomicznych nie spowodowały pogorszenia warunków kształcenia i wychowania, zmniejszenia oferty edukacyjnej i utraty pracy przez nauczycieli i pracowników oświaty.

Z informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków planowanych działań w zakresie oświaty i wychowania, przekazanej w dniu 11 stycznia br. sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, wynika, że w subwencji oświatowej na rok 2012
są uwzględnione kwoty na regulację płac nauczycieli, wdrożoną od 1 września 2011 roku
i przewidywaną od 1 września 2012 roku oraz środki  na przyjęcie sześciolatków w szkołach od września tego roku. W rezerwie budżetowej zabezpieczone są środki na wzrost składki rentowej.

Prezydium zauważa jednak, że w informacji pani minister nie zostały poruszone sprawy dotyczące wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zachowania statusu zawodowego nauczycieli, opracowania standardów kształcenia oraz braku skutecznego nadzoru państwa nad realizacją działań oświatowych, prowadzonych przez jst.

Prezydium SKOiW pozytywnie odbiera zapowiedĽ pani minister o czasie stabilizacji w polskich szkołach i nie wprowadzaniu rewolucyjnych zmian oraz oczekuje rzeczywistej realizacji zapowiadanego dialogu społecznego ze środowiskiem oświatowym, w tym także
z NSZZ „Solidarność”.

Rada SKOiW, tuż po powołaniu nowego Rządu RP, zaprosiła panią minister Krystynę Szumilas na spotkanie z NSZZ „Solidarność”. Wciąż jednak nie ma odpowiedzi ze strony
p. minister.

Sekcja Krajowa będzie kontynuować monitorowanie wdrażania nowych przepisów
i rozwiązań w zakresie szkolnictwa zawodowego.

W dalszym ciągu Prezydium SKOiW z uwagą obserwuje cykl  nieprzychylnych nauczycielom artykułów w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. W oficjalnym stanowisku z dnia 27 grudnia ub. roku Sekcja Krajowa ustosunkowała się do niezgodnych z prawem działań samorządów oraz nierzetelnych informacji dziennikarza o 8 godzinnym czasie pracy nauczycieli w szkole. Naszym zdaniem, w sprawie bezprawnych działań organów prowadzących i przekłamań  w prasie, stanowisko powinno zająć także Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Prezydium omówiło współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Rolnictwa w zakresie szkół prowadzonych przez te resorty.
Sekcja Krajowa prowadzi rozmowy w Ministerstwie Kultury, m.in. nt. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół, funduszu zdrowotnego i awansu zawodowego nauczycieli.

Prezydium omówiło także pracę zespołów roboczych SKOiW, zwłaszcza zespołu płacowego i zespołu ds. szkolnictwa zawodowego. Tymczasowe obowiązki szefa zespołu
ds. szkolnictwa zawodowego będzie pełnić członek prezydium SKOiW - Roman Laskowski.

Ustalono terminarz posiedzeń Rady i Prezydium Sekcji Krajowej. Najbliższe posiedzenie Rady SKOiW odbędzie się w Toruniu w dniach 1-2 marca br.

Rzecznik SKOiW NSZZ „S”

      Wojciech Jaranowski

 

 

 

Subwencja na minusie                

     

Kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednego ucznia jest obecnie niższa niż pierwotnie zakładał MEN. Samorządy dostaną jednak dodatkowe środki na zwiększoną składkę rentową dla nauczycieli. W paĽdziernikowym projekcie podziału subwencji oświatowej między samorządy planowany standard finansowy A, czyli kwota przypadająca na jednego tzw. ucznia przeliczeniowego, miał wynosić 4955,81 zł (byłby wyższy o 238,80 zł od ubiegłorocznego). Ostatecznie w obowiązującym rozporządzeniu standard ten wynosi jednak nieco mniej - 4936,75 zł.Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że różnica wynika stąd, że w paĽdzierniku standard A był szacowany w dużej części na podstawie danych z SIO z roku 2010/2011; były to wówczas najnowsze dostępne informacje.

- Ostateczne dane z systemu informacji oświatowej liczone we wrześniu 2011 r. pozwoliły na skalkulowanie obecnej wysokości tzw. standardu finansowego A. Jest to sytuacja niewygodna, ale od lat tak wygląda ta procedura - wyjaśnia Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy MEN. Jak przypomina, nowe SIO, wprowadzone ustawą przyjętą w 2011 roku, zlikwiduje ten problem i pozwoli na wcześniejsze pozyskiwanie aktualnych danych.

- Obecnie podana kwota standardu A nie jest jeszcze ostateczna, gdyż nie uwzględnia ona 450 mln zł z rezerwy celowej na składkę rentową nauczycieli oraz trwającej jeszcze weryfikacji danych z SIO - podkreśla Żurawski.

W 2012 roku w ramach subwencji oświatowej do podziału między samorządy zaplanowano 38 mld 711 mln zł (po odliczeniu kwoty przeznaczonej na rezerwę oświatową: 38 mld 614 mln zł). Resort wylicza, że wyższa o 4,8 proc. od zeszłorocznej subwencja ma pokryć przechodzące na 2012 rok skutki wdrożonej od 1 września 2011 roku 7-procentowej podwyżki dla nauczycieli oraz podwyżki o 3,8 proc. planowanej do wdrożenia od 1 września 2012 r.

Dodatkowo w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 w rezerwie celowej zaplanowano środki w wysokości 450 mln zł na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Od 1 lutego wzrośnie o 2 proc. składka na ubezpieczenie rentowe w części finansowanej przez płatników. Na skutek tej zmiany składka wzrośnie z 6 proc. do 8 proc. i będzie finansowana na niezmienionym poziomie 1,5 proc. przez ubezpieczonego i na poziomie 6,5 proc. (obecnie 4,5 proc.) przez pracodawcę.Szkoła finansów             

   

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w oświacie, które mają pomóc samorządom zmniejszyć wydatki. Wraca odłożony do zamrażarki pomysł grupowania placówek, zmodyfikowane będą zasady dotowania niepublicznych przedszkoli.

Umożliwienie organom prowadzącym tworzenia grup przedszkolno-podstawowych oraz gimnazjalno-licealnych było jednym z elementów tzw. wielkiej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Mówiło się wówczas o łączeniu placówek w „pęczki". Projekt przygotowany przez ówczesną minister edukacji Katarzynę Hall, zakładający również m.in. subwencjonowanie przedszkoli, zablokowało ministerstwo finansów.

Grupowanie placówek oświatowych pojawiło się jednak w opracowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, a w tym ustawy o systemie oświaty. Proponowane grupy - w przeciwieństwie do funkcjonujących obecnie zespół placówek - nie muszą mieć wspólnej siedziby.

Jak argumentuje MF, zawarte w projekcie nowelizacji propozycje mają na celu „ułatwienie zarządzania przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowo wychowawczymi oraz zmniejszenie wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich administrowanie". Resort podkreśla, że zmiany wynikają z postulatów jst.

Zgodnie z projektem gminy mogłyby przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe połączyć w grupę przedszkolno-podstawową. Natomiast organy prowadzące gimnazja, licea ogólnokształcące i placówki oświatowo-wychowawcze umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, mogłyby je połączyć w grupę gimnazjalno-licealną (tu sprawa wymagałaby porozumienia między gminą i powiatem). Grupa szkół będzie mogła składać się z kilku szkół tego samego typu.

Zeszłoroczna propozycja MEN zakładała, że samorządy, które powołają grupę, będą mogły liczyć na większą subwencję oświatową. W projekcie MF nie ma o tym mowy. Resort finansów proponuje za to zmiany w dotowaniu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych form wychowania.

Obecnie taka dotacja na jednego ucznia jest równa wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. Ministerstwo finansów chce, by wydatki bieżące stanowiące podstawę ustalenia wysokości dotacji pomniejszone były o kwotę opłat rodziców oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w tych przedszkolach.

 

Pamięci tych, którzy walczyli o wolną i demokratyczną Polskę


     Taki motyw przewodni towarzyszył uroczystości w Nowym Targu, poświęconej ludziom, którzy tworzyli zręby „Solidarności” na Podhalu, którym stan wojenny nie odebrał niezależnej myśli i odwagi w walce o wolność, a przygotowanej przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty  w Nowym Targi we współpracy z Sekcją Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „”Solidarność”.
    10 grudnia 2011 r. to dzień, który na trwale zapisze się w pamięci nie tylko naszych związkowców, ale i szerokiej rzeszy mieszkańców Nowego Targu, tak licznie biorących udział  we wspaniałym cyklu  uroczystości  rocznicowych
    Inauguracja obchodów miała miejsce w Kościele Św. Katarzyny podczas uroczystej mszy św. pod przewodnictwem  dziekana dekanatu nowotarskiego – ks. prałata Tadeusza Juchasa, który podczas  homilii nawoływał do walki o pamięć, o zachowanie często jakże bolesnych doświadczeń narodu ku przestrodze dla przyszłych pokoleń. Przepiękną oprawę muzyczną mszy zapewnił chór nauczycielski „Gorce”.
    Po mszy cały pochód  z pocztami sztandarowymi na czele ruszył pod Krzyż Katyński, gdzie odbył się Apel Poległych – ofiar reżimu komunistycznego, a póĽniej zostały złożone wiązanki i zapalone znicze. Młodzież gimnazjalna z LudĽmierza i Waksmunda pod kierunkiem – Adama Błaszczyka stworzyła niezwykle podniosły nastrój tej chwili. Gdy  zebrani ruszyli w ulicznym pochodzie przez miasto zostali zaskoczeni inscenizacją tak żywych w pamięci scen  z okresu stanu wojennego: kolportowania ulotek, nagonki zomowców na opozycjonistów, a nawet walki ulicznej. Tak przygotowany przez wspomnianych gimnazjalistów, uliczny happening, spotkał  się z niezwykle żywiołowym przyjęciem przez uczestników marszu.
   Głównym punktem programu obchodów zorganizowanych przez nauczycielską „Solidarność” była uroczystość w Szkole Muzycznej I i II Stopnia ku czci tych, którzy swą odważną postawą  zawsze dawali wyraz wierności solidarnościowym ideałom. Uhonorowani zostali wszyscy, zarówno Ci, którzy już od nas odeszli, jak i Ci często dziś  samotni, zapomniani bohaterowie walki o wolną i demokratyczną Polskę.
   Przewodniczący Regionu Małopolskiego  NSZZ  „Solidarność”- Wojciech Grzeszek oraz poseł na Sejm RP – Anna Paluch wręczyli im medale XXX- lecia „Solidarności” oraz pamiątkowe dyplomy. Srebrne Odznaki SKOiW dla zasłużonych nauczycieli-związkowców, wręczył również Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania – Ryszard Proksa.
    Motywem przewodnim właściwie wszystkich wystąpień dostojnych gości był hołd dla związkowych „weteranów” za ich  niezłomność i odwagę w walce o wolność, ale i troska o przyszłość naszego narodu. Jednak najpełniej dała temu wyraz w swym wystąpieniu Przewodnicząca Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego – Agata Łyko, mówiąc: „Żyjemy dziś w rzeczywistości wolnej od totalitaryzmu, czołgów na ulicach i godziny policyjnej (…) ale współczesna bitwa o strach rozgrywa się z wrogami w postaci: urzędniczej bezduszności, decydenckiej arogancji i wszechogarniającej władzy pieniądza. W tej bitwie każdy z nas musi po prostu „ pozostać człowiekiem”.
   Program artystyczny w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu pod kierunkiem Agnieszki Błach i Moniki Sroki wspaniale wzbogacił tę uroczystość dostarczając wielu cennych refleksji i niezapomnianych wzruszeń . Nad całością tego niezwykłego przedsięwzięcia czuwała Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty w Nowym Targu – Monika Jachymiak,  główny organizator tych obchodów.
   To niezwykłe nowotarskie wołanie  o wolność, solidarność, godność i szacunek dla człowieka, odpowiedzialność i sprawiedliwość społeczną wspaniale pointują słowa pięknie wyśpiewanej pieśni do  słów wiersza Adama Asnyka „Miejcie nadzieję”: 


„Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość .”

                                                                                                  Jolanta Zawistowicz
                                                                                                   Sekcja Oświaty
                                                                                              Regionu Małopolskiego
                                                                                                    Nszz „Solidarność”

                         

 

 

INFORMACJA

7 LISTOPADA O GODZINIE 11.00 W SALI 406 BUDYNKU ZARZˇDU REGIONU MAŁOPOLSKIEGO (KRAKÓW PLAC SZCZEPAŃSKI 5) ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE RADY SEKCJI OŚWIATY REGIONU MAŁOPOLSKIEGO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY SEKCJI KRAJOWEJ OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

"PRL PAŃSTWEM STANU WYJˇTKOWEGO"

 

INFORMACJA NA TEMAT WOJEWÓDZKIEGO ETAPU KONKURSU

ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU HISTORYCZNEGO "PRL PAŃSTWEM STANU WYJˇTKOWEGO", KTÓREGO ORGANIZATOREM JEST SEKCJA OŚWIATY REGIONU MAŁOPOLSKIEGO, ODBĘDZIE SIĘ 25 PA¬DZIERNIKA O GODZINIE 10.30 W BUDYNKU VII LO IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KRAKOWIE PRZY ULICY SKARBIŃSKIEGO 5.

ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU ZOSTAŁO 63 UCZESTNIKÓW Z TERENU MAŁOPOLSKI.

 

W corocznym raporcie poświęconym edukacji „Education at a Glance 2011" OECD postawiła m.in. pytania: jak dużo czasu nauczyciele spędzają na nauczaniu oraz jak są wynagradzani.

 

 

 OECD zaznacza w raporcie, że nauczycielskie pensje są tylko jednym z elementów wynagrodzenia pedagogów, mają oni bowiem również inne korzyści, takie jak regionalne dodatki, zasiłki rodzinne czy ulgi w transporcie publicznym. „Wszystko to trzeba mieć na uwadze przy porównywaniu nauczycielskich wynagrodzeń w poszczególnych krajach" - zaznacza OECD.

 

Niech państwo płaci nauczycielom

   

Zarząd Związku Miast Polskich chce zmian legislacyjnych ws. finansowania oświaty w samorządach. Samorządowcy chcą, żeby pracownicy oświaty, w tym nauczyciele, opłacani byli z budżetu państwa, a samorządy finansowały utrzymanie placówek.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa ZMP Joanna Proniewicz, podczas posiedzenia w Łodzi zarząd związku poparł stanowisko Komisji Małych Miast w sprawie finansowania oświaty w polskich samorządach.

Zdaniem samorządowców niedoszacowanie przez budżet centralny wysokości subwencji oświatowej powoduje zaniedbania w innych dziedzinach finansowanych przez samorząd, np. modernizacji i utrzymaniu dróg lokalnych, pomocy społecznej czy kulturze.

Komisja Małych Miast wnioskuje za pośrednictwem zarządu ZMP do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego "o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, w wyniku której uposażenie pracowników oświaty, w tym w szczególności nauczycieli, obciążałoby budżet państwa, a utrzymanie bazy oświatowej budżety samorządów".

"Takie rozwiązanie prawne spowoduje jasny i klarowny sposób finansowania oświaty" - głosi stanowisko Komisji Małych Miast ZMP.

Zarząd Związku poparł także stanowisko tej samej komisji, aby jednym z priorytetów na perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 było finansowanie modernizacji i utrzymania dróg lokalnych. Władze związku zdecydowały także, że zostanie opracowany poradnik, który ma pomóc miastom w praktycznym wprowadzeniu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podczas posiedzenia zarządu ZMP samorządowcy pozytywnie zaopiniowali projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i projekty rozporządzeń MEN w sprawie m.in. egzaminów eksternistycznych, publicznych placówek kształcenia ustawicznego czy klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Pozytywną opinię ZMP uzyskało także rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych oraz znaków legalizacyjnych i trybu ich legalizacji.

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny nie wyklucza, że związek będzie przygotowywał własne projekty ustaw, które zgłosi do parlamentu.

"Nie jest wykluczone, że nie będziemy wychodzić tylko z postulatami dyskusyjnymi, ale być może przygotujemy własne projekty ustaw, które zgłosimy do parlamentu czy to przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, czy być może rozmawiając bezpośrednio z posłami" - powiedział w piątek dziennikarzom Grobelny.

Przedstawiciele ZMP dyskutowali też m.in. o dodatkowych Ľródłach finansowania samorządów, w tym o sprawie udziału samorządów w podatku VAT. Samorządowcy podkreślają, że gminy zwracają 23 proc. wartości inwestycji do budżetu państwa. W ocenie Grobelnego pieniądze z VAT powinny wracać do samorządów na inwestycje, tak jak np. w modelu francuskim, gdzie wpłacany VAT tworzy fundusz, który wraca do samorządu.

"Najlepiej, żeby wracał do tego samego samorządu, który ten VAT zapłacił. To byłoby najbardziej sprawiedliwe, bo premiowałoby tych, którzy realizują duże inwestycje" - mówił prezydent Poznania.

Zdaniem Grobelnego, przed samorządami stoją wielkie wyzwania, ponieważ dobiega końca okres finansowania ze środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej. Wiele samorządów musi też bardzo poważnie oszczędzać, rezygnując z części zadań.

Według szefa ZMP, żeby poprawić sytuację finansową samorządów, trzeba zwiększyć ich dochody albo umożliwić wprowadzenie oszczędności. Wiele oszczędności - jego zdaniem - nie zależy jednak od decyzji władz miejskich, tylko centralnych. "Mamy np. mało racjonalny system oświatowy. Jeżeli nie poprawi się tego systemu, to nie będziemy ani w stanie obniżyć jego kosztów, ani poprawić wyników kształcenia" - ocenił Grobelny.

 

Statystyczny nauczyciel

   

Średnia wieku nauczycieli nieznacznie, ale systematycznie rośnie. Najstarszy pedagog w ubiegłym roku szkolnym miał 89 lat. Większość z ponad 665 tysięcy nauczycieli to kobiety.

Wśród nauczycieli jest ponad 540 tys. kobiet (81,2 proc.) i 125 tys. mężczyzn - wynika z danych przekazanych PAP przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Najmłodszy nauczyciel w ubiegłym roku szkolnym miał 20 lat, najstarszy 89 lat (uczył jedną godzinę w tygodniu w szkole artystycznej). Średni wiek nauczycielek wynosił 41 lat, a nauczycieli-mężczyzn 42,5 roku. Porównując te dane z danymi z lat ubiegłych wynika, że średnia wieku nauczycieli nieznacznie, ale systematycznie rośnie.

Zdecydowana większość, czyli 487 tys. nauczycieli to - według Głównego Urzędu Statystycznego - nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe dla uczniów. Najwięcej z nich 176 tys. pracuje w szkołach podstawowych. W gimnazjach uczy 109 tys. nauczycieli, w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego - 73 tys., w liceach ogólnokształcących - 50 tys., w technikach - 49 tys., w zasadniczych szkołach zawodowych - 14 tys., w szkołach policealnych - 7,8 tys., w liceach profilowanych - 2,9 tys., a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy - 2,9 tys.

Zestawienie to nie obejmuje: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, wychowawców świetlic, bibliotekarzy i kadry kierowniczej. Trzeba też pamiętać, że oprócz przedszkoli i szkół w systemie oświaty są jeszcze placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli.

Według MEN zdecydowana większość nauczycieli - 601 tys. - zatrudniona jest w sektorze publicznym, czyli przez samorządy i administrację rządową.

46,29 proc. nauczycieli to osoby, które osiągnęły najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli nauczyciele dyplomowani. Nauczyciele mianowani stanowią 28,58 proc. ogółu nauczycieli, nauczyciele kontraktowi - 19,26 proc., a nauczyciele stażyści - 5,88 proc.

Z ubiegłorocznego raportu Ośrodka Rozwoju Edukacji wynika, że nauczyciele z wyższym wykształceniem to 97,4 proc. ogółu nauczycieli; w tym na blisko 630 tys. wszystkich nauczycieli 4,3 tys. ma stopień doktora lub doktora habilitowanego. Wśród nauczycieli z tytułami naukowymi najwięcej jest polonistów i historyków, na następnych miejscach znaleĽli się uczący: angielskiego, biologii i chemii.

Wielu nauczycieli ma więcej niż jedną specjalność (pierwszą uzyskali w trakcie studiów, drugą lub następne np. w wyniku ukończenia studiów podyplomowych) i może uczyć więcej niż jednego przedmiotu w szkole.

 

Indeks błędów

   

2011-09-07


Gminy popełniają błędy w uchwałach o opłatach za przedszkola. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wojewodowie uchylili zapisy kilkudziesięciu z nich. Publikujemy przegląd najczęstszych potknięć.

Do końca sierpnia samorządy mają czas na podjęcie uchwał w sprawie opłat za przedszkola, dostosowujących je do przepisów nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nią gminy będą mogły od 1 września pobierać opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar co najmniej pięciu godzin (wcześniej było to kwestionowane przez wojewodów i sądy administracyjne).
Samorządy się spieszą, a wojewodowie unieważniają uchwały. Przeanalizowaliśmy blisko 30 rozstrzygnięć nadzorczych z sześciu województw.

Opłata z dołu

Błędne jest określanie w uchwale, że opłata będzie pobierana za przedszkole „z góry".

„Jedną z cech konstytutywnych opłaty publicznej jest jej ekwiwalentność. Zatem powinna być ponoszona za realnie spełnione świadczenie ze strony podmiotu publicznego, a nie za świadczenie, które ma dopiero nastąpić" - czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody śląskiego.

Z kolei wojewoda dolnośląski podkreśla przy tym, że takie uszczegółowienie zasad płatności jest przekroczeniem uprawnień przez samorząd, bo reguluje je umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.

„Tym samym to strony ww. umowy będą kształtowały jej treść, stanowiły odnośnie obowiązków każdej ze stron umowy, w tym również będą ustalały termin wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz decydowały o tym czy opłata ta będzie uiszczana z góry czy z dołu" - wskazuje wojewoda dolnośląski.

Zwrot opłaty i jej różnicowanie

Rada Miejska Białegostoku ustaliła, że opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu za wyjątkiem nieobecności spowodowanej leczeniem sanatoryjnym oraz szpitalnym.

„Stanowi to wprost naruszenie zasady ekwiwalentności, jak również sugeruje o stałym charakterze [opłaty - red.], czyli uniezależnionym od faktycznego korzystania z poszczególnych usług" - wskazuje wojewoda podlaski.

Podobne rozwiązanie zakwestionował również wojewoda zachodniopomorski m.in. w przypadku Szczecina. Według organu nadzoru niezgodny z zapisami ustawy o systemie oświaty był również inny ustęp szczecińskiej uchwały, który różnicuje wysokość opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu poza obowiązkowym dla gminy, bezpłatnym czasem 5 godzin dziennie.

„Deklaracja składana przez rodziców (opiekunów prawnych) nie może stanowić kryterium różnicującego wysokość opłaty za godzinę korzystania ze świadczeń, które zgodnie z wolą Rady są tożsame w całym okresie poza godzinami od 9 do 14" - czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Wojewoda zachodniopomorski podkreśla, że samo deklarowanie czasu pobytu dziecka poza godzinami 9-14 - jako takie nie budzi zastrzeżeń prawnych, albowiem - w ocenie organu nadzoru - służy chociażby celom organizacyjnym. Jednakże, już przypisanie owej deklaracji rangi kryterium różnicującego wartość opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, nie zasługuje na aprobatę.

„Rodzice powinni ponosić opłaty za rzeczywiście udzielone świadczenia" - czytamy z kolei w rozstrzygnięciu, dotyczącym uchwały rady miejskiej w Węgorzynie. 

„Dodatkowe opłaty w przypadku przekroczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad zadeklarowany w umowie, [ustalają - red.] zdaniem organu nadzoru, sankcje karne dla rodziców dzieci korzystających ze świadczeń w tych placówkach" - argumentuje wojewoda unieważnienie części uchwały rady miejskiej w KoĽminie Wielkopolskim.

Konkrety

„Rada gminy w postanowieniach uchwały powinna ustalić opłaty za konkretne, indywidualnie wskazane świadczenia przekraczające podstawę programową" - uważa wojewoda wielkopolski.

Jak wskazuje, w świetle obowiązującego prawa „odpłatności podlega nie sam pobyt dziecka w przedszkolu, ale oferowane przez tego rodzaju placówkę świadczenia wykraczające poza podstawę programową". Z tego powodu unieważnione zostały uchwały rad m.in. Sieroszewic, Raszkowa czy Baranowa.

Na podobnym stanowisku stoi wojewoda podlaski. „Opłata ustalona przez Radę Miejską w Stawiskach [...] powinna wskazywać konkretne kwoty za konkretne świadczenia Miejskiego Przedszkola w Stawiskach, bowiem nie każde dziecko będzie korzystało ze wszystkich świadczeń, a jednocześnie zgodnie z postanowieniami przedmiotowej uchwały będzie musiało ponosić taką samą odpłatność" - pisze w jednym z rozstrzygnięć.

Uwaga na słowa

Wojewodowie w rozstrzygnięciach nadzorczych podkreślają też, że gminne uchwały powinny w pełni realizować delegację ustawową.

„Ustalając odpłatność tylko za świadczenia, które przekraczają zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Rada nie ustaliła czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne wychowanie i opiekę" - wskazuje wojewoda śląski w stosunku do uchwały rady gminy Bojszowy.

Opłata za wyżywienie

Potknięcia zdarzają się też w kwestii ustalania opłat za posiłki. Gminy muszą pamiętać, że rada „nie jest upoważniona do sporządzania w formie uchwały wytycznych dla dyrektorów przedszkoli w zakresie ustalania wysokości opłat za posiłki w stołówkach przedszkolnych, zasad ich wnoszenia ani też warunków korzystania z posiłków" - pisze wojewoda zachodniopomorski. I podkreśla: „współdziałanie w tym przedmiocie oddane zostało do kompetencji organu wykonawczego gminy."

Wejście w życie uchwały

„Uchwały w przedmiocie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne należą do kategorii aktów prawa miejscowego, i w związku z tym wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym" - przypomina w specjalnym komunikacie wojewoda zachodniopomorski
.


Błąd w uchwale

Z rozstrzygnięcia nadzorczego

Przykładowe gminy

Zwrot opłaty i jej różnicowanie

„Rodzice powinni ponosić opłaty za rzeczywiście udzielone świadczenia"

Opłata nie może być sankcją karną

KoĽmin Wielkopolski, Węgorzyn, Szczecin, Wisła, Czarnocin, Trzebnica, Legnickie Pole, Białystok,

Opłata nie może być wnoszona z dołu

„[Opłata - red.] powinna być ponoszona za realnie spełnione świadczenie ze strony podmiotu publicznego, a nie za świadczenie, które ma dopiero nastąpić"

Pawonków, Nowogrodziec, Kalety

Opłata za konkretne świadczenia

„Rada gminy w postanowieniach uchwały powinna ustalić opłaty za konkretne, indywidualnie wskazane świadczenia przekraczające podstawę programową"

Baranów, Raszków, Sieroszewice, Stawiska, Sejny

Opłata za wyżywienie

„Rada gminy nie jest upoważniona do sporządzania wytycznych dla dyrektorów przedszkoli w zakresie ustalania wysokości opłat za posiłki"

Szczecin, Bierutów, Złotoryja, Leśna, Syców

Opłata nie tylko za świadczenia przekraczające podstawę programową

„Rada nie ustaliła czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne wychowanie i opiekę"

Bojszowy, Kalety, Pawonków

Serwis PAP 

 

 

Komunikat z posiedzenia Prezydium SKOiW NSZZ "Solidarność" 6 września 2011 r.

 

Prezydium SKOiW zaapelowało do wszystkich struktur oświatowej „Solidarności” o liczny udział w  euromanifestacji  we Wrocławiu  17 września br.

Sekcja Krajowa ogłosiła ogólnopolski konkurs historyczny „PRL państwem stanu wyjątkowego” z okazji XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Prezydium Sekcji Krajowej interweniowało w sprawie nierzetelnych informacji o płacach nauczycieli podawanych przez niektóre media pierwszego września br.

Prezydium  Sekcji Krajowej  zaapelowało do członków „S” oświatowej o masowy udział  w  manifestacji organizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych we Wrocławiu 17 września br. W tym dniu we Wrocławiu obradować będą ministrowie finansów państw Unii Europejskiej. Związkowcy z całej Europy będą protestować przeciwko cięciom budżetowym w sferach społecznych i gospodarczych uderzających w ludzi pracy. W związku z powszechnie znaną sytuacją w oświacie,  nauczyciele i pracownicy samorządowi szkół mają szczególny powód do czynnego udziału  w  tej manifestacji.

            Sekcja Krajowa jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pod hasłem „PRL państwem stanu wyjątkowego”. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wojewódzki etap konkursu zakończy się 25 paĽdziernika, natomiast finał ogólnopolski konkursu odbędzie się 15 grudnia br. w Katowicach. Dla zwycięzców  poziomu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego przewidziano 5 –dniowy pobyt w Brukseli. Szczegóły i regulamin konkursu na naszej stronie: www.solidarnosc.org.pl/oswiata  

 Po ukazaniu się w niektórych mediach nierzetelnych  informacji o wysokości wynagrodzeń nauczycieli i skali podwyżek, przewodniczący SKOiW interweniował w tej sprawie w redakcjach tych mediów (m.in. w Wiadomościach TVP 1).  Informacje o płacach nauczycieli były podawane przez dziennikarzy według komunikatu prasowego MEN. Zespół płacowy SKOiW NSZZ „S” wielokrotnie podczas negocjacji płacowych z MEN wnioskował, aby dziennikarze byli informowani nie tylko o tzw. średnich wynagrodzeniach, ale przede wszystkim o płacy zasadniczej na poszczególnych stopniach awansu. Wynagrodzenie zasadnicze otrzymują wszyscy nauczyciele, natomiast na tzw. średnie wynagrodzenie składa się: płaca zasadnicza (stanowiąca ok. 62 proc. średniego wynagrodzenia) oraz 14 różnych składników, które otrzymuje tylko część nauczycieli, m.in.  dodatki: funkcyjny, motywacyjny, za warunki pracy, odprawy, „trzynastka”, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. O zawyżaniu rzeczywistych płac nauczycieli dziennikarze wielokrotnie byli informowani podczas konferencji prasowych SKOiW NSZZ „S” i w komunikatach prasowych.  Prezydium SKOiW postanowiło opracować szczegółową  informację dla mediów nt.  wynagrodzeń nauczycieli.

Prezydium Sekcji Krajowej monitoruje sytuację w szkołach po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Prezydium dostrzega wiele problemów, m.in.: wzrost opłat za przedszkola, posyłanie  sześciolatków do nieprzygotowanych szkół, wdrażanie nowej podstawy programowej i pakietu rozporządzeń dotyczących uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Sekcja Krajowa  pozytywnie ocenia kierunek zmian w szkolnictwie zawodowym. Jednocześnie  dostrzega, że pewne rozwiązania są niekorzystne, np. likwidacja szkół zawodowych dla dorosłych w  zakładach karnych. Szkoły te były ważnym elementem wpływającym na resocjalizację skazanych, szansą na zdobycie zawodu i właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie.  Zmiany dotyczące szkolnictwa zawodowego mają wejść w życie od 1 września 2012 r. Jest więc czas na poprawę ustawy w tym zakresie.

Prezydium SKOiW omawiało także sytuację polskiej oświaty na Litwie. Członkowie Prezydium dostrzegają nie tylko złą wolę władz litewskich w stosunku do mniejszości polskiej ale także zaniedbania obecnego rządu polskiego w tej sprawie.

Prezydium przesunęło termin obrad najbliższej Rady Sekcji Krajowej. Odbędzie się ona 24-25 listopada br. w Lublinie. W dniach 20-21 paĽdziernika br. w Kielcach będzie miało miejsce szkolenie nt. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

                                                                                                                            Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

                                                                                                                                    Wojciech Jaranowski

 

 

Euromanifestacja - Wrocław 17 września 2011 r.

 

Pod hasłami:

TAK DLA EUROPEJSKIEJ SOLIDARNOŚCI,

TAK DLA MIEJSC PRACY I PRAW PRACOWNICZYCH,

NIE DLA POLITYKI CIĘĆ

 w stolicy Dolnego Śląska demonstrować będą związkowcy z Polski i kilkudziesięciu krajów Europy. Organizatorem protestu jest Europejska Konfederacja Związków Zawodowych. O wyborze Wrocławia zdecydował fakt przejęcia przez Polskę unijnej prezydencji i zaplanowanego na 17 września we Wrocławiu spotkania ministrów finansów krajów Unii Europejskiej. Związkowcy z całej Europy będą we Wrocławiu domagać się zaprzestania polityki ustawicznych cięć socjalnych i obniżania wynagrodzeń. Zaprotestują też przeciwko dyktatowi rynków finansowych i agencji ratingowych oraz deregulacji standardów pracy i płacy, degradacji standardów społecznych i demontażowi dialogu społecznego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  EUROMANIFESTACJI   CZŁONKÓW

I SYMATYKÓW SOLIDARNOŚCI.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania krytycznie o MEN

  
2011-08-25
  

Złe przygotowanie szkół dla dzieci 6-letnich oraz "martwe" przepisy dotyczące pomocy uczniom o specjalnych potrzebach - tak ocenia oświatowa Solidarność stan edukacji przed nowym rokiem szkolnym.

Według Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" szkoły są nieprzygotowane na przyjęcie dzieci młodszych, a przygotowanie placówek rząd zostawił samym samorządom, nie proponując im wsparcia. Przewodniczący Sekcji Ryszard Proksa Proksa mówił także, że nowa podstawa programowa, według której uczą się teraz dzieci w klasach I-III, nie jest dobra. "Zła jest baza szkolna, zła jest baza programowa" - podsumował.

Przewodniczący Sekcji Krajowej skrytykował też pakiet rozporządzeń dotyczących pomocy edukacyjnej uczniom o specjalnych potrzebach (są to zarówno uczniowie z problemami, jak i najzdolniejsi). Z przepisów wynika, że z początkiem roku szkolnego w szkołach uczniowie ci powinni zyskać wszelką pomoc w szkole, tam mają pomagać im zespoły, w których powinni znaleĽć się obok nauczycieli psycholodzy, pedagodzy szkolni i inni specjaliści.

"To będzie martwy przepis" - ocenił Proksa. Przypomniał, że w Polsce brakuje specjalistów od pomocy szkolnej dzieciom.

Podsumowując prawie cztery lata sprawowania urzędu ministra edukacji przez Katarzynę Hall nazwał ją najgorszym ministrem edukacji od 1945 r. Jego zdaniem przyczyniła się ona znacznie swoimi decyzjami do obniżenia poziomu edukacji, m.in. poprzez zachwianie równowagi między kompetencjami i obowiązkami samorządów - jako organów prowadzących szkoły i kuratoriów - jako organów sprawujących nadzór nad szkołami.

Serwis PAP

 

Komunikat z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Warszawie 25 sierpnia 2011 r.

 

Komunikat

 

MEN informuje

Zmiany w szkolnictwie zawodowym 

24.08.2011

 

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą zmiany w szkolnictwie zawodowym, która została skierowana do podpisu Prezydenta RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza Państwa do zapoznania się ze wstępnymi projektami aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy zamieszczonymi na stronie MEN w zakładce Kształcenie i Kadra - Kształcenie zawodowe. Projekty te, stanowiące niezbędne uzupełnienie dla zmian w kształceniu zawodowym wynikających z nowelizacji ustawy, dotyczą następujących obszarów:

 • Podstawa programowa kształcenia w zawodach
 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • Egzaminy eksternistyczne

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca Państwa do wyrażenia opinii na temat zamieszczonych projektów, drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w zakładce Kształcenie i Kadra/Kształcenie zawodowe. Wszystkie zgłoszone uwagi będą wnikliwie analizowane. Aktualnie w MEN trwają prace legislacyjne nad  tymi projektami, obejmujace także uzasadnienia, które zostaną dołączone na finalnym etapie prac. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta zostaną one skierowane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji z partnerami społecznymi.

Na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej został zamieszczony projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, przygotowany przez ekspertów pracujących w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego".

Oprócz samego projektu podstawy programowej w zawodach, na stronie KOWEZiU zamieszczono także prezentację wyjaśniającą jego strukturę oraz ankietę. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i wypełnienia ankiety. Wszystkie zgłoszone uwagi będą wnikliwie analizowane przez ekspertów - autorów podstawy. Projekt podstawy programowej, gdy uzyska status projektu rozporządzenia, będzie jeszcze podlegał uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom z partnerami społecznymi.

Od września 2012 roku w klasach pierwszych techników oraz zasadniczych szkół zawodowych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Równocześnie klasy te obejmie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach. Ten ostatni dokument obowiązywał też będzie w szkołach policealnych oraz na kursach oferujących przygotowanie zawodowe. Ma on w przyszłości pełnić również rolę standardów wymagań egzaminacyjnych - czyli w oparciu o niego będą przygotowywane i prowadzone wszelkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Eksperci - autorzy podstawy programowej kształcenia w zawodach, są zainteresowani poznaniem opinii środowisk zawodowych i oświatowych. Szczególnie liczą na uwagi, które pomogą uczynić projekt coraz bardziej nowoczesnym i w większym stopniu odpowiadającym potrzebom współczesnego rynku pracy. Zanim ten dokument uzyska formalny status projektu rozporządzenia może jeszcze ulegać zmianom wynikającym z procesu konsultacji prowadzonych przy pomocy wymienionej wyżej strony internetowej.

 

Nowelizacja ustawy wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym - do podpisu prezydenta  
22.08.2011

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym, została skierowana do podpisu prezydenta po tym, jak Sejm 19 sierpnia przyjął senackie poprawki do projektu.

Wzorowa średnia

 
2011-08-05

Resort edukacji opublikował na stronie internetowej elektroniczną formę sprawozdania samorządów z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Właśnie weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na stronie internetowej formę elektroniczną sprawozdania. Trzeba jej szukać w zakładce: Finanse na Edukację/Organy Prowadzące. Najnowszy formularz zamieszczamy także w załączniku pod tekstem.

Jak instruuje MEN, w formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie.

„W formularzu zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza, dlatego podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu TERYT lub wpisywania liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku, czy też wpisywania liczby ujemnej" - wyjaśnia resort.

Serwis PAP

 

 Sprawozdanie z realizacji średnich

 

RIO o wypłacie trzynastki nauczycielom z likwidowanych szkół

 
2011-08-02

Nauczycielowi z likwidowanej szkoły trzynastkę wypłaca jego dotychczasowy pracodawca w dniu rozwiązania stosunku pracy - informuje kielecka RIO.

Od września kilka szkół z terenu gminy Kunów samorząd przekaże do prowadzenia osobom fizycznym. „Kto i w jakim terminie powinien wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne dla tych jednostek"? - pyta burmistrz Beata Duda.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z likwidacją zakładu pracy, wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy - podaje Izba, powołując się na art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy wypłaci dotychczasowy pracodawca (likwidowana jednostka)" - stwierdza Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

W przypadku likwidacji szkół ich księgi rachunkowe podlegają zamknięciu na dzień zakończenia działalności jednostki. Na ten dzień powinno być sporządzone sprawozdanie finansowe, składające się z bilansu, rachunków zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

RIO przypomina, jakie sprawozdania finansowe likwidowana szkoła powinna złożyć: na dzień 31 sierpnia kierownicy likwidowanych jednostek sporządzą sprawozdania budżetowe Rb-27S i Rb-28S i ewentualnie Rb-34S za okres od początku roku do 31 sierpnia.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst wyjaśnienia kieleckiej RIO.

Serwis PAP

 

Oświadczenie RIO

WF z samorządem


2011-07-29

Dyrektorzy szkół nadal będą konsultować z gminą formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Z obowiązku tego chciało zwolnić ich MEN, ale samorządowcy zablokowali zmiany.

Przygotowany przez MEN projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego rozszerzał uprawnienia dyrektora szkoły w tym zakresie. Resort zaproponował, by dyrektorzy nie musieli uzgadniać z organem prowadzącym alternatywnych form zajęć ruchowych dla uczniów np. tanecznych lub aktywnej turystyki.

Na taką zmianę nie zgodziła się strona samorządowa. Obszerne zastrzeżenia napłynęły z Krakowa. „Jeżeli zapisy rozporządzenia mają być rzetelnie realizowane na poziomie szkół, a tak bezsprzecznie być powinno, bez środków finansowych jest to niemożliwe" - czytamy w uwagach.

Krytykowany był też m.in. termin wprowadzenia zmian: „Nie da się planować roku szkolnego 2011/12 dnia 1 września 2011 r., ponieważ jest to data jego rozpoczęcia i organizacja pracy każdej szkoły musi być na ten dzień ustalona".

MEN podkreśla, że alternatywne formy wychowania fizycznego to nic nowego. Obecnie w szkołach podstawowych i gimnazjach obowiązują cztery, a w szkołach ponadgimnazjalnych trzy godziny w-f tygodniowo. Z tego dwie - we wszystkich typach szkół - „mogą, ale nie muszą" być realizowane w formie alternatywnej.

- Zapisy obecnie proponowanego rozporządzenia dążą do utrzymania tego stanu - nie zmieniają sposobu realizacji wychowania fizycznego, nie zwiększają wymiaru godzin i nie pociągają za sobą skutków finansowych - wyjaśniała wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.

Według MEN ograniczenia roli samorządów w sprawie konsultacji alternatywnych form w-f spowodowane było względami organizacyjnymi.

- W małej gminie, gdzie są trzy lub cztery szkoły, organ prowadzący jest w stanie udzielać opinii w sprawie lekcji w-f. Natomiast w dużych miastach, kiedy tych placówek oświatowych jest dużo, proces uzgadniania jest trudniejszy. Dlatego zaproponowaliśmy rezygnację z tego obowiązku - wskazywała wiceminister Szumilas.

Na wniosek strony samorządowej Komisji Wspólnej resort wycofał się jednak z tej propozycji.

Serwis PAP 

 

Zmiany w kształceniu zawodowym 

  
2011-07-29

Sejm przyjął zmiany w szkolnictwie zawodowym, które zakładają m.in. odejście od kształcenia w konkretnych zawodach na rzecz zdobywania kwalifikacji.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami w ustawie systemie oświaty nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak w przypadku liceów ogólnokształcących, będzie powiązana z nauką w gimnazjach; treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

W I klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie, niezależnie o tego, w jakim typie szkoły będą się uczyć, poznają te same treści, obowiązywać ich bowiem będzie na tym etapie edukacji ta sama podstawa programowa nauczania. Dlatego też absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od II klasy tego liceum.

Odejdzie się od nauki konkretnych zawodów na rzecz zdobywania konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach lub do wykonywania konkretnych prac. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak obecnie jest przeprowadzany egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom to potwierdzający.

W nowelizacji zapisano też m.in., że szkoły zawodowe będą mogły łączyć się w centra kształcenia ustawicznego po to, żeby łatwiej zdobywać nowy sprzęt do praktyk oraz że w systemie szkolnictwa przestaną istnieć licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz licea profilowane (będą stopniowo wygaszane, gdyż nie będzie prowadzony do nich nabór).

Nowelizacja ustawy jest zgodna z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego, nad którymi pracowało od dawna Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znalazło to odzwierciedlenie w przygotowanym przez resort projekcie tzw. dużej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Jednak ze względu na inne fragmenty projektu uznane za kontrowersyjne (m.in. przez partnerów społecznych takich jak związki zawodowe) prace nad tym projektem po przesłaniu go do Komitetu Stałego Rady Ministrów zostały wstrzymane.

Stąd inicjatywa posłów PSL przeniesienia zapisów dotyczących zmian w szkolnictwie zawodowym z projektu dużej nowelizacji ustawy do osobnego projektu i przedłożenie go jako projekt poselski.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 września 2012 r., gdy do I klas techników i zasadniczych szkół zawodowych, pójdzie pierwszy rocznik obecnych gimnazjalistów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Serwis PAP

 

 

SIO do Trybunału

  

   

Nowa ustawa o systemie informacji oświatowej, zakładająca m.in. gromadzenie danych wrażliwych o uczniach, trafiła do Trybunału Konstytucyjnego.

„To jest najbardziej antykonstytucyjna ustawa uchwalona w tej kadencji, dlatego że drastycznie narusza konstytucyjne prawo jednostki do prywatności - oświadczył poseł Kazimierz Ujazdowski. Dlatego PiS złożyło do TK wniosek o stwierdzenie niezgodności ustawy z konstytucją.

Chodzi o gromadzenie danych wrażliwych, w tym ocenę stanu niepełnosprawności czy ocenę psychologiczną. W nowym SIO informacje dotyczące uczniów, w tym ich indywidualne dane, będą przechowywane w elektronicznej bazie centralnej przy MEN, a nie, jak dotychczas, w postaci papierowej w lokalnych bazach szkół.

Zdaniem Ujazdowskiego niedopuszczalne jest, że cały ten potężny system gromadzenia danych indywidualnych o uczniach następuje tylko ze względu na usprawnienie polityki resortowej.

Według MEN, które przygotowało ustawę, obecny system informacji oświatowej jest przestarzały, a nowy system ułatwi zarządzanie oświatą, w tym zoptymalizuje wydatki, m.in. subwencja oświatowa będzie kierowana do samorządów w precyzyjnie ustalonej wysokości.

„Warto przypomnieć, że to na wniosek, m.in. posła Ujazdowskiego Biuro Analiz Sejmowych zamawiało opinie prawne na temat tej ustawy. W sumie aż cztery opinie zamówione z pieniędzy podatników przez Sejm potwierdziły zgodność przepisów ustawy o SIO z konstytucją" - poinformował PAP rzecznik MEN Grzegorz Żurawski. „Dlatego złożenie wniosku do trybunału przez PiS można traktować już jedynie jako dalsze sięganie do kieszeni podatników w ramach prowadzenia kampanii wyborczej przez tę partię - kampanii opartej na manipulacji i straszeniu opinii publicznej" - powiedział rzecznik.

Podkreślił, że nowa ustawa o SIO była konsultowana z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który zaopiniował ją pozytywnie.

Serwis PAP

 

 

„S” oświatowa „zwalnia dyscyplinarnie” minister Hall.

KOMUNIKAT PRASOWY

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność”  informuje, że  7 czerwca 2011 r.   przedstawiciele Sekcji  Krajowej  Oświaty  i  Wychowania NSZZ „Solidarność” wręczyli  „zwolnienie dyscyplinarne”  minister edukacji narodowej  Pani Katarzynie Hall.

Ten  sam  dokument  otrzymali Wojewodowie podczas briefingów pod Urzędami Wojewódzkimi.

Akcja  ta  jest  wyrazem sprzeciwu  wobec szkodliwej  polityki  oświatowej  prowadzonej  przez  obecnego ministra edukacji. 

Wręczyliśmy „zwolnienie  dyscyplinarne”  minister  Katarzynie Hall w momencie, kiedy rzesze nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (zwłaszcza  likwidowanych szkół i placówek oświatowych) otrzymują  wypowiedzenia z pracy.

 NSZZ „Solidarność” zwrócił się wcześniej do Premiera RP z petycją  o odwołanie  minister  Hall  popartą  podpisami 150 tys.  osób niezadowolonych z  pracy MEN.  Brak  reakcji i odpowiedzi Premiera na petycję  to  lekceważenie 150 tys. obywateli naszego kraju. 

W związku z powyższym  od 7 czerwca br. obywatele naszego kraju będą wyrażali swoje niezadowolenie z pracy obecnego MEN wysyłając indywidualne listy drogą elektroniczną lub pocztową do Ministerstwa Edukacji Narodowej i  Prezesa Rady Ministrów.

W załączniku treść „zwolnienia dyscyplinarnego” przekazanego Pani Minister.

                         Rzecznik prasowy SKOiW

                         Wojciech Jaranowski

Przewodniczący SROiW NSZZ "Solidarność" 

- wszyscy

KOMUNIKAT

Zgodnie z harmonogramem działań, przyjętym na Radzie SKOiW NSZZ "S" w Zakopanem, informuję, iż akcję mailową (wysyłamy do   MEN  mg_men@men.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    i URM   kontakt@kprm.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   ) i listowną (tradycyjna poczta) w poszczególnych Sekcjach Regionalnych rozpoczynamy od momentu wręczenia w urzędach wojewódzkich pisma o zwolnieniu dyscyplinarnym Pani Minister Katarzynnie Hall. Akcja powinna trwać około tygodnia ( od 07 do 14 czerwca włącznie ). Do akcji zapraszamy rodziców, babcie, dziadków oraz wszystkich Obywateli RP, dla których niszczenie polskiej edukacji nie jest obojętne.

                             Pozdrawiam,

                                       Ryszard Proksa

Uwaga:

- Wielokrotne wysyłanie e- maila przez tą samą osobę może być uznane za naruszenie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

KONFERENCJA

STAN EDUKACJI PO CZTERECH LATACH RZˇDÓW MINISTER HALL

4 czerwca 2011, Sala Kolumnowa Sejmu RP

PROGRAM KONFERENCJI

1.    Otwarcie Konferencji- Przewodniczący KP PIS Poseł Mariusz Błaszczak

2.    Edukacja szansą przyśpieszenia rozwoju kraju- Prezes PIS Jarosław Kaczyński

3.    Dlaczego Nauczycielska „Solidarność" domaga się dymisji minister Hall- Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty I Wychowania NSZZ „Solidarność" Ryszard Proksa.

 

4. „Pozorność proponowanych przez MEN reform edukacji"- Prof.dr hab. Alina Rynio, Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL.

5. „Reforma programowa minister Hall - Program czy pogrom nauczania ?"- Prof. Ignatianum dr hab. Andrzej Waśko

6. Dyskusja

7. Podsumowanie konferencji- Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki I Młodzieży Poseł Sławomir Kłosowski

 

PiS rozważa wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji"Decyzji nie ma. Rozważamy to. Wysłuchamy argumentów. W tych sprawach kierujemy się dwoma przesłankami: merytorycznymi i wynikającymi z tego co jest misją opozycji" - powiedział Kaczyński na briefingu prasowym. Kaczyński wziął udział w konferencji zorganizowanej w Sejmie przez klub PiS i sekcję krajową oświaty i wychowania NSZZ "Solidarność".
Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że PiS, podobnie jak wiele środowisk nauczycielskich, krytycznie ocenia działania minister edukacji. W jego ocenie, polityka Hall prowadzi do "dezintegracji szkolnictwa" i "realizacji w sferze oświaty, prywatnych, partykularnych interesów".
Prezes PiS uważa ponadto, że programy szkolne, które powinny służyć integracji narodowej "są rozbijane".
Ryszard Proksa, przewodniczący sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ "Solidarność" stwierdził, że działania resortu edukacji "są antyoświatowe i antynauczycielskie". "Mamy prawo wyrazić nasze niezadowolenie i niepokój, na co wydawane są pieniądze. Za państwowe pieniądze chce się sprywatyzować polską oświatę" - powiedział.
W trakcie wystąpienia na konferencji Kaczyński mówił o edukacji jako szansie na przyspieszenie rozwoju kraju. Wyraził opinię, że polska szkoła powinna być oczyszczona z patologii. Podkreślił, że szkoły nie będą pełnić funkcji wychowawczej, jeżeli "wyraĽnie nie określimy jakie zachowania są całkowicie niedopuszczalne, jeśli nie zastosujemy wszystkich metod, także twardych, żeby to opanować".
"Szkoła ma integrować wokół wartości narodowych (...)Ludzie muszą rozumieć na czym polegają różnice, spory, jaki jest sens, także ten ukryty, zachowań w sferze politycznej. Jeśli nie ma wspólnej podstawy, nie może funkcjonować demokracja" - powiedział prezes PiS.
"Oświata musi być wielkim mechanizmem integracji społecznej, niwelowania ogromnych przepaści społecznych, które istnieją w naszym kraju" - dodał.

¬ródło: PAP


RELACJA Z KONFERENCJI

 

Info:A. Ł

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" - Zakopane 26-27 maja

KOMUNIKAT z obrad Rady SKOiW 26- 27.05.2011r.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podejmie dalsze działania w sprawie odwołania minister Hall. Członkowie Rady zaapelowali do Donalda Tuska - przewodniczącego PO o zachowanie praw nabytych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.  Rada wyraziła stanowczy sprzeciw wobec masowej likwidacji szkół i przekazywania placówek innym podmiotom oraz   propozycji zwiększenia pensum nauczycieli.

Obradująca w Zakopanem Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  zdecydowała o podjęciu dalszych działań zmierzających do odwołania ministra edukacji narodowej Katarzyny Hall.  Premier RP  nie odpowiedział na petycję o odwołanie minister  Hall popartą  podpisami 150 tys. osób niezadowolonych z pracy MEN. Uczyniła to p. minister Hall „występując jako adwokat we własnej sprawie” . Jest to lekceważenie 150 tys. obywateli naszego kraju.  Sekcja Krajowa ustaliła plan dalszych działań w tej sprawie, o których zostaną powiadomione struktury „S” oświatowej.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i