Rodzice poszukujący informacji na temat autyzmu dziecięcego, zazwyczaj są zaniepokojeni zachowaniem swojego dziecka. Należy wiedzieć, że autyzm występuje w spektrum, co oznacza, że występuje on pod wieloma objawami i różnym nasileniu. Dzieci cierpiące na autyzm cechuje różne funkcjonowanie. Spektrum autyzmu to grupa bardzo charakterystycznych i powtarzalnych zachowań, które łatwiej rozpoznać u starszego dziecka niż niemowlęcia. To zaburzenie rozwojowe, występujące u dziecka już na bardzo wczesnym etapie życia, można rzec, że rodzi się już z tym zaburzeniem rozwojowym, którego przyczyn dopatruje się w czynnikach genetycznych lub środowiskowych.

Mając na uwadze objawy ze spektrum autyzmu, trzeba podkreślić, że występują one w trzech zasadniczych sferach: komunikacja, powtarzalność zachowań oraz interakcje społeczne. Autystyczne dziecko nie reaguje normalnie na sytuacje i ludzi, mawia się, że żyje w swoim świecie i najszczęśliwsze jest, gdy przebywa samo. Głównym objawem autyzmu jest nieprawidłowy rozwój mowy i niechęć do utrzymywania kontaktów społecznych. Dziecko mówi bardzo mało, zapomina słów, których się nauczyło. Jeśli zwrócisz się do dziecka „powiedz pani Ani do widzenia” to ono powtórzy całe zdanie.  Uczenie się wielu rzeczy na pamięć, tworzenie własnego języka np. podczas zabawy, który nie służy do komunikacji, jest charakterystyczne.

Dziecko autystyczne nie potrafi rozpoznać emocji i intencji swego rozmówcy, dlatego tak dosłownie, wręcz komputerowo reaguje. Nie potrafi lub rzadko nawiązuje kontakt wzrokowy, co znacznie utrudnia nawiązanie relacji interpersonalnych. Ma problem z odczytywaniem emocji innych osób (nie odwzajemnia uśmiechu), ich mimiki, również samo ma ubogą mimikę twarzy, niezdradzającą żadnych emocji. Innym typowym objawem jest brak tolerancji na zmiany i powtarzalność zachowań, schematów. Wszystko ma się odbywać zawsze w ten sam sposób, co sprawia dużą trudność dla rodzica. Odnieść możemy wrażenie, że dziecko autystyczne jest bardziej związane z przedmiotami i schematami niż z ludźmi. Nie będzie spontaniczne, nie wymyśli zabawy z misiami, co najwyżej tylko ustawi je w rzędzie. Dużo informacji dostarcza zachowanie w grupie rówieśników, czy wchodzi w interakcje, wykazuje zainteresowanie. 

Występuje niezgrabność ruchów i niecelowe powtarzanie ich. Najczęstsze aktywności to: bujanie się, kręcenie w kółko lub machanie rękoma przed oczyma. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje dziecko jest głuche, bo nie reaguje na polecenia i swoje imię, warto zgłosić się do specjalisty i wykluczyć najpierw wadę słuchu, a następnie zaburzenia rozwojowe. Pamiętajmy jednak, że mowa o spektrum autyzmu. Takie dzieci mogą także rozwijać się prawidłowo intelektualnie i wykazywać pewne cechy ze spektrum. Jeśli rodzice mają podejrzenie zaburzenia, mogą wykonać test M-CHAT, który pomoże ocenić ryzyko występowania autyzmu. Wiele dzieci z  autyzmem prowadzi względnie normalne, ale i twórcze życie.