Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
Pl. Szczepański 5/Ip. – pok. 112a
31-011 Kraków
Tel/fax
(12) 431-26-99;
Centrala
(12) 421-60-54,
(12) 423-13-16 w. 19
AktualnościStrukturaKontaktPrawoLinkiGaleria

AKTUALNOŚCI


poniedziałek, 23 maja 2016r.


KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania Prezydium Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej- 19 maja 2016 r.

Minister edukacji Anna Zalewska będzie gościem Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. W ramach Dialogu Społecznego powstanie specjalny zespół ds. edukacji. MEN oświadcza, że nie ma podstaw prawnych, aby zmuszać nauczycieli do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

 Pełna treść komunikatu

czwartek, 21 kwietnia 2016r.


SOLIDARNOŚĆ OŚWIATOWA KRYTYCZNIE O NOWELIZACJI  KN dot. art.42 , CZYLI LIKWIDACJI GODZIN KARCIANYCH


NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty krytycznie odniosła się do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela dotyczącego  tzw. „godzin karcianych”. Brak jednoznacznego zapisu , naszym zdaniem, wprowadzi do szkół bałagan związany z możliwością niekorzystnej dla nauczycieli interpretacji nowych przepisów dot. art.42 ust 2, Zdaniem związkowców Sejm powinien dokonać jednoznacznej wykładni tego zapisu, aby nie pozostawił on pola do nadinterpretacji niezgodnej z  intencjami ustawodawcy.


stanowisko  SKOiW


 wtorek,22 marca 2016r.


„Już Zbawiciel, Jezus żyje

On, co za nas życie dał

Już Go grobu moc nie kryje

Jak powiedział, zmartwychwstał”.

 

 

 

Niech radosne
Alleluja
będzie dla Was ostoją zwycięskiej
miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia,
a radość serca
w czasie zasłużonego odpoczynku.

          

Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświatowej Regionu Małopolskiego

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

http://www.interferie.pl/_thumb/350x0x90/img/barbarka/offers/interferie_wielkanoc-nad-morzem.jpghttp://www.interferie.pl/_thumb/350x0x90/img/barbarka/offers/interferie_wielkanoc-nad-morzem.jpg

                                                                               

        

 poniedziałek, 14 marca 2016r.


BARBARA NOWAK OFICJALNIE POWOŁANA NA STANOWISKO MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY


W dniu dzisiejszym tj.14 marca br Barbara Nowak. została oficjalnie powołana na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświata. W rozmowie z LoveKraków.pl nowa kurator tłumaczy, na czym skupi się w swojej nowej pracy. W  wypowiedzi podkreśliła,  konieczność  odbiurokratyzowania pracy pedagogów, tak aby „przywrócić nauczyciela uczniom”. Z pozycji samorządowca, zadeklarowała również swoją współpracę z  Katarzyną Król, wiceprezydentem ds. edukacji w celu ustanowienia „funkcjonalnej i dobrej sieci szkół”, która zapewni  należyty poziom kształcenia i wychowania młodego pokolenia. W krótkim wywiadzie powiedziała  mam wyrobione zdanie co do funkcjonowania szkół, ale generalnie – znając wszystkie szkoły – wiem, że każda ma swoją mocną stronę, jest czymś wyjątkowym w swoim środowisku i wiem, że trzeba te mocne strony uwypuklać. Nie jestem za tym, aby panowała negatywna rywalizacja. Trzeba mówić o tym co jest dobre i co można osiągać, a nie skłócać.”

Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie zawodowe-nauczyciela i dyrektora szkoły oraz samorządowe, a przede wszystkim dobra znajomość realiów krakowskiego i małopolskiego środowiska oświatowego, będą cennymi atutami w realizacji ambitnych zadań jakie czekają w najbliższym czasie Małopolską Kurator Oświaty.


Więcej:  http://lovekrakow.pl/TRWAJĄ PRACE  W SEJMIE NAD NOWELIZACJĄ KARTY NAUCZYCIELA


Sejmowe komisje: edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej poparły projekt noweli Karty nauczyciela likwidującej tzw. godziny karciane oraz zmieniającej zasady postępowania dyscyplinarnego wobec pedagogów.

Godziny karciane mają zostać zlikwidowane od 1 września 2016 r. Likwidację ich zapowiedziała w expose premier Beata Szydło. Zaproponowany w rządowym projekcie zapis likwidujący godziny jest powrotem do zapisu, który był przed ich wprowadzeniem.

Argumentując za likwidacją godzin karcianych powołano się na badania Ośrodka Rozwoju Edukacji i Instytutu Badań Edukacyjnych, z których - jak mówiła - wynika, że "godziny karciane nie spełniły swojego zadania".

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od początku negowała zasadność wprowadzenia w/w godzin i takie stanowisko zaprezentowała na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych. W opinii do projektu ustawy KSOiW NSZZ „Solidarność” zaproponowała, aby z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela wykreślić słowa: „w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”, gdyż mogłoby to prowadzić do nakłaniania nauczycieli do nieodpłatnego prowadzenia takich zajęć. NSZZ „Solidarność” proponuje pozostawić jedynie zapis art. 42 ust. 2 pkt 2 KN w brzmieniu: „2) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły.”

Nowelizacja doda również przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty.

Duże zmiany ustawa wprowadzi w kwestii postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. Po wejściu w życie zmian wymóg niekaralności dotyczył będzie wszystkich nauczycieli. Powstanie również rejestr pedagogów ukaranych dyscyplinarnie. Wpis o ukaraniu będzie obejmował: dane identyfikujące nauczyciela, dane dotyczące komisji orzekającej oraz informacje dotyczące orzeczonej kary. Informacja będzie udzielana na podobnych zasadach, które przewidziano dla Krajowego Rejestru Karnego. Obowiązkowo występować będzie o nią osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Dostęp do rejestru uzyskają jednak również: policja, prokuratura, komisje dyscyplinarne

Nowelizacja ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dot. czasu pracy nauczycieli, które miałyby wejść w życie z dniem 1 września 2016 r. oraz przepisów dotyczących finansowania gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty, które weszłyby życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

komunikat KSOiW

 

 

poniedziałek, 29 lutego 2016r.


SPOTKANI PREZYDIUM SORM Z NOWO WYBRANĄ  MAŁOPOLSKĄ KURATOR OŚWIATY

W dniu dzisiejszym tj. 29 lutego br.  odbyło się pierwsze  spotkanie  Prezydium Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego z   Panią Barbarą Nowak, która wygrała konkurs na Małopolskiego  Kuratora Oświaty.  Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło bieżącej problematyki oświatowej. Poruszono temat projektowanych zmian w KN, a zwłaszcza doprecyzowania zapisów dotyczących art.42, a także ujednolicenia pensum dydaktycznego logopedów, pedagogów i psychologów. W trakcie rozmowy strona związkowa poruszyła również kwestię przywrócenia  doradców metodycznych w krakowskim systemie oświaty. Podczas dyskusji odniesiono się również do zagadnienia opiniowania arkuszy organizacyjnych przez związkowe zawodowe, w powiązaniu ze zbliżającym się ruchem kadrowym oraz niepokojącymi praktykami jakie zdarzają się w niektórych szkołach. Zwrócono również uwagę na możliwe problemy jakie mogą się pojawić w związku z  wydłużonym terminarzem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W tematyce spotkania nie zabrakło również zagadnień dotychczasowego prowadzenia  polityki kadrowej w  naszym regionie. Przewodnicząca zebrania kol. Agata Łyko postulowała przywrócenie dawnego obyczaju regularnych spotkań  kuratora ze stroną związkową w celu systematycznego monitorowania aktualnych problemów małopolskiej edukacji  i środowiska nauczycielskiego. Spotkanie przebiegało w miłej i merytorycznej atmosferze, mamy nadzieję, że będzie to stała praktyka i zwiastun „DOBREJ ZMIANY” w małopolskiej oświacie.


czwartek, 25 lutego 2016r.


KONKURS NA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY


W Krakowie 25 lutego 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty, który wygrała Pani Barbara Nowak.

Nowo wybrana Pani Kurator z zawodu jest nauczycielem historii, posiada również doświadczenie z zarządzania oświatą, gdyż przez wiele lat była dyrektorem krakowskiej szkoły. Pani Barbara Nowak znana jest również ze swojego zaangażowania i pracy w samorządzie krakowskim, bowiem od kilku kadencji  jest radną z ramienia PiS, a także od 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa

Jako Prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich – Barbara Nowak – niejednokrotnie podkreślała, że „zadaniem państwa jest dbałość o wykształcenie i wychowanie jego obywateli. Nauczyciel (ma nauczyć i być wzorem) i uczeń (nie klient, ale podmiot) to ludzie wolni. Doraźnie podejmowane akcje wychowawcze i opiekuńcze należy zastąpić oddziaływaniem systemowym. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne jest motywem przewodnim jej działalności społecznej i zawodowej. W 2012r. jednoznacznie opowiedziała się po stronie protestujących w obronie nauczania historii i okrojeniu jej  programu  w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wielokrotnie w minionych latach angażowała się w rozwiązywanie problemów krakowskiej edukacji, sprzeciwiała się planom likwidacyjnym  szkół oraz polityce oświatowej jaką prowadził UMK. Na jednej z konferencji powiedziała; „Edukacja, jest jedną z ostatnich dziedzin, na których należy oszczędzać. Odbieranie pieniędzy na edukację, zamykanie szkół, likwidowanie stołówek, likwidowanie miejsc pracy dla nauczycieli to działania szkodliwe, bardzo krótkowzroczne, za które w niedalekiej przyszłości wszyscy zapłacimy.  

Wierzymy, że doświadczenie zawodowe, dotychczasowa działalność społeczna w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Polskich oraz działalność w Radzie Miasta Krakowa, a także Komisji Edukacji, okażą się  cennymi atutami  w przyszłej pracy oraz pozwolą godnie i merytorycznie wypełniać obowiązki Małopolskiego Kuratora Oświaty .

W imieniu Sekcji  Oświatowej NSZZ „S” Regionu Małopolskiego,  składamy szczere i serdeczne gratulacje w związku z wygranym konkursem  oraz życzymy owocnej i pomyślnej pracy dla dobra małopolskiej oświaty i środowiska nauczycielskiego

Mapa drogowa zmian w oświacie MEN: Co drugi dzień konsultacje dotyczące edukacji. W czerwcu rozstrzygną się dalsze losy gimnazjów .

Do czerwca resort chce dyskutować z nauczycielami, rodzicami, akademikami, dyrektorami i samorządowcami o tym, jak powinna wyglądać polska edukacja. We wrześniu ma być gotowy projekt zupełnie nowej ustawy o oświacie.Przez ostatnie dwa miesiące do ministerstwa mogli się zgłaszać chętni do pracy nad zmianami w edukacji. Wpłynęło 2,5 tys. zgłoszeń, z czego urzędnicy wyłonili 1,8 tys. tych, których do współpracy faktycznie chcą zaprosić. Resort podzielił ich na grupy zajmujące się 16 tematami. Na warsztat mają pójść m.in.: wychowanie fizyczne, miejsce rodzica w szkole, nauczanie historii, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami, wychowanie przedszkolne, awans zawodowy nauczycieli czy system egzaminów zewnętrznych. Każda grupa będzie miała za zadanie opracować konkretne rozwiązania dotyczące tych dziedzin. Eksperci mają także pracować nad podstawami programowymi. Resort chce je napisać od nowa tak, by były bardziej elastyczne i skupiały się nie tylko, tak jak do tej pory, na matematyce, informacje i językach obcych, ale także edukacji polonistycznej i historycznej. Pomóc pracować nad mianami w edukacji mają także urzędnicy z Ministerstwa Rozwoju. Razem z MEN mają oni przygotować strategię dla szkolnictwa zawodowego.  Szkoły zawodowe staną się bardziej elastyczne, na etapie szkoły średniej uczeń ma mieć więcej możliwości, tak by np. przejść przez dwuletnią szkołę pozwalającą przygotować się do zawodu, a potem albo podjąć pracę, albo kształcić się dalej, wybierając określoną specjalizację. Jak zapowiedziała szefowa resortu, zmiany w szkołach zawodowych i liceach należy się spodziewać już w 2017 r. Eksperci zajmą się też lekturami szkolnymi. . Od marca do czerwca obędzie się 16 otwartych debat w województwach. W każdym przez urzędników został wybrany jeden z czterech wiodących tematów. W woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i łódzkim głównym wątkiem ma być bezpieczeństwo w szkole; w zachodniopomorskim, dolnośląskim, świętokrzyskim i podkarpackim – finansowanie oświaty; w kujawsko-pomorskim, opolskim, mazowieckim i lubelskim – kształcenie zawodowe; a w lubuskim, podlaskim, śląskim i małopolskim – szkolnictwo specjalne. Jak zapowiedziała minister edukacji, efektem każdej z debat mają być konkretne propozycje rozwiązań ustawowych lub projekty rozporządzeń. Równolegle do wojewódzkich własne debaty będą prowadzić także kuratorzy oświaty (w lutym i marcu MEN wymieni wszystkich urzędników tego szczebla, na co pozwala podpisana w styczniu przez prezydenta nowelizacja ustawy o systemie oświaty). Mają być na nie zaproszeni nauczyciele i dyrektorzy szkół. Tematem ma być biurokracja – prelegenci mają przedstawić pomysły na to, jak odciążyć szkoły od wypełniania papierów. MEN chciałby także zaprosić do dyskusji akademików. Anna Zalewska zamierza zapytać rektorów uczelni o to, jakich absolwentów ci potrzebują. W czerwcu debaty mają być podsumowane przy współudziale Kancelarii Prezydenta. We wrześniu MEN chciałby pokazać projekt ustawy zmieniającej system edukacji. Celem jest także ujednolicenie ustawy o systemie oświaty tak, aby stała się przejrzystym aktem prawnym. W ciągu 24 lat obowiązywania jej przepisy były nowelizowane ponad 70 razy.

PLANOWANE PRZEZ MEN ZMIANY  W SYSTEMIE EDUKACJI  W ROKU 2016

1) Zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela.

W dniu 8 stycznia 2016 r. projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: 16 lutego 2016 r.

Zmiany dotyczą:

·         zniesienia od dnia 1 września 2016 r. obowiązku realizacji w dotychczasowej formule zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach
godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły. Nauczyciele w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy będą prowadzić zajęcia z uczniami, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole.  W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia tych zajęć w dotychczasowej formule, proponuje się odejście od rejestrowania ich wymiaru, co jednocześnie odbiurokratyzuje pracę nauczycieli,

·         postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli, w tym jego usprawnienie, oraz wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. W rejestrze będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania. Rejestr będzie skutecznym narzędziem uniemożliwiającym zatrudnienie w przedszkolu, szkole lub placówce nauczyciela ukaranego ww. karami. W ustawie zostaną określone również zasady wynagradzania członków komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców (obecnie bowiem brak jest regulacji w tym zakresie). Odpowiedzialność dyscyplinarna zostanie rozszerzona na wszystkich nauczycieli,

·         sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania nada tytuł honorowy profesora oświaty,

·   rozszerzenia na wszystkich nauczycieli wymogu dotyczącego niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz wymogu nietoczenia się wobec nauczyciela postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub postępowania o ubezwłasnowolnieniu Nauczyciele przed nawiązaniem stosunku pracy będą zobligowani do przedstawienia dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

2) Zmiany w ustawie o systemie oświaty:

Planowany termin skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych: do dnia 16 lutego 2016 r.

Zmiany dotyczą w szczególności:

·  zniesienia sprawdzianu, do którego obowiązkowo przystępują uczniowie VI klasy szkoły podstawowej. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisji egzaminacyjnymi będzie udostępniać gimnazjom narzędzia diagnostyczne, z których każde gimnazjum będzie mogło skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum). Pozwoli to również szkołom, które zdecydują się skorzystać z narzędzi diagnostycznych, na dokonywanie pomiaru efektywności nauczania poprzez analizy EWD,

·  weryfikacji wyników części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 zdający będzie miał prawo odwołać się od wyników ww. egzaminów do specjalnej komisji działającej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, składającej się z ekspertów zewnętrznych,

·  procedury zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego, innych niż zakupione ze środków dotacji celowej w latach poprzednich i będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej. Organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum, biorąc pod uwagę poziom zaawansowania językowego uczniów (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017) będzie mógł zakupić brakujące podręczniki lub materiały edukacyjne, umożliwiające realizację programu nauczania. Koszt zakupu tych podręczników lub materiałów edukacyjnych zostanie zrefundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

3) Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

W karierze szkolnej dziecka bardzo ważne jest to, w jaki sposób będzie ono przygotowane do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej. Dlatego też w najbliższych miesiącach nastąpi zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich.

Natomiast w lutym rozpocznie się szeroka analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. Analiza będzie prowadzona przy współudziale ok. 1100 ekspertów i zakończy się w czerwcu 2016 r.

Planuje się, że projekt rozporządzenia dotyczący kompleksowej zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r.

 

4) Debata o systemie edukacji (luty - czerwiec 2016 r.) :

System oświaty stał się obiektem krytyki. Ze sposobu edukowania dzieci i młodzieży niezadowoleni są w zasadzie wszyscy: rodzice, uczniowie, nauczyciele, organy prowadzące szkoły. Zmiany jako wynik debaty stają się więc oczekiwane i mogą uzyskać poparcie społeczne. W debacie o systemie edukacji zasadniczymi kwestiami będą: ustrój szkolny - system szkolny, finansowanie oświaty, rozwiązania   dotyczące   uczniów   ze   specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi, rola nauczyciela, rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty.

 

Po zakończeniu debaty o systemie edukacji przygotowany zostanie projekt zmian odpowiednich przepisów prawa oświatowego. Planuje się, że projekt zmian w prawie oświatowym zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r.

 

 
 
 


wtorek,26 stycznia 2016r.


NIE BĘDZIE LIKWIDACJI SZKÓŁ W KRAKOWIE !


Na dzisiejszym spotkaniu z dziennikarzami Zastępca Prezydenta ds. edukacji Katarzyna Król, poinformowała, że Prezydent prof. Jacek Majchrowski postanowił wycofać wszystkie projekty uchwał likwidacyjnych szkół.

Decyzja Prezydenta Krakowa była podyktowana dwoma powodami. Po pierwsze, chodziło o wymogi formalne. – Ustawa narzuca termin przyjęcia uchwał do końca lutego. Gdyby znalazły się w porządku obrad kolejnej sesji, głosowanie nad nimi, z uwagi na tryb dwuczytaniowy, odbyłoby się już w marcu, czyli poza ustawowymi terminami – tłumaczyła Katarzyna Król.

Drugim powodem było stanowisko radnych w tej sprawie. - To Rada Miasta jest organem stanowiącym, który decyduje o przyszłości szkół, Prezydent Krakowa może jedynie proponować zmiany. Skoro radni ich nie chcą, nie widzimy powodu, aby niepotrzebnie niepokoić rodziców i tworzyć nerwową atmosferę wokół szkół – zaznaczyła Katarzyna Król.

Więcej wiadomości oraz przebieg konferencji prasowe z Zasępca Prezydenta ds. edukacji Katarzyną Król znajduje się na portalu Magiczny Kraków.

Kronika Krakowa 26.01.2016KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN w sprawie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela 21 stycznia 2016 r.


Likwidacja „godzin karcianych”, zmiany w zakresie funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady gratyfikacji finansowej dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowego profesora oświaty - to główne tematy spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Minister Anna Zalewska spotkała się z przedstawicielami reprezentatywnych central oświatowych związków zawodowych.

Rozmowy dotyczyły przygotowanej przez MEN nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Projekt przewiduje m.in. likwidację tzw. godzin karcianych, zmianę zasad prac komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, ułatwienie planowania i wypłacania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom uzyskującym tytuł honorowy profesora oświaty.

Więcej wiadomości na ten temat na stronie : www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

Pełna treść komunikatu ze spotkania w MEN: KOMUNIKAT z 21.01.2016                               
czwartek, 14 stycznia 2016r.


SOLIDARNOŚĆ BRONI KRAKOWSKICH SZKÓŁ.


Władze miasta zamierzają zlikwidować sześć gimnazjów, trzy licea, trzy szkoły zawodowe oraz trzy licea dla dorosłych. Głównie zagrożone są małe placówki. W likwidowanych lub włączanych w strukturę innych placówek szkołach zatrudnionych jest obecnie 157 nauczycieli na niespełna 115 etatach. Projektowane  zmian dotyczą również szkół podstawowych, magistrat planuje  przekształcić je w zespoły szkolno-przedszkolne. Zarówno dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice nie zgadzają się z projektami likwidacyjnymi. Teraz ruch należy do rady miasta, która może poprzeć lub powstrzymać zamknięcie krakowskich szkół. Urzędnikom zależ na czasie, gdyż aby proponowane zmiany w miejskiej sieci edukacyjnej mogły obowiązywać od przyszłego roku szkolnego, muszą być przegłosowane do końca lutego. Barbara Nowak, przewodnicząca Komisji Edukacji RMK, zwróciła uwagę, że do tej pory władze miasta nie przeprowadziły żadnego audytu dotyczącego sieci szkół oraz nie przedstawiły kryteriów wg których wytypowały szkoły do likwidacji. Dyskusyjna jest zwłaszcza kwestia zamknięcia gimnazjów, które wkrótce mogą stać się przedmiotem większej reformy planowanej przez MEN. Propozycje zmian:

Na konferencji prasowej, zwołanej 13 stycznia 2016r przez Panią dr Katarzynę Cięciak- wiceprezydent ds. edukacji, przedstawicie oświatowej „S” krytycznie odnieśli się do projektu magistratu. Nasi przedstawicie zwrócili uwagę na  utratę miejsc pracy przez nauczycieli oraz pracowników AiO , która jest nieuniknioną konsekwencją restrukturyzacją sieci szkół.

Likwidacja zawsze jest najgorszym rozwiązaniem. Przeniesienie nauczycieli i uczniów do będącej nawet w tym samym budynku innej placówki, to nie jest załatwienie sprawy, bo stosunek pracy nauczycieli ulegnie zmianie. Rozmowy z dyrektorami o zatrudnieniu nauczycieli ze szkół, które mają być likwidowane, to na razie pisanie palcem po wodzie, bo dopiero przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych szkoły okaże się komu praca zostanie zaproponowana, a komu nie – dodała Jolanta Zawistowicz z Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" w Małopolsce.


Kronika Krakowa 13.01.2016

sobota, 9 stycznia 2016r.


Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,

kto jeszcze mógł być z nami.

 

8 stycznia 2016r w godzinach wieczornych po długiej i ciężkiej chorobie zmarła


Znalezione obrazy dla zapytania czarne motywy żałobne gif


śp Katarzyna Ryblewska – Marewicz


Wiceprzewodnicząca Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego,

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej  Pracowników Oświaty

Kraków-Śródmieście.


Odeszłaś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, a chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.

W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.

 

Mężowi oraz Rodzinie Zmarłej

składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Przewodnicząc Sekcji Oświaty NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Regionu Małopolskiego

Agata Łyko

oraz

 Współpracownicy, Koleżanki i Koledzy


                                     

                                                                              

Uroczystości pogrzebowe oraz odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku odbędą się 18 stycznia 2016r o godzinie 13,00 na Cmentarzu Rakowickim


Znalezione obrazy dla zapytania nekrologi grafika
poniedziałek, 4 stycznia 2016r.


MEN ZAPRASZA DO GRUPY EKSPERTÓW DOBRYCH ZMIAN W EDUKACJI.


Zgodnie z zapowiedzią minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, pod koniec stycznia ogłoszony zostanie harmonogram konsultacji społecznych w sprawie zmian w systemie oświaty. Prace dotyczące zmiany podstawy programowej i programów nauczania będą przebiegały w grupach przedmiotowych.  Na stronach MEN opublikowana został wstępna lista ekspertów, lista nie jest zamknięta  i osoby, które chciałyby wejść w skład grupy mogą zgłosi swój udział  w pracach do 22 stycznia 2016r. przez stronę internetową  men.gov.pl.45 ROCZNICA WYDARZEŃ  GRUDNIA 1970 W GDYNI.


W dniach 16 i 17 grudnia przedstawiciele nauczycieli i uczniów z małopolskich szkół oraz Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego wzięli udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia Grudnia'70.

W programie uroczystości zaplanowano przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, apel pamięci oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Ofiar Grudnia'70 w Gdyni Stoczni.


Relacje z uroczystości znajdują się na stronach:

Informacje dnia z 16.XII.15r.  TV Trwam

retransmisja uroczystości z TV Trwamśroda, 23 grudnia 2015r.


Gdy przyszedł czas wybrany,

Czas Jego Narodzenia –

Jak oblubieniec z komnat

Przyszedł do swego stworzeni.

A Matka Jego wdzięczna,

Wybrana z wszech na świecie,

Położyła w żłóbeczku

Swe narodzone Dziecię.


Fragment pieśni „O Narodzeniu” św. Jan od Krzyża

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz

pełnego sukcesów osobistych i zawodowych

Nowego 2016 Roku.

Życzy.

      

       Przewodnicząca Sekcji Oświaty

 Regionu Małopolskiego

NSZZ "Solidarność"

Agata Łyko


Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie gify


 czwartek, 17 grudnia 2015r.


O zajęciach w przerwie świątecznej zdecyduje dyrektor szkoły.


 Minister edukacji Anna Zalewska podkreśla , że nauczyciele nie mają obowiązku pracować w czasie przerwy świątecznej. Ze względu jednak na to, że te dni nie są dla nauczycieli dniami urlopu wypoczynkowego szkoła może – na wniosek rodziców – zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zasady organizacji tego rodzaju zajęć należą do decyzji dyrektora szkoły” – pisze szefowa MEN. „Mam nadzieję, że odpowiadając na potrzeby uczniów zorganizują Państwo zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie zimowej przerwy świątecznej” – dodaje. Anna Zalewska podziękowała także pracownikom szkół za ciężką pracę i złożyła im życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.


 załącznik: treść listu Ministra Edukacji do Nauczycieli i Dyrektorów


Prace w MEN nad projektami zmian w edukacji.

Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała,  że obecnie w Sejmie rozpoczęto prace nad dwoma projektami dotyczącymi edukacji. Jednym z nich jest projekt  zmian ustawy o systemie oświaty m.in.  znoszący  obowiązek  wieku szkolnego  dla sześciolatków, a drugim projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.  Minister zapewniła, że oba projekty są efektem szerokich konsultacji społecznych oraz poinformowała, że przygotowanie koncepcji Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz modernizacji krajowego systemu kwalifikacji trwało kilka lat. W trakcie prac szeroko je konsultowano.

Obecnie w MEN nie są prowadzone jakiekolwiek prace związane ze zmianą ustroju szkolnego, minister edukacji podkreśliła, że wszelkie tego typu projekty będą poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi. W styczniu upubliczniony zostanie harmonogram tych prac, w tym kalendarium zaplanowanych konsultacji społecznych dotyczących gimnazjów. W styczniu zostanie również przedstawiony projekt nowelizacji KN, zakładający likwidację tzw. godzin karcianych od 1 września 2016r.                                            
        

                               

              


                                          

                                         

                                                                                                  

   

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE  UOSO Z  DNIA 9 GRUDNIA 2015 r.


Do konsultacji społecznych trafił projekt  ustawy o systemie oświaty. Zmiany dotyczą m.in.:


  • Obowiązku szkolnego od 7 roku życia;

  • Obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie;

  • Prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia – na wniosek rodziców;
  • Przesunięcia terminu przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w  przedszkola na 1.IX.2019r

  • Wzmocnienia roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i szkół. Przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego (kuratorium) w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jst

  • Powierzenia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty

 projekt uoso z 9 grudnia 2015r.


poniedziałek, 14 grudnia 2015r.


Komunikat Wspólny ze spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z panią Anną Zalewską – Minister Edukacji Narodowej, 10.12.2015r

Podczas spotkania omówiono zasady współpracy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z resortem edukacji.

Członkowie Prezydium KSOiW przedstawili stanowisko Związku w sprawie planowanej reformy ustroju szkolnego. Nadrzędną sprawą dla „Solidarności” jest gwarancja zatrudnienia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół wszystkich typów oraz dbałość o jakość edukacji.

Strony ustaliły, że pierwszoplanową sprawą są prace nad Nową Podstawą Programową. MEN podtrzymuje deklarację o szerokich konsultacjach i dialogu, w tym z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w sprawie ewentualnej zmiany ustroju szkolnego w Polsce.

Minister Anna Zalewska przedstawiła stan bieżących prac legislacyjnych dotyczących oświaty. Aktualnie MEN pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Zakłada ona m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w zakresie sieci szkolnej i organizacji pracy szkół.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zwrócili uwagę na szczegółowe ewidencjonowanie środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. KSOiW NSZZ „Solidarność” opowiada się za wypracowaniem jednolitych metod rozliczania środków na te zadania. Minister edukacji podziela zdanie NSZZ „Solidarność”, jednak w budżecie na 2016 r. nie ma możliwości zmian w tym zakresie. Będą one przedmiotem dalszych prac resortu.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa poruszył problem niewykorzystania przez poprzednie kierownictwo MEN funduszu przeznaczonego na nagrody Ministra dla nauczycieli. Minister Zalewska zapewniła, że środki te w wysokości ok. 1 mln złotych zostaną wydane na nagrody dla nauczycieli do końca bieżącego roku.

Członkowie Prezydium KSOiW zwrócili się do pani minister o zajęcie stanowiska w sprawie czasu pracy nauczycieli podczas przerwy świątecznej. Pani minister wypowie się w tej sprawie. Ponadto przedstawiciele NSZZ „Solidarność” upomnieli się o przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i podnieśli problem niskich wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo –wychowawczych. Minister edukacji kolejny raz podkreśliła, że Karta Nauczyciela nie jest problemem, tylko wartością gwarantująca status społeczny zawodu nauczyciela.


Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

 komunikat prasowy


poniedziałek, 23 listopada 2015r.


                                         OBRADY SKOiW - KALISZ 19, LISTOPADA  2015r.


Członkowie Krajowej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania obradowali w Kaliszu w dniu 19 listopada 2015r. W trakcie spotkania poruszono wiele istotnych kwestii, dotyczących istotnych problemów środowiska oświatowego. Rada SKOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” pozytywnie odniosła się do zapowiedzi likwidacji „godzin karcianych” , wzmocnienia pozycji nauczyciela oraz odbiurokratyzowania szkoły.  Podtrzymana również postulaty płacowe - podwyżek dla nauczycieli i pracowników AiO.  Związkowcy z oświatowej „S” z wielkim niepokojem odnieśli się do pomysłu zmiany ustroju szkolnego, podkreślając konieczność głębokiej analizy w tej sprawie oraz rzetelnego i merytorycznego dialogu z nauczycielami.


SPOTKANIE SKOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Z ANNA ZALEWSKĄ, NOWYM MINISTREM EDUKACJI.


Członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” spotkali się z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej w dniu 20 listopada 2015 r. Minister Anna Zalewska do członków Rady: „Chcę dyskutować o wszystkim i na każdym etapie, Karta Nauczyciela to dowód szacunku społeczeństwa dla nauczycieli”. Nowa minister edukacji przedstawiła program działań MEN na najbliższe miesiące i w dalszej perspektywie. Jeszcze w grudniu br.  w Sejmie RP pojawią się projekty poselskie zmian w Ustawie o systemie oświaty i w Karcie Nauczyciela. 


Więcej na stronie: SKOiW
czwartek, 19 listopada 2015r.


„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a

 wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami.”

 

Drogiej Koleżance

Agacie Łyko

wyrazy szczerego współczucia oraz słowa otuchy w

ciężkich chwilach po śmierci

 ukochanego TATY

składają


Koleżanki i Koledzy z

 Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

 Minister Anna Zalewska już na stanowisku.


Rozmowa z ustępującą minister oraz spotkanie z pracownikami – tak wyglądał pierwszy dzień nowej minister w MEN.

 

Anna Zalewska w poniedziałek objęła urząd ministra edukacji narodowej. Spotkała się z ustępującą minister Joanną Kluzik-Rostkowską, a także z pracownikami ministerstwa.

– Nawet, jeżeli będziemy się różnić to i tak zadeklarowałyśmy sobie, że będziemy miały ze sobą kontakt, bo jest kilka pilnych i ważnych kwestii do rozstrzygnięcia do końca roku – powiedziała nowa minister edukacji po spotkaniu z Joanną Kluzik-Rostkowską. – Będziemy robić dosyć szczegółowe audyty finansowe i zadaniowe. Przede wszystkim dotyczące funduszy europejskich, które kończą perspektywę 2007-2013 oraz dotyczących następnej perspektywy. Będziemy sprawdzać, ile pieniędzy można dedykować edukacji publicznej – dodała szefowa MEN.

Anna Zalewska poinformowała też, że jej pierwszym wiceministrem będzie posłanka Teresa Wargocka. – To osoba, która o szkolnictwie zawodowym wie wszystko – powiedziała minister edukacji.

Zadeklarowała, że w ciągu najbliższych tygodni będzie kilka zmian ustawowych, w tym ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.

– Prawdopodobnie będą to projekty poselskie, bo one są błyskawiczne do przeprowadzenia. To są te pakiety, które proponowała premier Beata Szydło w ramach pierwszych 100 dni urzędowania – powiedziała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN zapewniła, że wszystkie zmiany będą konsultowane.

– Z każdym, nawet z tym, kto nie będzie się ze mną zgadzał, a nawet przede wszystkim z tym, kto się nie będzie ze mną zgadzał i z polityką MEN, będę dyskutować – zapowiedziała minister edukacji narodowej.


źródło: Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 


wtorek, 10 listopada 2015r.


NOWY MINISTER EDUKACJI ANNA ZALEWSKA O PLANOWANY ZMIANACH W SYSTEMIE EDUKACJI.


O wygaszaniu gimnazjów będę najpierw rozmawiała z nauczycielami i związkami zawodowymi. Natomiast prostą zmianą będzie przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków. Główne zadanie „na już” to zmniejszenie biurokracji i odciążenie nauczycieli od wypełniania setek dokumentów. Będę również rozmawiać z ministrem zdrowia w sprawie stołówek szkolnych, z których korzysta coraz mniej dzieci. Priorytetem będą także pieniądze z Unii Europejskiej – 2 miliardy złotych są zagrożone. Konieczna jest weryfikacja wszystkich projektów – mówi Swidnica24.pl minister Anna Zalewska.


 

poniedziałek, 2 listopada 2015r.


Zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji roku szkolnego - wyrok WSA w Łodzi.


"Wojewoda Łódzki w dniu 10 czerwca 2015 r. zaskarżył zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Zarzucając naruszenie art. 34a ust. 1, art. 39 ustawy o systemie oświaty wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego zarządzenia oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Wojewoda Łódzki wskazał, że z art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynika uprawnienie organu prowadzącego szkołę do sprawowania nadzoru nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Natomiast przepis ust. 2 pkt 3 powołanego przepisu upoważnia organ prowadzący szkołę do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji szkoły lub placówki. Z powołanych przepisów nie wynika jednak, aby organ prowadzący był uprawniony do ustalania wytycznych, co do opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół, wiążących zasad kreowania sfery organizacji działania szkoły oraz zatrudniania nauczycieli i innych pracowników. Organ prowadzący nie jest także uprawniony do ustalania minimalnej liczby uczniów w poszczególnych oddziałach. Powołana ustawa o systemie oświaty w art. 61 ust. 3 przewiduje bowiem maksymalną liczbę uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej. Żaden przepis ustawy nie określa natomiast minimalnej liczby uczniów w poszczególnych oddziałach. W ocenie Wojewody Łódzkiego przyjęte w zaskarżonym zarządzeniu założenia wkraczają w kompetencje dyrektorów szkół lub placówek, z zakresu uprawnień pracodawcy (w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy) oraz organizacji szkół i placówek oświatowych, wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, jak i statutów poszczególnych placówek. Ponadto określenie minimalnej liczby uczniów na poszczególne oddziały stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty".


wyrok WSA w Łodzi


RAPORT IBE DOTYCZĄCY POZYCJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ  NAUCZYCIELI W POLSCE. SZACUNEK DLA NAUCZYCIELI.


Nie ma zmiany w edukacji bez wzmocnienia prestiżu i autonomii nauczycieli, powiedział dyrektor IBE Michał Federowicz podczas konferencji podsumowującej projekt Entuzjaści edukacji A co sądzą nauczyciele?

W hierarchiach zawodów CBOS nauczyciele niezmiennie zajmują wysoką pozycję. W mediach jednak o nauczycielach mówi się najczęściej negatywnie. W badaniu czasu i warunków Instytutu Badań Edukacyjnych pracy nauczycieli około 60% respondentów wskazało, że praca nie daje ani prestiżu, ani pieniędzy (ponad 80% nauczycieli wskazało, że problemem w wykonywaniu tego zawodu jest jego niski prestiż, a około 40% wymieniła niski autorytet wśród uczniów). Poczucie braku docenienia pracy nauczycieli przez społeczeństwo wydaje się mieć uniwersalny charakter, występuje bowiem we wszystkich 34 krajach biorących udział w badaniu TALIS 2013 – jedynie 18% z 172 tysięcy biorący udział w badaniu nauczycieli deklarowało, że ich zawód jest szanowany. Z badania IBE pt. Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli a szanse na szkolnym i pozaszkolnym rynku pracy wynika, że na dobre opinie o nauczycielach mają wpływ dobre wyniki uczniów, współpraca szkoły z otoczeniem oraz relacje w gronie pedagogicznym. Nauczyciele przedmiotów są bardziej szanowani niż wczesnoszkolni, choć ci tworzą podstawy, z których korzystają nauczyciele kolejnych etapów edukacyjnych.


Załączniki :

komunikat prasowy IBE

raport IBE


 

czwartek, 15 października 2015r.


NAUCZYCIELSKI DZIEŃ PROTESTU W MEDIACH


W Warszawie, 14 października w Dniu Komisji Edukacji Narodowej, odbyła się zapowiadana wcześniej manifestacja nauczycieli w obronie praw pracowniczych - zaprzestania likwidacji szkół i innych placówek oświatowych, poprawy warunków pracy, zwiększenia nakładów finansowych na edukację. Wg informacji TVP Info przed Kancelarią Prezesa  Rady Ministrów protestowało około 15 tysięcy pedagogów z całej Polski. W manifestacji wzięła również udział  delegacja nauczycieli z naszego regionu.


Kronika Krakowa
Relacja z manifestacji


PRZESŁANIE PARY PREZYDENCKIEJ DO NAUCZYCIELI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ.


Szanowni Pedagodzy!

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – dorocznego święta polskich nauczycieli składamy wszystkim Państwu wyrazy głębokiego szacunku. Dziękujemy za Państwa  codzienną pracę i życzymy wielu sukcesów w tej pięknej i odpowiedzialnej służbie. Niech postępy i dokonania uczniów będą dla Państwa powodem dumy, a wdzięczność rodziców i wychowanków – zachętą do dalszych wysiłków.

Pełna treść Przesłaniaponiedziałek, 12 października


„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,

dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności

zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”
                                                                                                           (B. Conklin)

 

 

Szanowni Państwo,
Drodzy  Dyrektorzy

Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

 

 

Z okazji dnia Edukacji Narodowej

proszę przyjąć życzenia zdrowia,

zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej

pracy zawodowej.

Życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

 

Przewodnicząca

Sekcji Oświaty

Regionu Małopolskiego

NSZZ „Solidarność”

Agata Łyko

 


poniedziałek, 28 września 2015r.


KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z nadzwyczajnych obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”.


Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o kontynuacji prowadzenia sporów zbiorowych z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami oraz o organizacji w Dniu Edukacji Narodowej 14 października br. manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Rada apeluje do członków NSZZ „Solidarność” i wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych o liczny udział w tej manifestacji.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na edukację, 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień pracowników oświaty, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

W dalszym ciągu rząd RP nie chce rozmawiać na temat postulatów NSZZ „Solidarność” a w rządowych planach budżetowych na 2016 r. nie ma zagwarantowanych środków na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od marca br. prowadzi akcję protestacyjną i wyraża zadowolenie z przyłączenia się do niej innych centrali związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

załączniki:apel , komunikat, uchwałapiątek, 11 września  2015 r.


WZNOWIENIE AKCJI PROTESTACYJNEJ PRZEZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wobec braku pozytywnej reakcji rządu PO-PSL na złożone postulaty, kontynuuje akcję protestacyjną. Rada w przyjętym stanowisku krytycznie oceniła lipcową inicjatywę minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej - propozycje powołania pięciu zespołów tematycznych traktujemy jako element przedwyborczej gry politycznej.

W dalszym ciągu nie ma odpowiedzi premier RP na postulaty zawarte w petycji do rządu RP z dnia 28 kwietnia 2015 roku. W związku z tym Rada KSOiW kontynuuje akcję protestacyjną. Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” przypomina, że domaga się:

·         9 % waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty,

·         zaprzestania likwidacji szkół, zwolnień nauczycieli,

·         poprawy warunków pracy

·         przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

Symbolem trwającej akcji protestacyjnej jest oflagowanie budynków szkół i placówek oświatowych. Prezydium KSOiW akcję oflagowania zawiesiło jedynie na czas wakacji.

 

STANOWISKO

 

Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie zaproszenia do udziału w pracach zespołów tematycznych zaproponowanych przez MEN.

 

 

W nawiązaniu do rozmowy, która odbyła się w MEN podczas spotkania w dniu 16 lipca br., Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” potwierdza gotowość do rozmów na temat postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego, które zostały zawarte w petycji złożonej w Kancelarii Premiera RP w czasie manifestacji w dniu 28 kwietnia 2015 roku. Konsekwentne uchylanie się strony rządowej od podjęcia merytorycznych Rozmów w sprawach ważnych dla środowiska oświatowego uważamy za wyraz złej woli i lekceważenia strony społecznej.

Propozycje powołania pięciu zespołów tematycznych traktujemy jako element przedwyborczej gry politycznej. Przypominamy, że wielokrotnie wskazywaliśmy potrzebę zmian w prawie oświatowym w celu wyrugowania szerzących się patologicznych zjawisk. Nasze propozycje zostały odrzucone (spotkanie z dnia 7 stycznia 2014r.). Jako powód minister Kluzik-Rostkowska podała zbyt krótki czas do końca kadencji parlamentarnej. Dzisiaj, gdy do wyborów pozostało zaledwie kilka tygodni, rozwiązanie zasygnalizowanych problemów przez obecną koalicję rządzącą jest tym bardziej nierealne. W opinii Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” aktualnie, gdy prowadzone są prace nad ustawą budżetową, jedynym realnym i niezwykle potrzebnym tematem rozmów związków zawodowych z rządem RP jest zwiększenie nakładów na oświatę w budżecie na rok 2016, co umożliwi między innymi zrealizowanie podwyżek płac dla nauczycieli i pracowników samorządowych szkół i placówek oświatowych.

 

Do tych rozmów jesteśmy gotowi przystąpić bez zbędnej zwłoki!

 

poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r

ŻYCZENIA

 

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Rodzice i Uczniowie


U progu nowego roku szkolnego 2015/2016, życzymy aby Państwa zaangażowanie i profesjonalizm
w nauczaniu oraz wychowaniu były źródłem satysfakcji  i spełnienia zawodowego,
życzymy uznania i wdzięczności społecznej.
Niech będzie to rok nowych wyzwań, prowadzących młodych ludzi do otwartości, poszanowania innych
i umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie.
Wszystkim uczniom życzymy, aby nie zabrakło Wam energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu własnych charakterów.
Bądźcie w tym niestrudzeni, gdyż zwiększa to szansę na sukces w dorosłym życiu.
Rodzicom życzymy spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci.


Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświatowej

Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"


OBCHODY XXXV LECIA POWSTANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU MAŁOPOLSKIEGO.

 

Wszystkich członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” serdecznie zapraszamy na uroczystości jubileuszowe oraz  imprezy towarzyszące obchodom powstania Związku w Małopolsce  pt.  „Dzień Solidarności i Wolności”.

 

Program uroczystości i imprez towarzyszących:

 

Dzień Solidarności i Wolności w Małopolsce

XXXV rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Wieliczka , 5 września 2015 r.

 

Klasztor oo. Franciszkanów  - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej      Księżnej Wieliczki, ul. br. Alojzego Kosiby 31 w Wieliczce


10:00  Msza św. W intencji NSZZ „Solidarność” Małopolska,

11:00  Przemarsz z udziałem orkiestry Kopalni Soli „Wieliczka’, pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości do miejsca obrad walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego.

 

      Hotel „Lenart”, ul. G. Narutowicza 1 w Wieliczce

 

12:00  Uroczyste Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”:

                     Wręczenie tytułów „ Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”  Regionu  Małopolskiego,

                     Gala „ Nagrody Małopolskiej Solidarności im. Barbary Niemiec”,

                     Oprawa muzyczna ; zespół „Dosis.

 

     Małopolska Arena Lekkoatletyczna – Solne Miasto Sp. z o.o. , ul. G. Narutowicza w Wieliczce

 

12: 00  Piknik rodzinny, gry i zabawy dla dzieci, kącik plastyczny, zabawy taneczne, konkursy dla dzieci i dorosłych, zjeżdżalnie i trampoliny, lot balonem, grill,

12:00 – 14:30  Turniej piłki o puchar przewodniczącego ZR małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciecha Grzeszka z udziałem drużyn reprezentujących „Solidarność” w „Glinku” Gorlic, ZG „Janina” Libiąż, Arcelor Mittal Poland i Kopalni Soli „Wieliczka”,

12:00 - 17:00   Spacery w Tężni Solankowej  - konieczność rezerwacji,

15:00   Mecz piłki nożnej: Małopolska „Solidarność’ – Samorząd Wieliczki,

17:00   Występ zespołu „Baciary” 

18:30   Występ zespołu „Dosis”,

20:00   Zakończenie imprezy.

 


czwartek, 2 czerwca 2015 r.


Akt Poświęcenia Sztandaru

Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

 

Tu na Jasnej Górze,

W tym wyjątkowym miejscu , tak bliskim naszym  sercom, oraz w tak szczególnych dla osób z Sekcji Oświaty Regionu  Małopolskiego NSZZ „Solidarność” okolicznościach,

gdy poświęcony został sztandar Naszej Sekcji,

pragniemy ten akt poświecenia złożyć w hołdzie pamięci osobom, które tworzyły Małopolską Solidarność Oświatową i przez wiele  lat działały na rzecz jej rozwoju, pomagając tym, którzy tej pomocy potrzebowali.

Wspominając  Przewodniczących Małopolskiej Sekcji Oświaty, Ś.P. Wandę Żychowską i Ś.P. Wojciecha Kotarbę, zapewniamy, iż staramy się godnie kontynuować rozpoczęte przez nich dzieło.

W imieniu Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Przewodnicząca

Agata Łyko


wywiad , zdjęcia
piątek, 26 czerwca 2015 r


Życzenia

 

Po całym roku ciężkiej pracy nadeszło lato, a wraz z nim upragniony, długo wyczekiwany urlop. Urlop to dla wszystkich zapracowanych jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie.

Życzymy Wam wspaniałych wakacji, udanego wypoczynku ogrzanego słońcem, cudownych wrażeń, okazji do uśmiechu i  wielu chwil wartych wspomnień.

 

 

Od 1 września będzie obowiązywać nowe rozporządzenie regulujące zasady oceniania uczniów. Dyrektor nie zwolni ze wszystkich lekcji wf.

 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) w większości powtarza dotychczasowe regulacje w tej sprawie. Zmiany dotyczą przede wszystkim ocen zachowania oraz not z wychowania fizycznego.

Resort edukacji chce ograniczyć liczbę osób, które nie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na łatwe uzyskanie zwolnienia ze wszystkich zajęć wf w całym roku szkolnym. Po noweli dyrektor nie zwolni ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, których - jak stwierdza opinia lekarska - uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. Zwolnienie będzie udzielane na czas określony w opinii. Rozporządzenie wprowadzi również zasadę, że przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. Ma to sprawić, że młodzież rzadziej będzie opuszczać lekcje wf.

 

Ustalenie nowej oceny zachowania też ograniczone terminem

 

Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują, ile czasu komisja, rozpatrująca zasadność zastrzeżeń, ma na ustalenie nowej oceny zachowania. Od 1 września ustalenie rocznej oceny zachowania będzie musiało nastąpić w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Dodane zostaną także regulacje nakazujące odstąpienie od wystawienia oceny z zachowania uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny poza placówką.

 

sobota, 20 czerwca 2015r


Nie będzie likwidacji wszystkich samorządowych szkół w gminie Iwanowice (Małopolska).

Kilka miesięcy trwała batalia o to, by samorząd gminy Iwanowice porzucił sprzeczny z prawem pomysł pozbycia się wszystkich samorządowych szkół na swoim terenie.
 Pomimo, iż każda ze szkól liczyła więcej niż 70 uczniów a ustawa nakłada na samorząd obowiązek prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjalnych, postawiono je w stan likwidacji, by potem powierzyć ich prowadzenie osobom fizycznym i stowarzyszeniu.
Taki zabieg miał przynieść gminie oszczędności finansowe i był to główny powód podjętych  przez wójta gminy Iwanowice działań likwidacyjnych.
 Po kilku miesiącach rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty z siedzibą w Krakowie, walki na płaszczyźnie prawnej, interwencji u Małopolskiego Kuratora Oświaty, Wojewody oraz Parlamentarzystów, rada gminy Iwanowice wycofała się z tego pomysłu.
W lutym stanowisko w tej sprawie skierowała do minister edukacji Joanny Kluzik - Rostkowskiej Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
 Z pięciu szkół, które władze gminy Iwanowice zamierzały zlikwidować i przekazać do prowadzenia, ostatecznie przekazane będą trzy: Szkoła Podstawowa im św. Jana Bosko w Celinach, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej. Pozostałe dwie - szkoła podstawowa i gimnazjum pozostaną samorządowe i utworzą Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach.


NIK o BHP w szkołach publicznych województwa lubuskiego


Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół na terenie województwa lubuskiego nie organizowała uczniom zajęć z zachowaniem wszystkich reguł higieny pracy umysłowej. Powszechne było nierównomierne obciążanie uczniów trudnymi przedmiotami: łączenie ich w kilkugodzinne bloki, albo planowanie tych zajęć na ostatnich godzinach lekcyjnych. NIK zwraca też uwagę, że pięciominutowe przerwy są zbyt krótkie, przepełnione sale – niekomfortowe, a płatne szafki uczniowskie – nieetyczne. Podobną kontrolę Izba planuje przeprowadzić w całej Polsce.

 raport o stanie bhp w szkołach


wtorek, 2 czerwca 2015 r


Obrady Krajowej Sekcji Oświaty I Wychowania NSZZ „Solidarność” -  Zakopane, 28-29 maja 2015 r.

 

            Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania obradowała w dniach 28-29 maja br w Zakopanem. Organizatorem Spotkania była Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego wraz z przewodnicząca Agatą Łyko.

            Obrady zdominowała tematyka dotycząca bieżących spraw oświatowych oraz podsumowanie kwietniowej akcji protestacyjnej.


więcej na stronie;sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania


treść komunikatu; komunikat z 29.06.2015 r


więcej na stronie : Kronika Krakowa

                          


piątek,15 maja 2015 r

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli - Jasna Góra 2015

 

Tu się wszystko zaczęło - 78. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli- Jasna Góra 2015 -

1 lipca (środa)

15:00 – XIV Ogólnopolskie Sympozjum Ewangelizacyjne Nauczycieli i Wychowawców Katolickich (aula o. Kordeckiego)

powitanie i wprowadzenie: bp Edward Dajczak, delegat Episkopatu Polski ds. DN

wykład I: ks. dr Jarosław Kwiecień, WSD Koszalin – Ochrzczony, czyli kto?

wykład II: Lech Dokowicz, reżyser i dokumentalista – Mam wiarę nie tylko dla siebie

panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych nauczycieli

21:00 – Apel Jasnogórski (kaplica Cudownego Obrazu)

przewodniczenie: bp Edward Dajczak

po Apelu Jasnogórskim (wieczernik)

wieczór światła

prowadzenie: DDN Drohiczyn

23:00 – Eucharystia (kaplica Cudownego Obrazu)

przewodniczenie: bp Tadeusz Pikus, Drohiczyn

oprawa liturgiczna: DDN Gdańsk

2 lipca (czwartek)

9:30 – Modlitwa i refleksja (szczyt)

różaniec: DN Koszalin

relacja z sympozjum, list do polskich nauczycieli: dr Stanisław Sławiński

10:45 – Wykład programowy (szczyt)

o. dr Piotr Włodyga OSB, Stary Kraków: Trzeba nam się na nowo narodzić (J 3,1-8)

11:30 – Koncert (szczyt)

12:00 – Suma pontyfikalna (szczyt)

przewodniczenie: bp Edward Dajczak

oprawa liturgiczna i animacja muzyczna: DDN Przemyśl

15:00 – Droga Krzyżowa (wały)

prowadzenie: bp Edward Dajczak

16:00 – Nabożeństwo rozesłania (kaplica Cudownego Obrazu)

 

WYSOKI POZIOM POLSKIEJ EDUKACJI  W MIĘDZYNARODOWYM RANKINGU


Polska zajęła wysokie, 10. miejsce w międzynarodowym rankingu "The Learning Curve", oceniającym poziom edukacji w niemal 40 krajach na całym świecie i opracowanym przez renomowany brytyjski zespół badawczy The Economist Intelligence Unit. Najnowsze wydanie raportu "The Learning Curve 2014" zostało opublikowane 8 maja 2014 r. przez firmę Pearson – światowego lidera w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań edukacyjnych.

 

 

 

 

czwartek, 30 kwietnia 2015 r.


AKCJA PROTESTACYJNA W OBRONIE INTERESÓW PRACOWNICZYCH


10 tys. związkowców z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania manifestowało wczoraj swoje niezadowolenie z polityki oświatowej Rządu RP. Najpierw przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, potem, po przemarszu ulicami Warszawy, przed Sejmem RP. Manifestujący domagali się m.in.:

· 9% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r.,

· waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,

· zaprzestania prywatyzacji szkół i placówek oświatowych,

· przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę,

· rzeczowej i merytorycznej debaty o systemie polskiej edukacji.

Pod Kancelarią Premiera, gdzie obradował Rząd, przemawiał m.in. Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, szefowie regionów NSZZ „S”   a także przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, którzy protestują przed KPRM w miasteczku namiotowym. Manifestacje przed KPRM i Sejmem prowadzili członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Ryszardem Proksą na czele. Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca KSOiW zwróciła się do Pani Premier, że tylko od niej i jej postawy wobec postulatów „S” oświatowej zależy, czy do strajku w oświacie dojdzie.

Ok. godz. 13.00 delegacja KSOiW NSZZ „S” udała się do budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów by wręczyć petycję Pani premier Ewie Kopacz. Pani premier jednak nie wyszła ani do protestujących ani nawet nie zaprosiła delegacji protestujących związkowców do gabinetu. Petycję KSOiW odebrała w korytarzu wejściowym urzędniczka Gabinetu Pani Premier. Za to minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska chętnie wyszła do protestujących na trybunę. Jej słowa do protestujących były przerywane okrzykami i gwizdami, bo nie powiedziała nic nowego, oprócz tego co od kilku tygodni powtarzała w mediach, tzn. o nakładach na edukację, poruszaniu się w ramach dotychczasowych kwot przeznaczanych na oświatę i koniecznych - jej zdaniem - zmianach w Karcie Nauczyciela, które umożliwią wzrost płac nauczycieli.

Po przemarszu pod Sejm RP druga część manifestacji rozpoczęła się  od przedstawienia pt. „Godna praca, godna płaca, czyli Siłaczka-Biedaczka”. W tym czasie delegacja KSOiW z przewodniczącym Ryszardem Proksą na czele udała się do Sejmu, by wręczyć kopie petycji do Premiera RP przewodniczącym klubów parlamentarnych. Jedynie przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak przyjął delegację osobiście, deklarując poparcie w dążeniach NSZZ „Solidarność” do poprawy sytuacji w oświacie. Ale i w Sejmie nie obyło się bez incydentów. Na biurze przepustek poinformowano członków delegacji KSOiW, że nie wolno wejść do Sejmu RP w koszulkach z logo NSZZ „S”. Czyżby NSZZ „S” była organizacją zakazaną lub nielegalną?

Manifestacja zakończyła się pod Sejmem ok. godz. 15.00 odśpiewaniem hymnu NSZZ „Solidarność”.

Organizatorzy- Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – serdecznie dziękuje za udział wszystkim uczestnikom manifestacji, którzy tak licznie zgromadzili się pod KPRM i Sejmem RP, pomimo dnia roboczego.

Rzecznik Prasowy KSOiW NSZZ „S” – Wojciech Jaranowski


Więcej  informacji na stronie Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Zdjęcia z protestu w naszej galerii:

 


poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r.

 

KARTA NAUCZYCIELA TO WAŻNY AKT PRAWNY DLA NASZEGO ŚRODOWISKA

 

W nawiązaniu do wystąpienia minister edukacji Joanny Kluzik–Rostkowskiej, w radiowej "Jedynce"( 20.04.2015r),  w którym szefowa resortu edukacji mówiła , że w zastąpieniu Karty Nauczyciela innym, "nowoczesnym dokumentem" nic złego nie widzi nauczycielska "Solidarność". Edukacja bazuje na prawie, które uchwalono w PRL. Pragniemy przypomnieć, że pierwowzór KN powstały już w 1926 r, czyli za czasów II RP, a w obecnym kształcie Karta Nauczycielfunkcjonuje od 1982 r . Powstała na fali niezadowolenia i strajków środowiska nauczycielskiego , niegodzącego się z PRL-owską  rzeczywistością na początku lat osiemdziesiątych. Zdecydowany udział w jej tworzeniu odegrała „Solidarność” oświatowa i jej przewodniczący Stefan Kubowicz. Karta Nauczyciela w obecnym kształcie jest opisem pragmatyki zawodowej, a także gwarantem statusu zawodu nauczycieli i stabilności naszego zatrudnienia . Nie ma zgody  środowiska „S” na jej likwidację, dlatego też 28 kwietnia 2015 roku w Warszawie będziemy manifestować w obronie  interesów pracowniczych i miejsc pracy.


 Załącznik : komunikat ze spotkania w MEN w dniu  11 marca 2015r

 

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE LICEA TO SZKOŁY PUBLICZNE.

 

Z dany zawartych na portalu edukacyjnym dotyczącym mierzenia jakości pracy szkół, najbardziej efektywne licea ogólnokształcące wg wskaźnika EWD , to szkoły publiczne .

W zestawieniu stu liceów ogólnokształcących , które najbardziej rozwinęły wiedzę uczniów, 70% stanowią szkoły samorządowe.

 

Więcej na stronie: www.ewd.edu.pl

 

LIST RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DO MINISTRA EDUKACJI.

 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Regionu Małopolskiego z satysfakcją przyjęła list prof. Teresy Lipowicz- Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji – Joanny Kluzik-Rostkowskiej, w którym podjęto ważne tematy, postulowane przez nasz związek. Zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziło m.in. przekazywanie przez samorządy szkół i innych placówek oświatowych w ręce stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych, a także nierówne traktowanie  nauczycieli pracujących w placówkach samorządowych i niepublicznych.

 

Więcej informacji na stronie : www.rpo.gov.pl

List Rzecznika Praw Obywatelskich

                   

 

 

piątek, 10 kwietnia 2015 r.


Leszek Długosz


                                     Piąta wiosna                                                  

 

                        Od tamtej wiosny piąta już

                                                                   wiosna

                        Tu przychodzi

                        - Wciąż z niezwykłą

                                                        buchalterią ...

                        relacje światła, ciepła, chlorofilu

                        W sumie to jakoś się ułoży

                        Przyloty ptaków, rzeki spławność

                        Ilość bazi i przylaszczek

                       Jakoś to zawsze się zbilansuje

                        - O reszcie milczymy

                        - Od tamtej wiosny jest

                                                           oniemiałość

                      Jest w nas

                       I pośród nas w tym kraju

                       Cios, co ugodził

                       - Oścień, co utkwił

                       - Milczenie, strach

                       - Fałsz, który dławi

                       Lepszy tu unik, głowa w piasek

                       Lepsze to - nie mój problem

                       Bezpieczniej - woda w usta

                        - Polacy, nic się nie stało!

                       za miskę strawy?

                       Za zdradę, za łotrostwo wciąż

                                                                    bezkarne

                        Wszystko tu jasne

                        Lepszy tu knebel z chocholej

                                                                          słomy

                        - Co to za naród z wypranym

                                                                    mózgiem

                        - Aż tak się boi?

                        Ech, współbratymcy, z wami mi

                                                                         dzielić

                        Powietrze, mowę

                        I kłaść się potem w jedne groby?

                        O wiosno, chluśnij, uderz w czoła

                        Zielenią śmiałą,

                                                        niepowstrzymaną

                        Bo jeśli sami milczą,

                        Niech choć usłyszą zatwardzali

                        Z pradawnych

                        I z tych niedawnych mogił:

                        Myśmy się tego po was nie

                                                                 spodziewali...

                        O Wiosno Piąta,

                        Z nadzieją taką przychodĽ

                        Z taką wiarą

Znalezione obrazy dla zapytania białe i czerwone różeKOMUNIKAT O AKCJI PROTESTACYJNEJ


Przyszedł czas, kiedy musimy w pierwszej kolejności zatroszczyć się o swoje miejsca pracy. Trzeba pamiętać, że skala procesów likwidacji i prywatyzacji w oświacie z roku na rok się zwiększa a „kreatywność” niektórych samorządów sięga daleko poza granice obowiązującego prawa.

Jako Solidarność byliśmy częstymi gośćmi w Warszawie, by przed MEN, Sejmem czy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów głośno mówić o naszych oświatowych i nauczycielskich problemach. Ostatni nasz protest w Warszawie miał miejsce 9 grudnia 2014 roku, a już 28 kwietnia będziemy tam znowu z naszymi postulatami.

Każde nasze wyjście z protestem na ulice jest potwierdzeniem tego, że dialog społeczny w naszym kraju jest w bardzo złym stanie. Jako NSZZ „Solidarność” stoimy na stanowisku, że wszystko powinno się zaczynać od rozmów i na porozumieniu zawartym przy negocjacyjnym stole kończyć. Tak rozumiemy ideę partnerstwa, porozumienia  i dialogu.

Aby dać wyraz naszemu niezadowoleniu z powodu ignorowania wysuwanych prze KSOiW postulatów, od dnia 15 kwietnia do odwołania wywieszamy flagi związkowe na szkołach i placówkach oświatowych oraz 28 kwietnia protestujemy w Warszawie.

                                                                                             

Agata Łyko

Przewodnicząca  Sekcji Oświat
Regionu Małopolskiego
NSZZ "Solidarność"

                              

                                                                                                                            poniedziałek, 30 marca 2015 r. 


Znalezione obrazy dla zapytania baranek paschalny obrazy

     Wielkanoc     
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się Ľródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość ...


Znalezione obrazy dla zapytania pisanki
                                                                                                       
Agata Łyko

Przewodnicząca  Sekcji Oświat
Regionu Małopolskiego
NSZZ "Solidarność" 

                                                         

 
 

czwartek, 19 marca 2015 r


KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z nadzwyczajnych obrad Rady KSOiW 18 marca 2015 r. w Warszawie


Rada KSOiW podjęła decyzje o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”. Do 15 kwietnia br. struktury związkowe „Solidarności” oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. w Warszae odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” domaga się 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

Fiasko rozmów z MEN ws. postulatów NSZZ „Solidarność” powoduje, że Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaostrzyła formy protestu.

Rada Sekcji Krajowej zobowiązała organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” w szkołach i placówkach oświatowych do wejścia w spór zbiorowy z pracodawcami do 15 kwietnia br. W świetle obowiązujących przepisów NSZZ „Solidarność” nie może wejść w spór zbiorowy bezpośrednio z Rządem. Aby można przeprowadzić legalny strajk w szkole (placówce) konieczne jest przeprowadzenie procedury sporu zbiorowego określonego w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Muszą zostać zachowane kolejne etapy sporu, tj. zgłoszenie żądań przez Związek, odpowiedĽ pracodawcy, mediacje i ewentualne referendum strajkowe oraz strajk. Organizacje związkowe działające w szkołach, oprócz ogólnych postulatów Sekcji Krajowej, mogą zgłaszać do pracodawcy także inne żądania dotyczące np. podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi szkół, warunków pracy itp.

Rada Sekcji Krajowej zaapelowała do struktur związkowych w regionach, aby w ramach prowadzonych sporów zbiorowych, podjęły akcję informacyjno-protestacyjną polegającą m.in. na oflagowaniu szkół, organizacji konferencji prasowych, pikiet pod biurami poselskimi, blokadami przejść itp.

Rada KSOiW podjęła uchwałę o organizacji manifestacji pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 28 kwietnia br. i zaapelowała do członków NSZZ „Solidarność” o aktywny udział we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych przez Związek.

Ponadto Rada Sekcji Krajowej dyskutowała o kandydatach na Prezydenta RP w aspekcie ich programów edukacyjnych.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski


KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Augustowie w dniach 19-20 lutego 2015 r.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko, w którym sprzeciwia się likwidacji i prywatyzacji szkół i placówek oświatowych. Krajowa Sekcja kontynuuje działania protestacyjne dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz przeciwko wszelkim próbom likwidacji Karty Nauczyciela.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania omówiła udział struktur oświatowych w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Postulaty sformułowane przez trzy centrale związkowe są ważne dla wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu. Jednocześnie w dalszym ciągu ważne są postulaty kierowane przez oświatową „Solidarność” w trakcie ubiegłorocznych akcji protestacyjnych. W tej kwestii Rada KSOiW oczekuje niezwłocznego podjęcia rozmów przez MEN.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się, podejmowanym przez niektóre samorządy, próbom całkowitej likwidacji i prywatyzacji szkół, niezależnie od liczby uczniów w placówkach. Zdaniem KSOiW NSZZ „Solidarność” konieczne jest pilne stworzenie precyzyjnych regulacji prawnych rozwiązujących systemowo zaistniały problem. „Nie ma zgody na model finansowania oświaty, w którym publiczne środki finansowe trafiają do sieci stowarzyszeń lub innych podmiotów nastawionych na czerpanie zysków kosztem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników szkół” – czytamy w przyjętym stanowisku.

Skarbnik KSOiW przedstawił i omówił wykonanie budżetu Krajowej Sekcji za 2014 roku oraz plan budżetowy na 2015 rok. Po dyskusji Rada KSOiW przyjęła w tym zakresie stosowne uchwały.

Po wielomiesięcznych konsultacjach i dyskusjach, w celu usprawnienia prac, Rada KSOiW przyjęła w formie uchwały Regulamin Pracy Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz uchwałę o głosowaniu elektronicznym.

Członkowie Prezydium KSOiW omówili, zainicjowane przez „Solidarność”, robocze spotkania z MEN i CKE dotyczące problemów i przyszłości szkolnictwa zawodowego.

Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w przyjętym stanowisku wnioskuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, polegającej na przesunięciu terminu rekrutacji dla wskazanych typów placówek na 2 lub 3 tydzień września, przy jednoczesnym prowadzeniu zajęć pokazowych.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko w sprawie zagrożeń dla edukacji płynących z Transatlantyckich Porozumień Handlowych na poziomie europejskim. Wyrażamy obawę wobec zastosowania zasad rynkowych w stosunku do usług publicznych, takich jak edukacja, czego efektem może być zintensyfikowanie procesu komercjalizacji i prywatyzacji oświaty w Polsce.

Rada podsumowała analizę obszernego materiału dotyczącego przypadków łamania prawa przez dyrektorów i samorządy, szczególnie w zakresie tzw. godzin karcianych.

W piśmie do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej kolejny raz wnosi o usunięcie tego bubla prawnego z Karty Nauczyciela.

Prezydium KSOiW zachęciło członków Rady do udziału w organizowanych przez MEN konferencjach poświęconych wypracowaniu koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych tzw. edukacji włączającej. Zaapelowało także o szeroki udział zainteresowanych osób w trwających w tym zakresie konsultacjach i kierowanie swoich uwag i spostrzeżeń także do Prezydium KSOiW – koordynatorem powyższych działań jest Ewa Roszyk.

Przedstawiciele regionalnych struktur poinformowali i zaprosili na organizowane konferencje: na temat szkół zawodowych - 9 marca w Lublinie i 9 kwietnia w Gdyni; na temat warunków i czasu pracy nauczycieli - 27 marca w Pile; w maju we Wrocławiu na temat doradztwa metodycznego i zawodowego.

Przyznanie Złotych Odznak KSOiW NSZZ „Solidarność” dla zasłużonych członków „Solidarności oświatowej” z Regionu Świętokrzyskiego oraz sprawy bieżące zakończyły posiedzenie Rady KSOiW.

Członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

Zbigniew Świerczek

Komunika z obrad Prezydium 

Komunikat 

Stanowisko CETA

Stanowisko w sprawie likwidacji i prywatyzacji

Stanowisko w sprawie rekrutacjponiedziałek,16 lutego 2015r.


KOMUNIKAT SEKCJI OŚWIATY REGIONU MAŁOPOLSKIEGO


Wobec braku dialogu społecznego, likwidacji miejsc pracy i lekceważenia obywateli przez rząd, Małopolska "Solidarność" organizuje protest przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w dniu 19 lutego (czwartek) o godzinie 11,00. W imieniu Sekcji Oświaty  Regionu Małopolskiego, zapraszamy wszystkich, którzy nie zgadzają się z działaniem obecnego rządu i prowadzoną polityką oświatową. 

Liczymy na Państwa niezawodne przybycie.


Z pozdrowieniem związkowym.


Agata Łyko

Przewodnicząca Sekcji Oświaty

Regionu Małopolskiego


INFORMACJA PO SPOTKANIU Z ZASTĘPCˇ PREZYDENTA KRAKOWA DS. EDUKACJI I SPORTU


W dniu 13 lutego 2015 r.  odbyło się pierwsze spotkanie z Panią dr Katarzyną Cięciak - nowym zastępcą prezydenta ds. edukacji z przedstawicielami strony związkowej NSZZ „Solidarność„ Pracowników Oświaty. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło ważnych,  bieżących spraw krakowskiej oświaty.

„Solidarność” poruszyła m.in. problematykę szkolnictwa zawodowego, zwrócono uwagę na niskie finansowanie przez gminę tego typu szkolnictwa, mimo że jego odbudowanie stanowi  priorytet w polityce oświatowej na ten rok. Podkreślono również wzrastającą ilość zadań, które pojawiły się wraz z nową formułą egzaminów zawodowych oraz rosnącą lawinowo biurokracją związaną z ich obsługą. Konieczność zarządzania i obsługi różnych systemów informatycznych w placówkach zwiększa obowiązki nauczycieli  i tak obciążonych ponad miarę pracą dydaktyczna i wychowawczą. W odpowiedzi na te problemy strona związkowa NSZZ „Solidarność” przekazała również sugestie nauczycieli i dyrektorów, dotyczące uwzględnienia w wytycznych do arkusza organizacyjnego pracy szkół, zwiększenia etatyzacji w związku z zarządzaniem systemami informatycznymi oraz wprowadzaniem ogromnej ilości danych do systemu OKE. 

Kolejnym tematem, który podniosła strona związkowa NSZZ „Solidarność”  była kwestia sposobu naliczenia puli środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w oparciu o wskaĽniki skali staninowej lub EWD w danej placówce. Po raz kolejny „Solidarność” zwróciła uwagę na niekorzystny dla nauczycieli  charakter proponowanych zapisów, który uwzględnia jedynie postęp w wynikach dydaktycznych, a marginalizuje pracę wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli.

 Ponadto, na spotkaniu poruszono również temat wysokości środków przekazywanych corocznie na Fundusz Zdrowia  Nauczycieli oraz sposób jego podziału, a także kwestie uzgodnienia regulaminów Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Termin kolejnego, roboczego spotkania ustalono na 6 marca 2015 r.  czwartek,12 lutego 2015 r

 

 

                                                                                                                              

Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Warszawie 10 lutego 2015 r.

 

                                

             Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków Związku o aktywne włączenie się do akcji protestacyjnych organizowanych 19 lutego br. przez Zarządy Regionów NSZZ „S”. Trwają konsultacje publiczne na temat opracowania nowej koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych. Samorządy znowu przymierzają się do masowej likwidacji szkół.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” zaapelowało do wszystkich członków Związku ze szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych o czynny i aktywny udział w różnych formach akcji protestacyjnych organizowanych przez poszczególne Zarządy Regionów.  

„Spełnienie postulatów sformułowanych przez trzy centrale związkowe jest ważne dla wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu. Przypominamy jednocześnie, że w dalszym ciągu  stanowczo żądamy spełnienia przez rząd RP postulatów KSOiW NSZZ „Solidarność”, zawartych m.in. w petycji z dnia 9 grudnia 2014 roku. W przeciwnym razie zmuszeni będziemy do zaostrzenia form protestu w branży oświatowej” – czytamy w apelu Prezydium KSOiW. Podczas akcji ulotkowych można rozdawać także ulotki z postulatami oświatowymi.  Do zagospodarowania jest przygotowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” druga strona ogólnej ulotki protestacyjnej. Struktury oświatowe mogą liczyć na zwrot kosztów z Zarządów Regionów za ewentualny wydruk drugiej strony ulotki.

            Prezydium KSOiW apeluje do nauczycieli o udział w konsultacjach publicznych prowadzonych przez MEN od lutego do kwietnia 2015 r. w sprawie założeń kompleksowych zmian przepisów dotyczących edukacji uczniów niepełnosprawnych. Konsultacje prowadzone będą w formie badań społecznych, warsztatów i konferencji. Szczegóły na stronie internetowej KSOiW NSZZ „S”. 

            Rozpoczyna się kolejna fala masowych likwidacji szkół. Prezydium KSOiW będzie monitorowało ten proces i w miarę możliwości wspierało protestujących przed zamykaniem szkół.  Prezydium KSOiW zwróciło się do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej z wnioskiem o spotkanie nt. łamania prawa oświatowego przez samorządy i dyrektorów szkół. NSZZ „S” posiada bogaty materiał z wielu jednostek samorządu terytorialnego i szkół w tej sprawie.

            Ponadto Prezydium omówiło sprawę szkoleń związkowych, program najbliższej Rady KSOiW w Augustowie oraz wytypowało dwóch przedstawicieli NSZZ „S” do składu Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

            Struktury regionalne „S” oświatowej organizują ważne konferencje: 9 marca br. w Lublinie odbędzie się konferencja nt. perspektyw dla szkolnictwa zawodowego, natomiast 27 marca br. w Pile organizowana jest konferencja nt. czasu i warunków pracy nauczycieli.

 

   Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

                Wojciech Jaranowski

 

 

Apel Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

 w sprawie udziału w akcji protestacyjnej

 

 

             Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków Związku ze szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych o czynny i aktywny udział w różnych formach akcji protestacyjnych organizowanych przez poszczególne Zarządy Regionów NSZZ „Solidarność”. Spełnienie postulatów sformułowanych przez trzy centrale związkowe jest ważne dla wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu.

Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu stanowczo żądamy spełnienia przez rząd RP  postulatów KSOiW NSZZ „Solidarność”, zawartych m.in.: w petycji z dnia 9 grudnia 2014 roku. W przeciwnym razie zmuszeni będziemy do zaostrzenia form protestu w branży oświatowej.

 

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

 


                                                                

poniedziałek, 2 lutego 2015r.

DO  NASZEJ  WALKI  DOŁˇCZYŁY  INNE  ZWIˇZKI  ZAWODOWE  DZIAŁAJˇCE W OŚWIACIE.

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od chwili zamrożenia płac nauczycieli , czyli od 2013 roku domaga się wzrostu wynagrodzeń. Nieustannie podnosi ten temat podczas rozmów z Panią Minister Kluzik-Rostkowską i innymi przedstawicielami Rządu RP. Ostatnio, 9 grudnia 2014r., „S” oświatowa zorganizowała przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pikietę domagając się wzrostu płac. Wydaje się, że nasze działania powoli przynoszą efekty . Niektórzy politycy koa